Đạo Trời Ơn trời vô biên Việt Nam

Tản mạn bên lề lễ Vu lan

Oneway.vn –  Trong ngày lễ Vu lan, người con có bổn phận, cơ hội để đền ơn đáp nghĩa cho cha mẹ, ông bà, nên còn gọi là Lễ báo hiếu hay Vu Lan Bồn. Vậy như thế nào là sự HIẾU KÍNH và THỜ PHƯỢNG đúng cách? 

Kết quả hình ảnh cho cầu mong bình an

Chữ hiếu theo quan điểm Thánh Kinh

Khi con người cảm thấy ngoại giới có một thứ năng lực hơn năng lực của mình thì trong lòng xuất hiện ý muốn thờ lạy, nếu đem ý này ra tổ chức hóa hoặc nghi thức hóa thì nó sẽ trở thành tôn giáo. Tôn giáo giúp con người hướng đến những điều chân thiện mỹ, thế nhưng Tôn giáo không cứu được bất cứ ai bởi lẽ tất cả các lãnh tụ Tôn giáo đều chết, đều nằm trong phần mộ không thể sống lại được, duy chỉ có Đức Chúa Giê-xu là Đấng từ kẻ chết sống lại mà thôi. Hai giáo lý căn bản sau đây và cũng là hai trong mười điều răn, xin được trình bày dựa trên nền tảng Thánh Kinh:

 

1/ Sự hiếu kính

Sách Xuất Ê-díp-tô ký 20:12 chép: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”.

Người Việt Nam thường tôn trọng chữ hiếu và mong cho cha mẹ sống lâu gia đình được phước, vì thế họ lập bàn thờ ông Thiên ngay trước cửa nhà.

 “Mỗi đêm mỗi thắp đèn Trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con”.

Chịu ảnh hưởng của đạo đức Khổng giáo, Lão giáo nên người Việt Nam thường bảo nhau về cách sống cho phải đạo, nhất là đạo làm con, đạo vợ chồng:

“Đạo làm con chớ hững hờ

Phải đem hiếu kính mà thờ mẹ cha”.

Thế nhưng, vẫn còn nhiều người quan niệm rằng Đạo của Chúa hay đạo Tin Lành nói riêng, là đạo Tây phương, đạo của Mỹ không thích hợp với Á đông vì không dạy con cái hiếu kính với ông bà cha mẹ, không biết thờ cúng ông bà cha mẹ khi qua đời. Tuy nhiên đọc kỹ lời Chúa chúng ta thấy Chúa dạy điều răn thứ năm: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”, điều này nói lên rằng: Với Chúa, giữa bổn phận con người đối với nhau, thì con cái đối với cha mẹ là bổn phận quan trọng nhất.

Đạo Chúa xem trọng bổn phận làm con, vì đây là điều răn căn bản ảnh hưởng sâu đậm đến các bổn phận khác. Nếu một người không hiếu kính, không tôn trọng cha mẹ thì khi ra đời, người đó không yêu thương người xung quanh, và cũng không phục dưới thẩm quyền nào. Người tin Chúa biểu lộ hiếu kính với ông bà cha mẹ chủ yếu khi họ còn đang sống, còn khi ông bà cha mẹ qua đời, con cháu lo chôn cất chu đáo theo lễ nghi của Hội thánh, trang nghiêm trong tinh thần tiếc thương hy vọng, ngoài ra không hương đèn, bài vị không van vái người đã chết.

Kết quả hình ảnh cho chăm sóc cha mẹ già

Chúa dạy: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” điều răn thứ năm, không hàm ý là cúi lạy cha mẹ khi cha mẹ còn sống, hay thờ cúng khi cha mẹ qua đời. Con người không thể thờ lạy con người, dù là ông bà cha mẹ đi nữa. Phúc âm Giăng 10:3 “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta”. Vả lại, lập bàn thờ cho ông bà cha mẹ khi qua đời không phải là cách duy nhất bày tỏ sự hiếu kính. Kinh Thánh có nói rõ trong sách Gióp 7:9 rằng cha mẹ ông bà người đã chết không trở về:

“Người nhìn tôi rồi đây không thấy nữa

Trong phút giây đời tôi đã qua rồi

Người đã chết không bao giờ trở lại

Nơi cố hương nào ai còn hay biết”.

