Tin Vắn

Quốc Tế Tin Vắn
Tổng Thống Trump ký điều luật viện trợ cho nạn nhân của ISIS, Cơ Đốc nhân ở Iraq “bắt đầu nhìn thấy sự khác biệt”

“Chúng tôi hy vọng điều này có nghĩa là bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn cho sự giúp đỡ bền vững và rõ ràng dành cho các nhóm thiểu số đang gặp khó khăn. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào công lý thực sự và trách nhiệm cho những gì đã xảy ra” - Tổng Giám mục Bash Bashar Warda của Tổng Giáo phận Chaldean Erbil, Iraq, nói với tờ The Christian Post.