Dưỡng Linh Giáo Dục

Tội Không Được Tha

Oneway.vn – Khái niệm về tội lỗi không được tha, đã là nguyên nhân của sự khó khăn cho nhiều người, vì nó dường như đi ngược lại với lời dạy của Kinh Thánh về ân điển. Chúng ta hiểu rằng ân điển của Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời của chúng đã nói đến một tội lỗi không thể được tha thứ.

bible-grandmother_SI_6

Hãy để chúng ta đặt nó vào trong bối cảnh của Kinh Thánh. Những lãnh đạo tôn giáo đã đến để nghe Ngài giảng dạy, nhưng họ hầu như chống đội lại tất cả những gì Ngài dạy. Khi Ngài thực hiện phép lạ và đuổi quỷ, họ đã nói trong Ma-thi-ơ 12:24, ‘’Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi.’’

Những người đó đã quá mù lòa về thuộc linh để họ nhìn nhận công việc của Chúa Thánh Linh là của Sa-tan. Họ không chỉ có như vậy thôi, nhưng họ cũng đã từ chối công việc của Chúa Thánh Linh trong chính đời sống của họ. Chúa Thánh Linh đã nói rằng, “Đây là Con Đức Chúa Trời. Đây là Đức Chúa Trời.’’ Và họ thì nói rằng, ‘’Ngài không phải Đức Chúa Trời! Ngài là đại sứ của Sa-tan.” Nên Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ 12:31-32 rằng, ‘’Các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.’’

Dĩ nhiên, tội không được tha không đơn thuần là chúng ta nói gì đó không tử tế về Đức Thánh Linh mà thôi. Những lãnh đạo tôn giáo có mặt đã hoàn toàn quay lưng chống lại sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Họ đắm chìm trong sự gian tà của chính mình đến nỗi họ từ khước không chỉ Chúa Giê-xu Christ nhưng luôn cả Chúa Thánh Linh. Họ nói rằng điều thiện lành là tội ác và tội ác là điều thiện lành. Họ gọi Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Sa-tan.

Họ đã từ khước sự hiểu biết thuộc linh nên họ cũng không bao giờ có thể đến với Chúa Giê-xu, là nguồn duy nhất cho sự tha thứ. Nếu một người không tiếp nhận Chúa Giê-xu, họ không thể có được sự tha thứ. Nếu người đó từ chối Đức Thánh Linh và xoay hướng khỏi Chúa Giê-xu Christ, người này không thể nhận được sự tha thứ. Đó là những gì mà những kẻ được gọi là ‘’lãnh đạo tôn giáo’’ đã làm.

Nếu bạn muốn vâng phục Đức Chúa Trời nhưng lo lắng là liệu có thể bạn đã phạm tội không được tha thứ thì bạn biết là bạn không phạm tội này. Ngày nay nếu có bất kì ai phạm tội này thì đó sẽ là một người cứng lòng, quay lưng chống lại Chúa Giê-xu, miệt thị Ngài và trở nên rất suy đồi đến nỗi người đó sẽ gọi Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Sa-tan.

Mia Lee

Nguồn: http://www1.cbn.com/cbnteachingsheets/the-unpardonable-sin

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92