Dưỡng Linh Việt Nam

Tháp canh Cầu nguyện cho Việt Nam?

Oneway.vn – Vào năm 2000, Nhà cầu nguyện cho các quốc gia ở Jerusalem (The Jerusalem House of Prayer for All Nations) công bố: “Ở đâu không có Tháp canh Cầu nguyện, ở đó không có mùa gặt linh hồn”.

 

Những tòa Tháp canh Cầu nguyện thực thể (không phải quy ước) đã có từ lâu ở nhiều nơi trên thế giới, cũng như khắp các đất nước được Chúa thăm viếng, phục hưng như Indonesia, Hàn Quốc… Riêng tại Việt Nam vài năm qua, nhiều con cái Chúa cũng đã dấy lên các phong trào cầu nguyện tháp canh, cầu nguyện tuần hoàn… nhưng hầu như cả nước chưa có một Tháp canh Cầu nguyện thực sự, đúng nghĩa. Vì chưa có, nên chúng ta – những con cái Chúa – có quyền khao khát, ước ao và khẩn thiết cầu xin Chúa cho việc xây dựng các Tháp canh Cầu nguyện trên đất nước mình, hướng tới cuộc phấn hưng và mùa gặt cuối.

 

Điều đó phù hợp với lời các nhà tiên tri đã chép: ‘Sau các việc này, Ta sẽ trở lại, tái thiết nhà của Đa-vít đã bị sụp đổ. Ta sẽ trùng tu những nơi bị tàn phá và phục hồi nó; để những người còn lại và tất cả các dân ngoại được gọi bằng danh Ta, đều tìm kiếm Chúa, Chúa là Đấng đã thực hiện những việc ấy phán như vậy”.

(Acts/Công-vụ các Sứ đồ 15:15-17).

 

Tháp canh Cầu nguyện ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Cùng với Trung tâm Hội nghị Sentul, Tháp canh được khởi xướng và xây dựng bởi Tiến sĩ Niko Njotorahardjo, Mục sư Trưởng Hội Thánh GBI (Gereja Bethel Indonesia).

 

* Tiêu chí của Tháp canh Cầu nguyện trên nền tảng Kinh Thánh:

1- Một nơi cao: “Tôi sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì, và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi” (Habakuk/Ha-ba-cúc 2:1).

2- Nơi riêng tư và mật thiết với Chúa: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, trên các tường thành ngươi, Ta đã đặt lính canh; suốt cả ngày đêm, họ sẽ không bao giờ nín lặng. Hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, đừng nghỉ ngơi chút nào. Cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi cho đến khi Ngài tái lập Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ca ngợi trong khắp đất!” (Isaiah/Ê-sai 62:6-7).

3- Nơi hiệp nhất những tấm lòng: “Cha ơi! Con không chỉ cầu xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa, để tất cả đều trở nên một; như Cha ở trong Con và Con trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ trở nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con” (John/Giăng 17:20-23).

 

Tháp canh Cầu nguyện ở Jerusalem – Israel.

 

* Mục đích của Tháp canh Cầu nguyện:

1- Một nơi để báo cáo và nài xin trước Chúa (Ha-ba-cúc 2:1)

2- Nơi sử dụng vũ khí, khai phóng quyền năng của Đức Thánh Linh bằng lời cầu nguyện và ngợi khen Chúa: “Cổ em như tháp Đa-vít, xây lên để trưng bày binh khí; hàng nghìn thuẫn khiên treo lên đó, toàn là thuẫn khiên của các anh hùng” (Song of Songs/Nhã Ca 4:4).

3- Nơi canh gác, bảo vệ vườn nho: “Người yêu dấu của tôi có một vườn nho trên một ngọn đồi màu mỡ. Người đào xới đất, lượm sạch đá, và trồng loại nho tốt. Người dựng một tháp canh giữa vườn và đào một hầm ép rượu” (Ê-sai 1:2).

4- Một nơi để quản trị: “Còn ngươi là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, sẽ đến với ngươi. Quyền cai trị ngày xưa của ngươi sẽ được phục hồi, tức là vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem” (Micah/Mi-chê 4:8).

 

Tháp canh Cầu nguyện ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ; trong khuôn viên đại học Oral Robert – Oral Roberts University; tạo hình mão gai của Đức Chúa Jesus và ngọn lửa ở trên đỉnh chóp của tháp.

 

* Các hoạt động ở Tháp canh:

1- Hãy hành động, đừng yên lặng nữa: Ngoài cầu nguyện, Tháp canh còn là nơi thờ phượng, ngợi khen, cảm tạ… dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

2- Nơi nhắc nhở Chúa về những lời hứa của Ngài trên đời sống chúng ta, trên quốc gia, dân tộc và trên các nước.

3- Đừng để Ngài lặng im: Nơi yêu thương, khiêm nhu hạ mình và cầu nguyện không thôi.

 

* Tháp canh Cầu nguyện đối với sự phục hưng (Amos/A-mốt 11-15)

1- Cho mùa gặt linh hồn: “Để họ sẽ chiếm phần còn sót lại của Ê-đôm và tất cả các nước được xưng bởi danh Ta. Đức Giê-hô-va phán vậy; chính Ngài sẽ làm trọn mọi điều đó” (câu 1).

2- Thúc giục Đức Thánh Linh: “Đức Giê-hô-va phán: Nầy những ngày đến, người cày sẽ theo kịp kẻ gặt, người đạp nho theo kịp kẻ gieo giống” (câu 13a).

3- Đức Thánh Linh tuôn đổ: “Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tuôn chảy” (13b).

4- Phục hồi quyền năng, phép lạ: “Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên Ta từ chốn lưu đày trở về;” (14a).

5- Phát triển Hội Thánh: “Họ sẽ lập lại các thành bị tàn phá và sống ở đó” (14b).

6- Phước hạnh ngập tràn: “Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, họ sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó” (14c).

7- Được Chúa bảo vệ: “Ta sẽ lại trồng Y-sơ-ra-ên trên đất của họ và họ sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà Ta đã ban – Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy” (15).

Thảo Phạm

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92