Quốc Tế

Tỉnh thức về trào lưu tà giáo “Đức Chúa Trời mẹ”

Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ đến Việt Nam vào đầu thế kỉ 21. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của tà giáo này được ghi nhận đầu tiên vào khoảng năm 2007; riêng tại Hà Nội, nó đã bắt đầu hoạt động từ vài năm trước đó.

 

I) NGUỒN GỐC:

Tại Hàn Quốc, tổ chức này hoạt động dưới danh xưng World Mission Society Church of God. Với một danh xưng đầy thuộc linh nhưng thực chất công việc của tà giáo không nhắm vào những người chưa tin nhưng lại hướng về tín hữu Cơ Đốc thuộc các Hội Thánh (HT) chính giáo. Một Hội Đồng với đại diện các HT tại Hàn Quốc đã tuyên bố World Mission Society Church of God là tà giáo, và nhắc nhở các tín hữu cẩn thận với hoạt động của tà giáo này.

Trụ sở của Hội Thánh (HT) Đức Chúa Trời Mẹ đặt tại Hàn Quốc

1- Người thành lập:

Ahnsahnghong (1918-1985) sinh tại Nam Hàn trong một gia đình có truyền thống Phật giáo.

Một bài báo viết về AhnSahnghong

Năm 1946-1947, AhnSahnghong theo Cơ đốc Phục lâm (một tà giáo khác), năm 1948 AhnSahnghong chịu Báp-tem của tà giáo này. Sau đó AhnSahnghong ra khỏi Cơ đốc Phục lâm và bắt đầu giảng dạy những giáo lý lạ. AhnSahnghong tự nhận mình là Đấng Cứu thế đến thế gian lần 2. Năm 1964, AhnSahnghong thành lập giáo hội World Mission Society Church of God.

2- Tổ chức:

Năm 1985, AhnSahngHong chết để lại quyền lãnh đạo giáo hội cho người vợ tên Zahng Gil-Jah (được biết đến như là “Mẹ Thiên Thượng”) và Mục sư Hội Trưởng là Kim Joo-Cheol.

Chân dung của 3 lãnh đạo cao nhất của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Trụ sở chính được đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, tỉnh Kyunggi, khoảng một giờ đi từ Seoul. Zahng cũng là chủ tịch của Quỹ Phúc lợi Cuộc sống mới (New Life Welfare) và Tổ chức quốc tế Chúng tôi Yêu Bạn (We love You).

Tà giáo này tuyên bố đã thành lập hơn 400 nhà thờ tại Hàn Quốc và 2.200 nhà thờ tại 150 quốc gia với hơn 1,75 triệu tín hữu tính đến tháng 4 năm 2012.

 

II. NHỮNG SAI TRẬT CỦA TÀ GIÁO ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ:

Đây là một tà giáo, nhưng lại đưa ra khá nhiều trưng dẫn của Kinh Thánh, vậy chúng ta giải thích thế nào?

Sai lầm của các giáo lí này đến từ việc họ giải thích Kinh Thánh bằng cách “đoạn chương thủ nghĩa”: lấy một phần hoặc một vài câu Kinh Thánh riêng lẻ để củng cố cho quan điểm cá nhân. Đây chính là phương pháp mà hầu hết các tà giáo mang danh nghĩa Cơ đốc khác đều đang dùng. Họ đã vi phạm việc tối kị của nguyên tắc giải nghĩa Kinh Thánh, đó là giải nghĩa nhưng không theo văn mạch và không đối chiếu với những sách khác trong Kinh Thánh.

1/ Dựa vào II Samuel/II Sa-mu-ên 5:4

Khi Đa-vít khởi trị vì, tuổi đã được ba mươi; người cai trị bốn mươi năm” và xem nó như lời tiên tri cho AhnSahngHong. Đây đơn thuần chỉ là một sự kiện lịch sử mà thôi. “Đấng Cứu thế” giả AhnSahngHong rõ ràng là có 37 năm chức vụ để phục vụ cho vua của hắn là Satan chứ chẳng có Đức Chúa Trời nào cả.

