Việt Nam

Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh – Sóc Trăng

Lúc 13 giờ ngày 20/09/2015, Trung Tráng niên Hội Thánh Châu Khánh đã tổ chức Bồi linh – Thông công cho các Ban Trung Tráng niên trong tỉnh Sóc Trăng.

Hiện diện gồm có:

– Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký TLH là diễn giả;

– Mục sư Nguyễn Văn Ngọc  – Phó Tổng Thủ quỹ/TLH, mục vụ tỉnh Sóc Trăng;

– Mục sư Hồ Nguyên Kha – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng;

– Mục sư, Truyền đạo trong tỉnh tham dự.

Đặc trách Trung Tráng niên Hội Thánh Châu Khánh cầu nguyện và có lời chào mừng. Tiếp đến, các Ban Trung Tráng niên lần lượt tôn vinh Chúa. Với chủ đề: Trung Tín Với Chúa, Mục sư diễn giả nhắc các Trung Tráng niên tỉnh Sóc Trăng noi theo gương của Môi-se, Phao-lô,… phải trung tín với Chúa cả cuộc đời và tận hiến đời mình cho Chúa. Đại diện Trung Tráng niên An Lạc Tây cầu nguyện đáp ứng với lời Chúa.

Các ban Trung Tráng niên thi tài với nhau qua các câu đố Kinh Thánh rất sôi nổi, đem đến sự khích lệ và giúp mỗi người học biết thêm nhiều về lời Chúa. Chương trình bồi linh kết thúc lúc 16 giờ 10 phút, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Dương Phước Hòa – QNHT Vĩnh Châu.

Một số hình ảnh:

Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Quang cảnh bồi linh
Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Trung Tráng niên Châu Khánh tôn vinh Chúa
Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Trung niên An Lạc Tây tôn vinh Chúa
Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Trung Tráng niên Vĩnh Châu, Sóc Trăng tôn vinh Chúa
Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Trung Tráng niên Đại Ngãi tôn vinh Chúa
Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Tráng niên An Lạc Tây tôn vinh Chúa
Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Trung Tráng niên Kế Sách, Thới An Hội tôn vinh Chúa
Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng lời Chúa
Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Trao quà lưu niệm
Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT Châu Khánh - Sóc Trăng
Mục sư Dương Phước Hòa cầu nguyện chúc phước

TTV. Trần Thái Giám

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92