Văn Phẩm

Thơ: Nhớ Về Đêm Ấy

Vườn xưa Cứu Chúa khổ sầu

Thương yêu nhân loại nguyện cầu thiết tha

Xin vâng theo ý Thánh Cha

Gánh nặng tội lỗi huyết sa thành dòng

Cô đơn, đau đớn cõi lòng

Môn đồ thân tín chẳng cùng thức canh

Giu Đa phản nghịch đến nhanh

Nụ hôn bán Chúa cam đành thế sao?

Chân ai theo Chúa giảng rao?

Ai chịu ơn Chúa biết bao ân tình!

Giờ đây Cứu Chúa một mình

Tâm linh trĩu nặng tội tình thế nhân

Roi đòn xé nát tấm thân

Sỉ nhục, hành hạ muôn phần đau thương

Xa xa theo Chúa đêm trường

Ngồi chung kẻ nghịch, kiên cường còn đâu!

Ba lần chối chẳng biết nhau

Chúa đã báo trước mà sao quên rồi.

Tiếng gà trống gáy liên hồi

Tâm linh thức tỉnh cuộc đời đổi thay

Ra ngoài khóc lóc đắng cay

Nhớ về đêm ấy mắt Ngài thiết tha

Ăn năn muôn tội được tha

Phi-e-rơ – đá tảng được Cha tin dùng

Hãy luôn yêu Chúa hết lòng

Nguyện mãi trung tín quyết không nao sờn

Mùa thương khó, biết gì hơn

Dâng vần thơ để biết ơn tình Ngài

 

*******

Mùa thương khó 2017

TTKS

Theo httlvn.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92