Dưỡng Linh Quốc Tế

‘Tìm kiếm Chúa’ là gì?

Oneway.vn – Là tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. “Sự hiện diện” hay “sự có mặt” trong tiếng Hebrew/Hê-bơ-rơ nghĩa đen là cần tìm kiếm “mặt” Chúa, là đến gần, ở trước mặt Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài.

Có phải con cái Chúa luôn ở trong sự hiện diện của Ngài? Có và không.

Có 2 nghĩa: Thứ nhất Chúa là Đấng Toàn tại, vì thế Ngài luôn ở gần mọi vật, mọi người, tể trị mọi loài sanh linh. Quyền năng Ngài còn đến đời đời, Ngài quản trị muôn loài. Thứ hai Chúa luôn hiện diện với con cái Ngài trong ý nghĩa, trong giao ước rằng Ngài luôn bên cạnh, giúp đỡ và làm mọi sự tốt lành cho chúng ta. “Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Matthew/Ma-thi-ơ 28:20).

Khi Chúa “không ở với” chúng ta

Sự hiện diện Chúa không luôn ở với chúng ta? Vì lý do này, Kinh Thánh nhiều lần kêu gọi chúng ta “tìm cầu Đức Jehovah, tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn”. Sự hiện diện rõ ràng, thực hữu và đáng tin cậy của Chúa không phải điều chúng ta kinh nghiệm liên tục. Có những lúc chúng ta thờ ơ với Chúa, không nghĩ đến Ngài, không tin cậy nơi Ngài và cho rằng Ngài không hiện diện, đó chính là khi “đôi mắt tấm lòng” của chúng ta không nhận thấy sự vĩ đại, tuyệt đẹp và giá trị của Ngài.

Mặt Ngài, sự sáng láng của đặc tính Ngài bị che khuất sau tấm màn của ham muốn xác thịt chúng ta. Tình trạng này luôn sẵn sàng xảy đến. Đó là lý do chúng ta cần “tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn”. Chúa kêu gọi chúng ta vui hưởng trong sự nhận biết liên tục, tuyệt vời, vô hạn cùng vẻ đẹp và giá trị của Ngài.

Tìm kiếm

Cần tìm kiếm. Liên tục tìm kiếm. Điều này thực tế là gì? Cả Kinh Thánh Cựu và Tân Ước đều nói rằng đó là “hết lòng, hết ý” với Chúa; là quyết định có ý thức, hướng sự chú ý của tâm trí và lòng yêu mến Chúa.“Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi” (I Chronicles/I Sử ký 22:19); Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” (Colossians/Cô-lô-se 3:1-2).

Lựa chọn có ý thức

Ý định của tâm trí đối lập với sự xuống dốc về tinh thần. Đó là lựa chọn của ý thức để hướng dẫn tấm lòng đến với Chúa. Đây là điều Paul/Phao-lô cầu nguyện cho Hội Thánh: “Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Đấng Christ” (II Thessalonians/II Tê-sa-lô-ni-ca 3:5). Đó là nỗ lực trong ý thức chúng ta, nhưng nỗ lực tìm kiếm Chúa là một món quà từ Chúa.

Chúng ta không nỗ lực về tinh thần, cảm xúc để tìm kiếm Chúa vì Ngài đã lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và cầu thay cho chúng ta. Đó là lý do chúng ta tìm kiếm đồng xu hoặc con chiên. Nhưng Chúa không lạc mất. Hơn thế, luôn có điều gì đó, qua sự việc đó hoặc xung quanh sự việc đó, chúng ta gặp Ngài một cách rõ ràng. Qua sự việc hoặc xung quanh sự việc chính là ý nghĩa của tìm kiếm. Chúa thường bị che khuất, che phủ. Chúng ta phải vượt qua mọi trung gian và trở ngại.

Thiên đàng đang ca vang vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tìm kiếm Ngài qua đó. Ngài bày tỏ chính mình trong lời Ngài. Chúng ta có thể tìm kiếm Ngài qua Lời Ngài. Ngài mặc khải chính mình cho chúng ta qua các chứng cứ về Ân điển… Chúng ta có thể tìm kiếm Ngài qua đó. Việc tìm kiếm là một nỗ lực có ý thức vượt qua những phương cách tự nhiên để đến với chính Chúa – không ngừng hướng trọn tâm trí đến Chúa trong tất cả mọi trải nghiệm, để soi dẫn tâm trí và tấm lòng hướng về Ngài qua các phương cách mà Chúa mặc khải. Đây chính là ý nghĩa của sự tìm kiếm Chúa.

Những trở ngại cần tránh

Có những trở ngại liên tiếp cần tránh để thấy Chúa rõ ràng, để có thể ở trong ánh sáng hiện diện Ngài. Chúng ta phải chạy khỏi những hoạt động làm lu mờ tâm linh, chạy khỏi hoặc tránh xa chúng. Chúng đang cản đường chúng ta.

Chúng ta biết điều gì giúp mình nhạy bén với sự hiện diện của Chúa trong thế giới và qua ngôn từ. Chúng ta biết điều gì khiến chúng ta bị tối tăm, mù lòa, thậm chí không muốn tìm kiếm Chúa. Chúng ta phải dọn chúng đi và tránh khỏi nếu chúng ta muốn gặp gỡ Chúa.

Khi chúng ta hướng tâm trí và tấm lòng về Chúa trong tất cả mọi trải nghiệm và kêu khóc với Chúa. Đây cũng chính là tìm kiếm Chúa. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Isaiah/Ê-sai 55:6)

Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, Cầu khẩn cùng Đấng Toàn năng…” (Job/Gióp 8:5)

Tìm kiếm Chúa tóm lại là kêu cầu, cầu khẩn: “Lạy Chúa, xin mở mắt con. Chúa ơi, xin hãy kéo bỏ bức màn mù lòa của con. Xin Ngài gia ân và bày tỏ chính mình Ngài. Con mong chờ được gặp mặt Ngài!”

Khiêm nhường

Trở ngại lớn trong việc tìm kiếm Chúa là kiêu ngạo. “Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng (…) chẳng có Đức Chúa Trời” (Psalms/Thi thiên 10:4). Vì vậy, khiêm nhường rất cần thiết trong việc tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Lời hứa quan trọng cho những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời là họ sẽ gặp. “Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp” (I Chronicles/I Sử ký 28:9). Và khi gặp được Ngài, một phần thưởng tuyệt vời. “Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 11:6). Chính Ngài là phần thưởng tuyệt vời nhất. Và khi có Ngài, chúng ta có tất cả. Vì thế, “hãy tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn!”.

Chúa kêu gọi chúng ta vui hưởng trong sự nhận biết liên tục sự tuyệt vời vô hạn cùng vẻ đẹp và giá trị của Ngài. Tìm kiếm Chúa là một nỗ lực có ý thức, để vượt qua những phương cách tự nhiên và đến với chính Chúa. Lời hứa quan trọng cho những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời là họ sẽ gặp được Ngài!

Annie Phan

(Nguồn: desiringgod.org)

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92