Dưỡng Linh

Tình Đầu Không Phai

Oneway.vn – “Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (Revelation/Khải Huyền 2:4)

Bắt đầu loạt bài vô cùng “khó nhơi”, căn cứ trên 7 bức thư gửi cho 7 Hội Thánh vùng A-si, được chép trong sách Khải Huyền. Diễn giả đã đặt tên cho Hội Thánh đầu tiên là “Hội Thánh Thay Lòng” – dựa trên câu gốc: “Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu”.

Thư này không phải riêng dành cho Hội Thánh Ê-phê-sô xưa, mà như lời cuối của phân đoạn, Chúa muốn nói với tất cả Hội Thánh mọi thời đại. “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (câu 7), và cũng là lời cảnh báo Chúa muốn nói với riêng tôi, dù tôi đang ở trong thời đại khá xa với Hội Thánh thời kỳ đầu này. Cho nên tôi cũng xin mạn phép giảm nhẹ án “thay lòng”, để thấy mình cũng có quá nhiều cơ hội hầu việc Chúa trong tinh thần chẳng khác gì anh em khi xưa, để đáng bị Chúa trách phạt, dù tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc thay lòng đổi dạ với Chúa.

Hội Thánh Ê-phê-sô không phải tầm tầm, chung chung. Có lẽ đây là một Hội Thánh khá lớn, và sinh hoạt không chê vào đâu được nếu so với nhiều Hội Thánh ngày nay (đọc lại phân đoạn lần nữa). Tuy vậy. những công trạng đó không thể khỏa lấp hay giảm nhẹ một lổ hổng không thể tha thứ mà Chúa định nghĩa là “bỏ lòng kính mến ban đầu”.

Bỏ có nghĩa là đã từng có, nhưng giờ thì không coi trọng, không ngó ngàng đến; nghĩa là đã lệch mục tiêu, làm giảm nhẹ trách nhiệm một cách có hệ thống. Chúa muốn mọi việc phải bắt đầu với TÌNH YÊU, xử lý bằng TÌNH YÊU để đạt đến mục tiêu là TÌNH YÊU được nhân rộng liên tục.

Không làm vậy là đi ngược ý muốn và mệnh lệnh Chúa, vì Chúa là tình yêu. Trong một ẩn dụ, Đức Chúa Jesus đã dạy rằng: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Matthew/Ma-thi-ơ 7:22-23).

Điều Chúa mong đợi ở con cái Ngài là trung tín, chứ không phải làm hàng đống việc rồi khoe mình: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Matt 25:21).

Với con mắt xác thịt đầy tham vọng, tôi thích được là thành viên của Hội Thánh như Hội Thánh Ê-phê-sô, để cộng tác những việc đáng giá, gây tiếng vang, đáng hãnh diện… Lời phán của Đức Jehovah/Giê-hô-va dành cho tiên tri Samuel/Sa-mu-ên, khi ông nhận lệnh đi xức dầu cho một người làm vua: “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (1 Samuel/ I Sa-mu-ên 16:7).

Nếu tôi hầu việc Chúa không bởi lòng yêu kính Chúa và yêu anh em, thì tôi đã đặt chính mình lên ngôi cao trong đời sống và thật đáng tội với Chúa. Bóng tối trong tôi luôn chực chờ đẩy tôi vào những ý tưởng phản nghịch có vẻ rất chân chính: Làm nhiều việc tạo nên sự chú ý của mọi người, làm việc trội hơn hết thảy, để được đề cao, được tôn trọng…

Tôi không thể để mình lầm lạc trước miếng mồi ngon theo lòng dục tầm thường, nhưng phải hướng đến một ân sủng đời đời là được ở với Chúa trong nơi có sự sống vĩnh hằng, không chỉ hầu việc Chúa một giai đoạn, nhưng Chúa sẽ giao những việc xứng đáng để tôi được sống trong sự khen ngợi của Chúa luôn. “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời”.

Nếu chẳng may tôi lọt vào ma trận đó, thì giải pháp để tôi không đánh mất ân sủng là: “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình”.

Chỉ đơn giản vậy, tôi có làm được không? Khi lòng kính mến ban đầu trở lại trong tôi, tôi sẽ vững vàng tiếp bước trên con đường phục sự Chúa với anh em mình. Quyết định luôn ở tôi.

Vậy, Tôi ơi! “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng”.

(Nguồn: Still Waters)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92