Việt Nam

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bị Bão, Lũ Lụt

Ủy ban Y tế – Xã hội Tổng liên hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam khản thiết kêu gọi quý Hội Thánh, ân nhân, hội đoàn, tổ chức và toàn thể con dân Chúa đồng lòng, hiệp một trong sự cầu nguyện cũng như chung tay cùng UBYTXH để giúp đỡ đồng bào Việt Nam và con dân Chúa vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 

 

(Nguồn: httlvn.org)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92