 

2/ Tuyên bố có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ

Đây không phải là một điều mới, vì trước đó Giáo hội Công Giáo cũng đã cổ xúy việc tôn vinh và thờ bái bà Mari như nữ thần – người mẹ Thiên Thượng của Chúa Jesus. Hầu hết các tôn giáo, việc có một vị thần nam và một thần nữ là rất phổ thông. Như người Hy Lạp có Thần Zeus và Nữ Thần Hera (cùng rất nhiều vị thần nam, nữ khác); người Canaan có Thần Ba-anh và Nữ Thần Át-tạt-tê; Người Phật giáo có Phật Như Lai và BồTát; Đạo Việt Nam chúng ta có thờ Ông Bà.

Một biểu ngữ của HT Đức Chúa Trời Mẹ: “Mother Who Gives Enternal Life”(Mẹ-Đấng Ban Sự Sống Đời Đời)

Luke/Lu-ca 24:39 Chúa Jesus cho biết “Thần thì không có thịt và xương”và John/Giăng 4:24 “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”. Mục đích của giới tính là để cho việc kết hợp và duy trì nòi giống. Đức Chúa Trời là Thần, Ngài vốn vô hình, vô hạn và chắc chắc Ngài không giống chúng ta về việc có giới tính như là nam hay nữ. Cho nên, không cần tranh luận để chứng minh Đức Chúa Trời là nam hay nữ, là cha hay mẹ vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Vậy, tại sao Chúa Jesus dạy chúng ta cầu nguyện “Lạy Cha chúng con” (Matthew/Ma-thi-ơ 6:9) hay như trong Romans/Rô-ma 8:15, Phao-lô nói “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!”? Đây là điều chúng ta cần hiểu theo nghĩa biểu tượng, chứ không phải theo nghĩa đen:

– Chẳng hạn khi Chúa Jesus phán ta là “Cái cửa”, “Con Đường”, “Người chăn”, “Gốc nho”, “Bánh hằng sống” thì chúng ta hiểu rằng: Ngài là phương cách duy nhất đem đến sự cứu rỗi, Ngài là Đấng giữ gìn chăm sóc, Ngài là năng lực là sức mạnh, là nguồn sự sống cho những ai tin Ngài. Chúng ta không thể giới hạn Chúa trong bất cứ hình tượng, đồ vật nào.

– Khi nhắc đến Đức Chúa Trời như một người Cha, Đức Chúa Jesus nhấn mạnh đến quyền quyết định, lãnh đạo và dẫn dắt của Đức Chúa Trời trên đời sống của những người tin Ngài.

– Khi Chúa Jesus gọi Đức Chúa Cha và xưng mình là Con, Ngài muốn tỏ cho mọi người thấy rằng dù Ngài và Đức Chúa Trời đồng đẳng, đồng vị, “Ta với Cha là một” (John/Giăng 10:30), nhưng Ngài bằng lòng hạ mình, đầu phục trọn vẹn như một người con thuận phục ý muốn cha. Việc Ngài gọi mình là Con hoàn toàn không có nghĩa là Ngài được sinh ra bởi Đức Chúa Trời Cha và một Đức Chúa Trời Mẹ như nhiều tà giáo suy diễn.

 

3/ Suy diễn Galatians/Ga-la-ti 4:26

Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta”, tà giáo của Ahnsahnghong đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa bởi vì đã loại bỏ câu Kinh Thánh này khỏi văn mạch của phân đoạn mà Paul/Phao-lô đang nói đến. Sứ đồ Paul chẳng có ý gì liên quan đến Đức Chúa Trời mẹ ở đây cả. Đọc hết đoạn chúng ta sẽ hiểu rằng ông đang dùng Kinh Thánh Cựu Ước để giải thích cho các tín hữu tại Galati hiểu về giá trị của ân điển trong Đấng Christ. Paul dùng hình ảnh biểu tượng: một là Jerusalem trên đất hiện đang làm nô lệ cho đế quốc Rome/La-mã thuộc về những kẻ khước từ ân Điển của Chúa và hai là Jerusalem mới trên Trời dành cho những người tin vào ân điển cứu chuộc của Chúa Jesus trong tương lai. Chúng ta là con của sự tự do, con của lời hứa chứ không phải là con của tôi mọi.

