Dưỡng Linh

Tại Sao Mang Ách Chung Với Người Không Cùng Niềm Tin Lại Nguy Hiểm Hơn Bạn Tưởng

Oneway.vn – Có phải hẹn hò với người không cùng niềm tin là vấn đề nghiệm trọng? Đúng, thực tế là như vậy.

II Cô-rinh-tô 6:14 là câu Kinh Thánh thường được trích dẫn để kêu gọi về việc “mang ách chung”. Nhưng nhiều Cơ Đốc Nhân không hiểu vì sao lời khuyên của sứ đồ Phao-lô lại quan trọng đến vậy. Một số khác, thậm chí còn xem thường điều này.

Vấn đề mang ách với người cùng niềm tin không có ý cản trở việc hẹn hò của chúng ta. Nhưng đây là một mạng lệnh nhằm bảo vệ và trân trọng đời sống tình cảm. Mang ách chung với người không cùng niềm tin nguy hiểm hơn bạn tưởng và việc chờ đợi một người mà bạn có thể cùng chia sẻ di sản thuộc linh thì xứng đáng hơn rất nhiều.

Hẹn hò với người không cùng niềm tin là không vâng phục

Tôi đã từng nhận một bức thư điện tử từ một đọc giả. Cô cho biết trong thư rằng cô không nghĩ Chúa bận tâm về việc cô hẹn hò hay kết hôn với ai. Chúa có những việc quan trọng hơn phải lo. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Chúa luôn quan tâm đến việc hiệp nhất của con cái Ngài, bằng chứng là mối liên hệ giữa Chúa với dân Y-sơ-ra-ên.

Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 7 ghi lại việc Môi-se dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên về bổn phận của họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ đã thoát khỏi kiếp nô lệ và trở nên tự do, đồng thời chuẩn bị bước vào Đất Hứa. Môi-se đã cảnh báo họ rằng:

“Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng.” (Phụ Truyền Luật Lệ Ký 7:3-4)

Hàng trăm năm sau đó, chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên sống đời sống chống nghịch mạng lệnh của Đức Chúa Trời:

“Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên ở chung cùng dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó, và hầu việc các thần của chúng nó.” (Các Quan Xét 3:5-6)

Thoạt đầu, điều này dường như vô hại. Có lẽ dân Y-sơ-ra-ên cảm thấy họ không có đủ phụ nữ hay nam giới để kết hôn. Bằng việc hợp thức hóa hôn nhân, người Y-sơ-ra-ên đã thiết lập giao ước với những dân tộc không hề biết hoặc thờ phượng Đức Chúa Trời. Qua đó, họ đã bị dẫn dụ.

Trong Kinh Thánh, đề tài này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Hai ví dụ cụ thể là Sam-sôn – người luôn tìm kiếm những người vợ không tin kính – một lựa chọn đã dẫn đến việc hủy hoại bản thân (Các Quan Xét 14) và Sô-lô-môn – người đàn ông khôn ngoan nhất thế giới – cho đến khi ông bị dẫn dụ thờ tà thần bởi những người vợ không tin kính.

Khi chúng ta kết hiệp với những người không yêu kính, bước đi và vâng phục Đấng Christ thì đó chính là trực tiếp bất tuân mạng lệnh của Chúa.

Không thể có sự mật thiết nếu không có mối liên hệ thuộc linh

Nếu Đấng Christ thật là Vua của cuộc đời mình, thì những mối quan hệ của chúng ta sẽ bày tỏ qua việc vâng phục Ngài. Vậy thì làm sao chúng ta có thể kết hợp một linh hồn được Đức Thánh Linh hướng dẫn với người chống nghịch Đức Chúa Trời?

Điều này đã khiến nhiều người sai lạc, bởi vì mặc cho người phối ngẫu không tin kính của chúng ta có đáng kính, xinh xắn hay “đáng yêu” đến đâu, thì người ấy cũng ở phía đối lập và chống nghịch với Đấng Christ. Nếu chúng ta tự nhận mình là Cơ Đốc Nhân, chúng ta tuyên bố rằng mình tin Kinh Thánh có năng quyền tối thượng. Kinh Thánh cho biết tất cả chúng ta đều đã phạm tội và hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và ngoài Đấng Christ chúng ta đều “đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình”, bắt chước thế gian mà “học đòi theo thói quen đời nầy”“tự nhiên làm con của sự thạnh nộ” (Ê-phê-sô 2:1-3). Đây chính là bản chất con người của chúng ta nếu không có Chúa Giê-xu. Đây cũng chính là thực trạng của những ai xa cách Đấng Christ.

