Dưỡng Linh

Tăng trưởng và phục vụ theo gương Ti-mô-thê và Phao-lô

Oneway.vn – Là người lãnh đạo, chúng ta không thể bước đi một mình. Chúng ta cần phải gắn kết với những người đi trước, đi sau và đồng đi với ta trong suốt hành trình.
Sứ đồ Phao-lô đã mô tả mối tương giao này trong 2 Timothy/Ti-mô-thê 2:2: “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác”.
 
Sứ đồ Phao-lô và mục sư Ti-mô-thê thể hiện ba mối quan hệ mà một mục sư cần để tăng trưởng và phục vụ hiệu quả:
 
1. Chúng ta cần một người đỡ đầu thuộc linh
Thật đáng buồn khi thấy nhiều mục sư và lãnh đạo trẻ đang nhiệt tình phục vụ với khải tượng lớn nhưng lại thiếu người đỡ đầu thuộc linh. Tôi may mắn hơn: tôi có nhiều người cha thuộc linh trong đời, từ cha đẻ cho đến các mục sư đã nâng đỡ tôi. Tôi không thể ở vị trí hiện tại nếu không có họ.
 
Chúng ta có thể được cố vấn và học hỏi từ những người đã mất. Về việc đọc sách, mục sư nên dành ít nhất 25% cho các tác phẩm thời kỳ trước Cải chánh và 25% từ thời Cải chánh đến thời truyền giáo hiện đại. Nên dành 25% cho các tác giả thế hệ trước và 25% còn lại cho tác giả đương đại. Chúng ta cần lắng nghe thanh âm xa xưa, những tiếng nói kết nối chúng ta với lịch sử Hội Thánh qua nhiều thế kỷ. Phải luôn học hỏi từ quá khứ.
 
2. Chúng ta phải là tấm gương cho người khác
Chúng ta phải thể hiện hình mẫu của một mục sư trưởng thành. Trong lá thư thứ hai gửi cho mục sư Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng: “Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta, trong những sự bắt bớ, và hoạn nạn đã xảy đến cho ta … Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn” (2 Timothy 3:10-11).
 
Sứ đồ Phao-lô là một tấm gương sáng cho vị mục sư trẻ tuổi phấn đấu vươn tới. Mục sư Ti-mô-thê hiểu rõ sứ đồ Phao-lô vì đã dõi theo ông, chứng kiến cách ông vượt qua thử thách trong chức vụ. Chúng ta không chỉ cần một “Phao-lô” trong cuộc đời, chúng ta còn phải trở thành một “Phao-lô” cho người khác.
 
3. Chúng ta cần bạn đồng hành
Trong Romans/Rô-ma 16:21, mối quan hệ của sứ đồ Phao-lô với mục sư Ti-mô-thê đã thay đổi. Sứ đồ Phao-lô viết: “Ti-mô-thê, kẻ cùng làm việc với tôi chào anh em”. Mục sư Ti-mô-thê từ con trai thuộc linh thành học sinh, và bây giờ trở thành một đồng nghiệp – bạn đồng lao.
 
Trên con đường thực hiện sứ mệnh, có người đồng hành cổ vũ bạn không? Có các mục sư để bạn dựa vào trong thời điểm khó khăn không? Mục sư Ti-mô-thê trở thành bạn đồng hành với sứ đồ Phao-lô, vì trong nhiều năm, ông đã phục vụ như một người cha thiêng liêng và mẫu mực cho mục sư Ti-mô-thê. Một trong những lý do khiến nhiều mục sư ngày nay cảm thấy quá cô đơn trong chức vụ là vì họ đã không dành thời gian đầu tư vào các mục sư trẻ tuổi.
 
Noi gương mục sư Ti-mô-thê và sứ đồ Phao-lô, chúng ta cần một người cha thuộc linh, đồng thời phải trở thành người đỡ đầu thuộc linh cho thế hệ sau. Chúng ta cũng cần cộng tác với người khác để phục vụ hiệu quả hơn và hoàn thành tốt cuộc đua thiêng liêng.
 
Tác giả: Rick Warren; dịch Hồng Nhạn 
 
(Nguồn: churchleaders.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92