Quảng cảnh một buổi nhóm của HT Đức Chúa Trời Mẹ

 

4/ Dùng Revelation/Khải Huyền 22:7 một cách sai trật

Tà giáo dùng câu “Thánh Linh và vợ mới...” để giải thích vợ mới là Đức Chúa Trời Mẹ.

Jerusalem mới ở đây không hề nói đến Đức Chúa Trời mẹ nào cả, mà chính là hình bóng về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tiệc cưới của Chiên Con diễn ra mang ý nghĩa nhấn mạnh sự liên hiệp chính thức giữa Hội Thánh và Đấng Christ sau khi Hội Thánh được cất lên (Revelation/Khải Huyền 19:6,7). Sau đó, trong ngày Chúa Jesus tái lâm hiển nhiên, Ngài sẽ cùng người vợ mới – Hội Thánh, những người trung tín theo Chúa đến cùng – trở lại thế gian lần thứ 2 để xét đoán và cai trị thế gian (Revelation/Khải Huyền 19:11-14).

 

5/ Mang ảnh hưởng của tà giáo Cơ đốc Phục lâm khi nhấn mạnh vào việc tuân giữ ngày Sabbath

Những điều này hoàn toàn sai trật với lời Chúa trong Ephesians/Ê-phê-sô 2:8,9 “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”; Galatians/Ga-la-ti 2:16 “Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp”.

 

6/ Tin rằng “tất cả mọi người là những thiên thần bị đày xuống trái đất sau khi phạm tội ở trên trời” và xem cơ thể là nhà tù tạm thời của linh hồn (Ecclesiastes/Truyền Đạo 12:7)

Theo Kinh Thánh, Thiên sứ không hề tồn tại như một linh hồn bất năng, trái lại, họ là thần linh, có sức mạnh và quyền năng (II Thes/II Tê-sa 1:7; II Peter/II Phi-e-rơ 2:11), họ không hề có xác thịt, cũng không cần xác thịt (Luke/Lu-ca 24:39), họ có thứ bậc (Matthew/Ma-thi-ơ 23:30). Công việc chính của họ là: Ca ngợi Đức Chúa Trời (Psalms/Thi Thiên 103:20,21); Phục vụ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus và những người tin nhận Chúa (Hebrews/Hê-bơ-rơ 1:14; Matt/Ma-thi-ơ 4:11; Luke/Lu-ca 22:43). Về phần các thiên sứ phạm tội, họ bị Chúa trừng phạt và trở thành ma quỉ trong đó kẻ dẫn đầu là Satan (Isaiah/Ê-sai 14:12-15; Ezekiel/Ê-xê-chi-ên 28:11-19; Revelation/Khải Huyền 12:7-9). Không có chuyện thiên sứ sa ngã trở thành con người. Bởi vì theo I Cor/I Cô-rinh-tô 6:2-3, chính con người sẽ cùng với Chúa Jesus đóng vai trò quan tòa để phán xét các thiên sứ sa ngã.

Việc cho rằng thân thể là nhà tù của linh hồn cũng không đúng, vì theo Thess/Tê-sa-lô-ni-ca và Cor/Cô-rinh-tô, Kinh Thánh cho biết, sự cứu rỗi của Chúa trong tương lai không chỉ cứu linh hồn mà còn cả thân thể nữa (I Cor/I Cô-rinh-tô chương 5; I Thess/I Tê-sa-lô-ni-ca chương 5).

7/ Các giáo dân khi cầu nguyện phải nhân danh Đấng Christ AhnSahngHong

Mạng lệnh này nghịch lại sự dạy dỗ của Chúa Jesus trong John/Giăng 14:13,14 “Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho”. Trong Philipians/Phi-líp 2:9-11 “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha”. Rõ ràng, danh Chúa là danh trên hết mọi danh, vậy mà AhnSahngHong lại dám đặt danh mình trên cả danh Ngài. Đây chính là hành động ưa thích của kẻ địch lại Đấng Christ (Isaiah/Ê-sai 14:12-14; II Thess/II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).

Điều này cho thấy Đức Chúa Trời Mẹ là tôn giáo đến từ quỷ dữ.

III) KẾT LUẬN:

Chúa Jesus phán “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Matt/Ma-thi-ơ 24:23,24).