(Bản Diễn Ý)

Trên thế giới có trên 2 tỷ người tin và thờ Chúa, họ không có bàn thờ, không cúng lạy, chẳng lẽ họ đều bất hiếu cả sao? Chúng ta thờ cúng ông bà cha mẹ người đã chết, là chúng ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời, vì đó là thờ lạy vật thọ tạo thay cho Đấng Tạo Hóa.

Một điều chúng ta lầm tưởng là người chết trở về hưởng hơi, ban phước, giáng họa thì thật là sai lầm. Chúng ta biết rõ là người chết không thể trở về như đã trình bày ở trên, nhưng họ ở một nơi giam giữ chờ Chúa xét xử. Người tin Chúa chú trọng khi ông bà cha mẹ lúc còn sống thật chu đáo, khi qua đời thì lo tròn bổn phận, có điều kiện thì xây cất mộ phần. Tổ chức lễ kỷ niệm không nhất thiết hằng năm, để nhớ ơn người sinh thành dưỡng dục ta, và ta phải sống một cuộc đời tốt đẹp đạo hạnh kính Chúa, yêu người làm gương sáng trước mặt mọi người.  

 

2/ Sự thờ phượng

Sách Tin Lành Ma-thi-ơ 4:10 “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”.

Người ta thường hay lầm tưởng sự hiếu kính và sự thờ phượng lẫn lộn với nhau. Quan điểm Kinh Thánh rõ ràng: “Hiếu kính dành cho con người – Thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời. 

Người Việt Nam sống với nông nghiệp nên luôn tâm niệm:

“Lạy Trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm”. 

Trong hôn nhân lứa đôi, người Việt tin tưởng hạnh phúc vợ chồng là do ông Trời sắp đặt: “Duyên ba sinh đã sẵn dành” hay “Lương nhơn do túc đế, giai ngẫu tự Thiên thành”.  Thi hào Nguyễn Du  kết luận trong truyện Kiều:

 “Ngẫm hay muôn sự tại Trời

Trời kia đã bắt làm người có thân

Bắt phong trần, phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao”.

Người Việt Nam tin Trời: “Thiên sinh vạn vật duy nhơn tối linh” chỉ có con người có linh hồn tối cao. 

Kết quả hình ảnh cho pray

Thưa Quý vị và Các bạn thân mến!

Còn biết bao điều thú vị tục ngữ ca dao nói lên lòng người đối với Trời là Đấng Tạo Hóa, quay trở lại với Kinh Thánh 4 điều trong 10 điều răn mà con người phải thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Không tạo hình, không tạc tượng vì Ngài là Thần linh. Giăng 4: 24 “Vì Đức Chúa Trời là Thần nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”.

Điểm đặc biệt của Tôn giáo Á đông là hay thờ lạy hình tượng, điều mà Đức Chúa Trời nghiêm cấm, họ thờ lạy vật thọ tạo thay cho Đấng Tạo Hóa là Đấng đáng được tôn thờ.

Con người tốn rất nhiều công sức đi tìm Thượng Đế, trong khi đó đạo Chúa tiết lộ Đức Chúa Trời tìm kiếm con người qua thân vị Chúa Giê-xu. Con người hữu hạn không thể tìm đến Đấng vô hạn, con người không thể lấy sức riêng để đến Thiên đàng, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng có thể đem Thiên đàng đến cho nhân loại. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống” (Giăng 14:6). Nếu chúng ta muốn đến được với Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài thì chúng ta phải tin Chúa Giê-xu vì Ngài là nhịp cầu dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời.

Chúng ta tin Chúa Giê-xu, thờ phượng Đức Chúa Trời là chúng ta được làm con của Ngài. Chúng ta không sợ ai nữa, vì Đức Chúa Trời là Đấng tối cao tể trị muôn loài vạn vật, tể trị con người.

Sách Tin Lành Ma-thi-ơ 16:26 có chép: “Nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì ích chi, vậy thì lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Linh hồn là cao quý, linh hồn do Chúa ban cho, rồi một ngày Ngài sẽ đòi lại.

Lời Chúa đã phán: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”. (I Giăng 1:9) Và “Huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta”. (I Giăng 1:7)

 

Ước mong qua bài chia sẻ này, quý vị và các bạn sẽ nhận biết được sự hiếu kính thật là như thế nào. Muốn thật hết lòng!

                 Hồ Galilê

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92