Dưỡng Linh

Tại sao tôi cần được cứu rỗi?

Oneway.vn – Muốn biết vì sao bạn cần được cứu rỗi, hãy đọc Thánh Kinh Tân Ước, sách Romans/La-mã. Tác giả sách này là Sứ đồ Paul/Phao-lô.

 

 

Giống như những thư tín khác của Phao-lô gửi cho các Hội Thánh, mục đích của sách Rô-ma là công bố vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ bằng sự dạy dỗ, khuyên răn và khích lệ người đọc.

Sách Rô-ma nói rõ rằng chúng ta không thể làm gì để cứu chính mình. Tất cả những việc “lành” mà chúng ta đã làm chỉ là chiếc áo nhơ trước mặt Chúa. Chúng ta chết vì những vi phạm và phạm tội nhiều đến nỗi chỉ ân điển và lòng thương xót của Chúa mới có thể cứu chúng ta.

“Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (3:10)

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (3:23)

Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (5:12)

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (6:23)

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (5:8)

Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (10:9-10)

“Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (10:13)

Chúa thể hiện ân điển và lòng thương xót bằng cách sai con Ngài – Đức Chúa Jesus Christ – đến để chết thế cho chúng ta trên thập tự. Khi quay trở về với Đấng Christ, chúng ta không còn bị bản chất tội lỗi kiểm soát, nhưng được Đức Thánh Linh điều khiển. Nếu xưng nhận Đức Chúa Jesus là Chúa và tin Ngài đã sống lại từ cõi chết, chúng ta được cứu và được tái sinh. Từ đó, chúng ta cần sống cuộc đời dâng lên Chúa như một của lễ sống: “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (12:1). Từ đó, thờ phượng Đấng cứu chuộc mình phải là khao khát lớn nhất “Sống không hổ thẹn về Phúc Âm” (1:16), và hãy trung tín rao truyền danh Ngài!

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

(Vietnam Missionary Institude)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92