Lời Chúa đang được ứng nghiệm, tà giáo xuất hiện ngày càng nhiều và tinh vi hơn. Điều đáng sợ là các tà giáo này lại dùng chính Kinh Thánh để bênh vực cho giáo lí của chúng. Nhiều người thiếu sự hiểu biết Lời Chúa, thiếu mối liên hệ với Hội Thánh, và mê tham những điều thuộc về xác thịt đã bị dụ dỗ đi theo sự sai trật của các tà giáo này.

Các tà giáo có tiên tri giả (Chứng nhân Giê-hô-va, Cơ đốc giáo Khoa học, Mormon…) và Christ giả (Đức Chúa Trời Mẹ…) xuất hiện ngày càng nhiều và đang bành trướng mạnh mẽ. Chúng len lỏi và tìm cách ảnh hưởng đến xã hội thông qua những nhân vật có quyền lực trên cả kinh tế, chính trị lẫn nền công nghiệp giải trí. Nhưng điều đáng lo ngại lại chính là tinh thần truyền giáo mạnh mẽ, không sợ hãi, và hệ thống huấn luyện chặt chẽ của họ.

Giáo dân HT Đức Chúa Trời mẹ và biểu ngữ “I have already come” (tạm dịch: Ngài đã tái lâm).

 

Các tín hữu Cơ đốc ngày nay lại không có sự hiểu biết vững vàng về Lời Chúa, dẫn tới việc bối rối, hoang mang khi nghe về giáo lí của họ, rồi dễ bị lôi kéo và đi theo niềm tin sai trật để rồi bị hư mất linh hồn.

Một buổi truyền giảng của HT Đức Chúa Trời Mẹ

Cách nhận diện tà giáo tốt nhất là hiểu rõ chánh giáo. Chúng ta cần biết mình tin điều gì và tin ai.

Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”. (II Tim/II Ti-mô-thê 3:14-17)

Chỉ mong mỗi con dân Chúa thật sự đứng vững vàng trên Lời Kinh Thánh để bảo vệ đức tin chính mình, gia đình mình và Hội Thánh, đồng thời không quên việc rao giảng Tin Lành để cứu dân tộc Việt Nam, vì ngày của Chúa đã gần.

Oneway Media 

(Nguồn: cdnvn.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: tintuc@oneway.vn.

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

20 Bình luận

 1. Có những “Giáo sư Thần học” ngày nay cũng chủ trương như vậy. Chúng ta hãy quyết liệt chống trả trào lưu đáng gớm ghiếc này. Nó đến từ Sa-tan đấy! Trong bài cầu nguyện chung, Chúa Jesus dạy rằng: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha đưôc nên, ở đât như trời, vv… Chúa Jesus không dạy: lạy mẹ… Pastor The V Le

 2. Cách phân biệt tà giáo, hay chính xác hơn là phân biệt thần cảm giả mạo đang hành động trong các HT, con người rao giảng KT. Bài giảng không phải phán xét ai mà cung cấp cho các chi thể CHÚA những Lẽ Thật để nhìn nhận bản thân và xung quan, tỉnh thức chờ CHÚA tới:
  1. Những ai sa vào thần cảm giả mạo (từ đó sẽ phát hiện ra những “giáo chủ” tiềm tàng của các tà giáo) https://www.youtube.com/watch?v=nd3WwQ896yo
  2. Thần cảm giả mạo hành động ra sao (từ đó sẽ phát hiện và triệt tiêu được hành động của nó):
  https://www.youtube.com/watch?v=Md4xPOs0zak

 3. AMEN! Rat ro rang,cu the…Hay! Co the noi ro them ve giao phai Ta giao Only Chirst..!Cam on nhieu!

 4. Tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết bài viết này của Oneway nhưng có 1 góp ý nhỏ.
  Thứ nhất khi viết về tà giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào thì trước hết nên mô tả thông tin thật về tôn giáo đó trước như nguồn gốc, giáo chủ, số lượng tín hữu, quy mô, giáo lý, giáo nghi, nền tảng tín lý…..
  Người viết chỉ giới thiệu sơ sài phần nguồn gốc rồi đưa ra phần phản biện trong khi thật tình người đọc chẳng biết tà giáo Đức Chúa Trời mẹ tin điều gì? Điều gì giống điều gì khác với Cớ đốc chính thống.
  Nên đọc bài viết tôi cảm thấy hơi bị loạn và khó chịu!

