Tin Vắn

TIN KHẨN: TÍN HỮU BỊ BẮT CÓC

Cô Hoàng Thị Dua (thí sinh thi tuyển vào khoá 8 của Viện Thánh Kinh Thần Học) là tín hữu H’mong tại tỉnh Đăk Nông; vào ngày 29/12 sau khi thi tuyển vào Viện Thần Học, cô từ Sài Gòn trở về lại tỉnh Đăk Nông thì gia đình bị mất liên lạc. Cô gọi điện bằng số lạ vào điện thoại của người thân chỉ kịp nói cô bị bắt cóc và bị bán, sau đó bị một giọng nam la lối và tắt điện thoại.

Hiện nay gia đình cũng như Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông đã liên hệ với cơ quan chức năng. Theo thông tin thì cô Hoàng Thị Dua đã bị bắt và bán sang Trung Quốc.

Kính xin quý tôi con Chúa cầu nguyện đặc biệt cho cô Hoàng Thị Dua. Xin Chúa giải cứu và đưa cô trở về trong quyền năng của Ngài.

“Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, Đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, và giải cứu người khỏi các sự gian truân” (Thi Thiên 34:15-17)

Thông tin sẽ được cập nhật khi có tin tức mới của cô Hoàng Thị Dua.

15871205_1565747776773346_975093751_n 15934371_1565632180118239_1221576589_n

Phạm Cường

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92