Dưỡng Linh Ma quỷ bị hủy diệt

Tên bạn đã có ở Thiên Đàng chưa?

Oneway.vn – Đức Chúa Trời có một quyển sách ghi tên những ai được vào nước Thiên Đàng, tất cả những ai là con cái Ngài. Ma quỷ cũng có thể thấy được danh sách này. Chúng biết ai có tên trên đó, ai chưa, ai không…

Nếu tên của chúng ta có trên đó, chúng ta cứ bước đi trong đức tin và vâng lời, chúng ta sẽ có uy quyền và sức mạnh chống trả ma quỷ và làm chúng phải lánh xa chúng ta. Nếu tên của chúng ta đã được chép vào sách Thiên Đàng, thì trong địa ngục sẽ không có chúng ta. Phải, tên của những người công chính đã được ghi hết trên Thiên Đàng, và tên của kẻ ác chắc chắn cũng được ghi ở một nơi nào đó.

 

 

“Hỡi Đức Giê-hô-va, là Đấng hy vọng của dân Israel, những kẻ nào bỏ Ngài đều bị xấu hổ. Những kẻ lìa bỏ Ngài sẽ được ghi trên đất. Vì họ đã bỏ Giê-hô-va là Suối nước hằng sống” (Jeremiah/Giê-rê-mi 17:13).

Thiên Đàng hay địa ngục? Tên của chúng ta sẽ được ghi hoặc chỗ này hoặc chỗ kia. Giống như khi chúng ta viết tên mình lên cát, cuộc đời của chúng ta cũng chỉ như một kỷ niệm ngắn ngủi, sớm tàn lụi với thời gian. Quyền lực, địa vị thế gian chỉ là khoảnh khắc nếu đem so với cõi đời đời.

Là Cơ đốc nhân, chúng ta vui mừng vì tên mình được ghi trong Sách Sự sống của Chiên Con. Chúng ta là một phần của mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta năng quyền để rao giảng Tin Lành trên đất này. Vì tên của chúng ta được viết trên Thiên Đàng, nên chúng ta có uy quyền trên đất này. Ma quỷ biết, tin điều nầy và… run rẩy! Chúng ta cũng phải biết, tin và vui mừng!

 

 

Đức tin như con trẻ

“Cũng giờ đó, Chúa Jesus nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa của trời và đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ theo cái nhìn của thế gian này nhưng lại tỏ ra cho trẻ con biết, tức là những ai có đức tin đơn sơ như con trẻ. Vâng, thưa Cha, Cha thấy điều đó là tốt lành” (Luke/Lu-ca 10:21).

Chúa Jesus phán: “Ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời giống như con trẻ, thì chẳng được vào đó” (Mark/Mác 10:15).

Nói cách khác, chìa khóa của sức mạnh Thiên Đàng và uy quyền là có đức tin đơn sơ như con trẻ. Là con cái Vua, chúng ta có quyền trên ma quỷ. Không phải vì chúng ta vĩ đại, nhưng chúng ta thuộc về Đấng vĩ đại. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, không thuộc một dân sợ hãi, mà là dân của đức tin.

 

 

Đức Chúa Trời lấy làm vui thích dùng con cái Ngài để đánh bại kẻ thù. Ngài chọn cậu bé chăn chiên nhỏ tuổi để giết tên khổng lồ Goliath. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta Đức Chúa Trời chọn những điều thế gian cho là nghèo hèn, yếu đuối, dại khờ để làm hổ thẹn người giàu, kẻ mạnh và khôn ngoan (I Corinthians/1 Cô-rinh-tô 1:25-30).

Điều nầy có nghĩa Đức Chúa Trời có thể đánh bại ma quỷ bằng bất cứ đứa con nào của Ngài, nếu chúng ta biết mình là ai trong Đấng Christ và hành động trong uy quyền của danh Ngài. Thật vậy, Cha thiên thượng của chúng ta rất vui thích khi thấy con trai và con gái của Ngài đẩy ma quỷ về đúng chỗ của nó!

(Theo Nhu liệu Thánh Kinh – “Ma quỷ bị hủy diệt”)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92