Dưỡng Linh Giáo Dục

Thời của Christ giả, tiên tri giả

Oneway.vn – “Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them” (Galatians/Ga-la-ti 1:8).

Thật vậy, các giáo sư, Christ giả, tiên tri giả đáng bị nguyền rủa. Chúng ta thấy trong Galatians/Ga-la-ti 1, qua bức thư, các hội nghị và cải chánh bùng nổ, đức tin đứng vững hoặc sa ngã… tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai đời đời của bạn.

“Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them”. Nếu hiểu sai Phúc Âm, bạn phải chịu hư mất. Vì thế bức thư này, hội nghị này, sự cải chánh này và Cơ đốc giáo này nên vang vọng trong lòng bạn về một cách sống, cách thờ phượng Chúa khác biệt.

* Niềm vui chưa từng thấy, rằng ân điển, bình an dành cho chúng ta (Ga-la-ti 1:3).

* Niềm vui được giải phóng khỏi thời kỳ gian ác và hủy diệt nhờ danh Đức Chúa Jesus Christ.

* Niềm vui có một Đức Chúa Trời xứng đáng mọi vinh hiển tôn cao (1:5).

* Kinh ngạc chưa từng thấy khi những người bạn biết, Hội Thánh, gia đình… đang xoay bỏ Phúc Âm, ân điển, đang trên đường hư mất vì ai đó đã thuyết phục được họ bằng một lý do có vẻ vượt trội hơn.

Chúng ta thốt lên: “Sao có thể làm vậy”? Và kinh ngạc, giận dữ: “người ấy đáng bị a-na-them”!

Có một nhóm người tự xưng do James/Gia-cơ sai đến (Ga-la-ti 2:12) đã phá quấy bằng cách thêm vào Phúc Âm. Và Paul/Phao-lô rủa sả họ. Ga-la-ti 3:13 chép: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ”.

Paul buông lời rủa sả những ai đang dụ dẫn người khác xa khỏi Đấng duy nhất có thể xóa bỏ sự rủa sả. Điều khiến Chúa giận dữ là khi nhìn thấy những người nhân danh Chúa Jesus mà lại dẫn người khác đi xa khỏi Ngài – Đấng xóa bỏ sự rủa sả, gánh lấy sự rủa sả, thế chỗ cho chúng ta trên thập tự giá, chịu lấy mọi thạnh nộ đáng lẽ dành cho chúng ta. Vì thế Paul rất giận, và ông buông lời rủa sả những ai lôi kéo người khác xa khỏi Đấng có thẩm quyền cứu vớt, xóa bỏ sự hư mất.

NHVX. dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

 

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !

1 Bình luận

  1. minh rat thich.cam on chua da cho minh biet toi trang bo ich nay


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92