 5. Có 1 hội thánh Đức Chúa Trời mẹ ở TPHCM mà cũng không nhớ chính xác là ở đâu. Mọi người cẩn thận

 6. Cảm ơn về bài viết giúp nhiều người hiểu thêm về tà giáo nầy. Nhưng xin tác giả và ban biên tập vui lòng bỏ đi chữ Hội Thánh trước tên của tà giáo. Vì đã thấy là tà thì làm sao còn Thánh được….
  Phải công nhận họ chịu khó thật ! Sẵn sàng đến rủ tín hữu học Kinh Thánh rồi dụ dỗ đi sai lạc …

 7. ” Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn” (Kh.18:4)
  Babylon là đâu vậy???
  Kh.17:3-5 ” Tôi được Thánh Linh cảm động thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sặm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. 4 Người đàn bà ấy mặc màu tía mà điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu; tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. 5 Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian. ” .
  “con thú” nghĩa là gì?
  Danien 7:17 ” Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất.” ,
  Danien 7:23 ” con thú thứ tư sẽ làm NƯỚC thứ tư” ,
  có “mười sừng” nghĩa là gì?
  Danien 7:24 ” Mười cái sừng là mười vua dấy lên từ nước đó”
  .Đế quốc La Mã đã trở thành một cường quốc rông lớn từ năm 168 TCN đến năm 476 SCN, tuy nhiên sau đó (vào khoảng năm 375 SCN) bị dân tôc German chiếm lãnh nên đã phân chia ra thành 10 nước như sau:
  Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Heruli, Vandals, Ostrogoths.(Châu Âu ngày nay),
  “người ĐÀN BÀ” ám chỉ HỘI THÁNH Epheso 5:25.
  “Người đàn bà ấy mặc màu tía mà điều ” đây là trang phục dâng lễ của giáo hoàng và các hồng y giáo chủ,
  “trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu” đây là trang trí trong thánh đường Vatican ,
  và “tay cầm một cái chén vàng ” là giáo hoàng CẦM trong khi dâng lễ thờ phượng.
  Đặc biệt ” Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian. ” .
  Nhìn vào lịch sử thế giới, chúng ta thấy duy nhất chỉ có giáo hội công giáo La Mã đã làm ứng nghiệm tất thảy Lời tiên tri trên.
  Chính giáo lý của họ cũng tự nhận “Là Mẹ” (hội thánh Mẹ) của tất cả các hội thánh còn lại của thế gian.
  Như vậy giáo hội công giáo là Babylon lớn,
  Còn các hội thánh còn lại (kể cả các hội thánh cải cách) là Babylon nhỏ.
  Vậy tất thảy mọi hội thánh thế gian bây giờ (trừ Sion) được Kinh Thánh gọi là Babylon .
  Trước ngày phán xét xảy ra Đức Chúa Trời đã đến và đang kêu gọi Kh.18:4 ” Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; 5 vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. ”
  “Hãy ra khỏi Babylon” thì phải đi vào đâu?
  Kinh Thánh mách bảo:
  Gieremi 4:5-6 “Hãy thổi kèn trong đất. Hãy kêu lớn tiếng rằng: Khá nhóm nhau lại và đi vào các thành bền vững. 6 Khá dựng cờ hướng về Si-ôn! Hãy trốn đi, đừng dừng lại! Vì ta khiến từ phương bắc đến một tai nạn, tức là một sự hư hại lớn. ”
  Hãy “dựng cờ hướng về Si-ôn! Hãy trốn đi, đừng dừng lại! “

 8. Xin cho tôi hỏi .khi có người nhà bị lôi kéo vào ta giáo này thì có thể nhờ chính quyền can thiệp ko. Và có cách nào để kéo người này ra khỏi tà giáo này. Nếu ai biết pô sớm cho tôi nhé.

 9. xin đừng phi bám bạn ak! bạn biết j mà nói vậy?theo bản đài truyền hình có dám công khai một hội thánh giá đối k?

