Dưỡng Linh

Thiên Sứ và Ma Quỷ có thật không? Nếu có thật thì họ đang làm gì?

Oneway.vn – Giáo Trưởng Jonathan Bernis — một lãnh đạo nổi tiếng của Messianic Jewish Ministry trong hơn 3 thập kỷ – gần đây đã thảo luận những đề tài phức tạp về Thiên sứ, ma quỷ và sự giáng sinh và sự chết của Chúa Giê-xu trong suốt cuộc phòng vấn với trang tin điện tử Faithwire.

humannaturegoodbadas_si

Ông Bernis, là tác giả của cuốn sách mới: “Một Giáo Trưởng Xem Xét Điều Siêu Phàm: Một Cái Nhìn Khám Phá Về Thiên Sứ, Ma Quỷ, Phép Lạ, Thiên Đàng Và Địa Ngục” và là Giám đốc điều hành của Jewish Voice Ministries International, đã đề cập đến sự hiện diện chính của các thiên sứ trong suốt Cựu ước và Tân ước.

Ông nói: “Quý vị không thể đọc Kinh thánh….mà không thấy nhiều và rất nhiều thiên sứ và những thứ không nhìn thấy được…đang xảy ra trong thế giới không nhìn thấy được”. “Một thiên sứ chỉ đơn giản là một sứ giả đưa tin và tất cả họ đều ở quanh chúng ta, họ luôn hoàn thành lời phán của Đức Chúa Trời, phục vụ người của Đức Chúa Trời, mang đến những thông điệp quan trọng cho người của Ngài.

Ngược lại với những gì mà một số người có thể tin hoặc công bố, ông Bernis đã nói rằng ngày nay những thiên sứ “quan trọng và có thật” giống như ngày xưa khi mà những câu chuyện Kinh thánh phác họa lại những lời nói và hành động của họ khi được ghi chép lại.

Và cũng giống như các thiên sứ, ông Bernis nói rằng ma quỷ cũng có sự hiện diện thật trong thế giới này, nắm giữ quyền lực và theo quan điểm của ông thì chúng sẽ gây ra đau ốm, trầm cảm, ngã lòng và sự “nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời”. Tuy vậy, ông tin rằng một số người bác bỏ quan điểm này do sự thiếu khả năng về văn hóa thực tại giữa một số người để có thể thấy được ngoài phạm trù vật chất hữu hình.

Ông Bernis nói: “Chúng ta đã bị mù bởi nếp suy nghĩ, quan điểm phương Tây và chủ nghĩa duy vật”. “Và nó không phải là thế giới quan của Kinh thánh”.

Bên cạnh các đề tài này, Giáo trưởng Mục Vụ Đấng Cứu Thế đã đào sâu vào đề tài “Sinh ra từ trinh nữ” giữa những nhiều đề tài khác, ông giải thích niềm tin của ông rằng “sự sinh ra của Đấng Mê-si-a là sự ứng nghiệm của nhiều câu Kinh thánh”. Cuối cùng ông tin Chúa Giê-xu “đã đến giày đạp đầu con rắn”.

Hãy lắng nghe mọi điều ông Bernis đã nói về thiên sứ, ma quỷ, và sự giáng sinh, sự chết của Chúa Giê-xu dưới đây: (Video)

CTV Bùi Hà

Theo cbn.com

Link:http://www1.cbn.com/cbnnews/us/2016/december/are-angels-and-demons-real-mdash-and-are-they-at-work-today-listen-to-this-response

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92