Vì lẽ đó, Chúng ta là những người trong Chúa không thể có một mối quan hệ hòa hợp và đẹp lòng Đức Chúa Trời với một người không tin. Bóng tối và ánh sáng không thể kết hiệp (fellowship) với nhau (Ê-phê-sô 6:14). Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ “thông công” (fellowship) trong phân đoạn Kinh Thánh này có nghĩa là “tiếp xúc” hay “thân mật”. Qua những lời dạy của sứ đồ Phao-lô, chúng ta biết được rằng sự tương giao mật thiết với những người không tin kính không chỉ bị phản đối mà còn là điều bất khả thi.

Đức Chúa Trời biết trước điều này, nên Ngài đã ban lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên chỉ kết hôn với người trong gia đình đức tin mà thôi, và Ngài cũng đã mặc khải cho sứ đồ Phao-lô viết ra cùng một mạng lệnh. Điều này nhằm mục đích bảo vệ linh hồn chúng ta! Người được xưng công bình không thể có điểm tưởng đồng với những người tin rằng họ đã đủ tốt mà không cần có Chúa.

“Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?” (II Cô-rinh-tô 6:14-15)

Không có mối quan hệ nào “tốt” khi bị ngăn cách với Đức Chúa Trời (Mác 10:18). Không có “tình yêu” nào xa cách Chúa là tình yêu đích thực cả (I Giăng 4:16-17). Bề ngoài, mối quan hệ đó có thể dường như là “tốt” hay “chân chính”, nhưng bên trong không thể nào hợp nhất được.

Thân thể của bạn là đền thờ Thánh

Lời dạy của sứ đồ Phao-lô về việc “mang ách chung với người tin kính” không có trong Mười Điều Răn. Lời dạy này được viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô đang gặp khó khăn lúc bấy giờ vì một nhóm người đã chối bỏ lối sống cho Đấng Christ trong một thế giới bại hoại. Chính vì vây, ông đã dành thời gian giải thích tại sao mang ách chung với người tin kính lại là thiết yếu trong đời sống Cơ Đốc Nhân:

“Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi:” (II Cô-rinh-tô 6:16-17)

Thân thể của bạn là Đền Thờ mới. Là môn đồ Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa ngự ở trong bạn. Đó là lý do tại sao Chúa kêu gọi chúng “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó”. Chúa không dạy chúng không yêu thương họ – chúng ta được kêu gọi để yêu thương tội nhân (I Phi-e-rơ 2:12). Chúa kêu gọi chúng ta yêu Chúa nhiều hơn nỗi khao khát có một mối quan hệ của bản thân. Chúa kêu gọi chúng trở nên đền thờ Thánh.

Đây là sự kêu gọi để chúng ta suy xét lại quan điểm của mình về Chúa và việc hẹn hò. Đức Chúa Trời quan tâm đến những mối quan hệ của chúng ta vì Ngài lo lắng cho chúng ta. Chúa bận tâm về sự thánh khiết của chúng ta vì điều đó duy trì mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa! Đời sống thánh khiết của chúng ta có sức rao truyền sứ điệp mạnh hơn lời nói. Mang ách chung với người không tin sẽ ngăn trở chúng ta bước đi theo Chúa – là điều mà chúng ta cần hơn bất cứ thứ gì.

Nếu bạn đã kết hôn với người không cùng niềm tin, Kinh Thánh dạy cho bạn những bước tiếp theo. Hãy bắt đầu đọc I Cô-rinh-tô đoạn 7.

TâmLinhTLV

(Tác giả Phylicia D. Masonheimer)

Link: http://www.crosswalk.com/family/singles/why-being-unequally-yoked-is-more-dangerous-than-you-think.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92