Giáo Dục

Thiên sứ có cánh là ý tưởng từ Kinh thánh?

Oneway.vn – Trong hầu hết mọi nền văn hóa, thiên sứ thường được miêu tả với nét đặc trưng là có cánh, nhưng Kinh thánh có dạy rằng thiên sứ có cánh? Nhìn vào hình dạng của các thiên sứ trong Kinh thánh thì một sự thật rõ ràng là: Một số thiên sứ có cánh, một số thì không.

Ví dụ, trong Xuất hành 25:20, chúng ta đọc thấy: “Các chê-ru-bim (một kiểu thiên sứ) sẽ dang cánh ra ở trên nắp, dùng đôi cánh mình che phủ Nắp Thi Ân. Hai chê-ru-bim đó sẽ đối diện nhau, nhưng mặt của hai chê-ru-bim sẽ nhìn vào nắp.” Chê-ru-bim được miêu tả trong Ê-xê-chi-ên 1 và 10 cũng có cánh, trong khải tượng ông thấy mỗi chê-ru-bim có 4 cánh.

Trong Ê-sai 6, tiên tri Ê-sai nhìn thấy một khải tượng từ Chúa trong đó có các thiên sứ được gọi là sê-ra-phim: “Các sê-ra-phim đứng chầu quanh Ngài. Mỗi vị có sáu cánh: hai cái che mặt, hai cái che chân, và hai cái dùng để bay.” (câu 2). Các thiên sứ này có 6 cánh. Trong câu 6, Ê-sai nói các sê-ra-phim này cũng biết bay.

Một đoạn Kinh thánh khác nói về việc di chuyển của các thiên sứ như thể họ đang bay (Đa-ni-ên 9:21). Tuy nhiên, một thiên sứ siêu nhiên có thể bay bằng cánh hoặc không cần cánh.

Sứ đồ Giăng đã thấy thiên sứ trong khải tượng được ghi chép trong Khải huyền 14:6: “Sự ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc.”. Thiên sứ này rõ ràng là biết bay, tuy nhiên, không thấy đề cập đến cánh. Xuyên suốt Khải huyền, các thiên sứ di chuyển siêu mau lẹ quanh trái đất, ngụ ý họ có vẻ như đang bay.

Tuy vậy, trong một đoạn khác, các thiên sứ xuất hiện mà không thấy cánh, trông giống như hình dạng con người. Ví dụ, các thiên sứ trong Sáng thế ký 18 và 19 xuất hiện cho Áp-ra-ham trông giống như con người, không hề có cánh. Đó là lý do tại sao Hê-bơ-rơ 13:2 có thể tuyên bố: “Chớ quên tiếp đãi khách lạ; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.”

Nhiều hình dung của thiên sứ xuất hiện với con người cho thấy trong nhiều cách họ không có cánh. Điều này ngụ ý rằng ít nhất có một số thiên sứ có thể xuất hiện trong hình dạng con người mà không cần cánh. Thiên sứ loan báo sự ra đời của Chúa Giê-xu cho Ma-ri là một ví dụ điển hình; cô nhận ra đó là thiên sứ nhưng không thấy miêu tả cánh của thiên sứ.

Hơn nữa, ngược lại với sự hiểu biết phổ thông của nhiều người về việc thiên sứ xuất hiện cho những người chăn chiên trong đêm Chúa giáng sinh, ở đây Kinh thánh không đề cập đến thiên sứ có cánh hay đang bay.

Tóm lại, nhìn vào các thông tin được khải thị trong Kinh thánh, chúng ta có thể thấy một số thiên sứ có cánh, nhưng không phải là tất cả. Sê-ra-phim có sáu cánh, chê-ru-bim trong Ê-xê-chi-ên 1 và 10 có 4 cánh, nhưng hầu hết các lần xuất hiện khác của thiên sứ trong Lời Chúa thì không đề cập đến sự miêu tả này.

Người dịch: Hadassah Phạm

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92