Giáo Dục Việt Nam

Tin Lành Miền Bắc: Khóa học Kinh Thánh về sự dâng hiến

Oneway.vn – Trong 2 ngày 23-24/2/2018, Điểm nhóm Tham Ngàn (Sơn Lập, Bảo Lạc, Cao Bằng) tổ chức khóa học Kinh Thánh chủ đề “Dâng đủ phần mười cho Chúa” với hơn 30 tín hữu tham dự.

Các bài học dựa trên nền tảng Kinh Thánh, sách Malachi/Ma-la-chi 3:8 “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng” – do các đầy tớ Chúa: Mục sư Triệu Trần Ú, Mục sư Bàn Bàn Chàn giúp các tín hữu hiểu rõ việc dâng hiến một phần mười là vinh dự của con cái Chúa, là ơn phước và nhất là làm theo Lời Chúa dạy.

 

Kinh Thánh còn cho biết dâng một phần mười là mạng lịnh Chúa truyền cho con cái Ngài, ngược lại là bất tuân, thậm chí là kẻ “ăn trộm” trong nhà của Chúa. Thực tế qua kinh nghiệm các con cái Chúa làm chứng, càng dâng hiến nhiều thì đời sống tín hữu càng đầy đủ, dư dật, sung túc, bởi chính Chúa đã khẳng định: Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?” (Malachi/Ma-la-chi 3:10).

 

Như vậy, khi trung tín dâng hiến, chúng ta không hề mất đi, mà còn nhận lại được một điều rất lớn mà không tiền của nào có thể “mua” nổi, đó là phước hạnh từ Chúa, hay dâng hiến chính là nguồn phước. “Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh” (Acts/Công-vụ 20:35). Người dâng hiến sẽ góp phần cơ nghiệp cho chính mình và được Chúa gìn giữ, làm lợi ra cho công việc nhà Ngài.

 

Kết thúc khóa học, các học viên nhận được nhiều bài học ý nghĩa, cùng lời hứa nguyện trung tín dâng hiến nhằm góp phần phát triển công việc Chúa trong Hội Thánh và trên khắp đất nước Việt Nam.

 

Thường trú viên Oneway tại miền Bắc

 

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92