 10. Xin cho hoi , gd toi co con bi du theo dao duc chua troi me , bo nha di roi, ai biet co cach nao dua con toi ve thoat khoi ta dao nay o xin giup toi .cam on rat nhieu. Mong hoi am som

  1. thưa quí phụ huynh, chúng tôi xin chân thành cám ơn quí vị đã tin tưởng và gởi lời nhắn cho chúng tôi để chia sẻ tâm sự của mình. Quí vị nên hết lòng cầu nguyện cho cháu, chúng tôi tin chắc Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe và đáp lời cầu xin của quí vị. Chúng tôi xin được đưa nan đề này vào những giờ cầu nguyện hằng ngày của chúng tôi, hầu góp phần cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn giải cứu cháu khỏi bị sự lôi kéo của tà giáo. Chúng tôi cũng xin quí phụ huynh nên trình bày vấn đề này cho Hội Thánh tại địa phương, hoặc Hội Thánh gần nhất mà quí vị biết, tôi con Chúa tại đây sẽ hiệp một cùng quí vị trong những lời cầu nguyện, và có những biện pháp cụ thể để cùng quí vị giúp đỡ con mình trở lại với Chúa, với cộng đồng con dân của Ngài.
   nếu có thông tin gì về hiện trạng của cháu, xin quí vị cũng vui lòng chia sẻ cùng chúng tôi, chúng tôi đang đồng hành với công việc này.
   Cầu xin Chúa ở cùng và ban thêm sức mới cho quí vị để có thể vượt qua được thử thách này.

 11. Toi muon lien lac rieng voi anh chi nho su giup do .anh chi co the cho sdt duoc khong ah.xin cam on

 12. Sdt cua toi 01228871728 rat mong anh chi lien he som giup do gd toi som dua con ve doan tu cung gia dinh.chan thanh cam on

 13. Mình mong sao pháp luật sẽ xử lí triệt để cái tà giáo vớ vẩn này.vì nó mà em gái của mình làm cho cả gđình đang chết lặng.phỉ báng.mọi ng có anh chị em đi học xa nhà nên tuyệt đối cẩn thận và đề phòng nhe

 14. haiz mình đang lạc vào đây nhưng chỉ mới bắt đầu thôi cũng may khi mình còn ý thức được vì họ dẫn chứng mình thấy mâu thuẫn…và cực kỳ mê tín tôn sùng,thiết nghĩ nếu đi sâu vô mình có thể như bị bỏ bùa khi nghe lời của họ..vốn muốn họ thức tỉnh nhưng chắc khó vì đã ngấm vào máu họ r…chỉ hy vọng mọi người hãy tin vào bản thân cũng như tôn đạo theo cách trong sáng thuần khiết…ai chỉ mình làm sao thoát khỏi hội đi ạ vì thật sự sợ..

  1. Chào bạn! Cảm ơn bạn đã chia sẽ điều này với chúng tôi. Cách tốt nhất là bạn hãy đến với Hội thánh Tin Lành gần nhất để nhận được sự hỗ trợ từ Mục sư Quản Nhiệm Hội thánh. Nếu được bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ hiện tại của bạn để chúng tôi sẽ gửi bạn địa chỉ nhà thờ gần nhất.

   Trân trọng.

 15. Có lời chép rằng ”Dân ta bị diệt vì không biết ”. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến thể gian này chịu mọi khổ nhọc và miệt thị để tìm và cứu mỗi một linh hồn, Ngài đã yêu thương chúng ta hơn cả mạng sống của mình. Vậy mà nói tà là tà đạo. Giờ đây tin lành này sắp được giảng ra khắp đất. Ngày cuối cùng sắp đến. Hãy đến với Sion là nơi thoát khỏi tai vạ cuối cùng và nhận sự cứu rỗi trở về Nước Thiên Đàng đời đời.

 16. Luôn vâng phục tuyệt đối các đều răn và sự dạy dỗ của đức chúa trời mà gọi là tà giáo? Còn đạo giáo khác không vâng phục mà luôn nghịch lại với lời và phạm đều răn của ngài thì gọi là gì? Có phải mình đang ngủ mà tưởng đang thức sao?

 17. Làm s thoat ra đây qua sai lầm khi theo tà giáo nay


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92