Dưỡng Linh Việt Nam

Tại sao lại có nhiều tôn giáo?

Oneway.vn – Nhiều người cho rằng tôn giáo nào cũng hướng thiện, đạo nào cũng dẫn đến Trời và con người có thờ cúng ai đi nữa rồi cũng chung một kết thúc: chết. 

Nhiều tôn giáo trên thế giới thường nương theo những suy nghĩ đó để tiếp tục theo đuổi con đường đạo của mình. Họ cho rằng đạo nào cũng đưa người ta đến với Trời, giống như đường nào cũng dẫn đến La-mã. Vì thế họ cứ tiếp tục theo đạo đã có của mình và không cần tìm hiểu con đường đạo của mình sẽ dẫn đến đâu hoặc họ thấy không cần thay đổi để đi theo con đường nào khác.

 

Có phải tất cả tôn giáo đều dẫn đến  Trời?

Nhiều tôn giáo tìm kiếm sự giao tiếp gần gũi với thần thánh, nhưng cũng có nhiều tôn giáo không có mục tiêu này.

Trước tiên, phải kể đến những tôn giáo siêu nhiên, huyền bí (occult) như thờ linh vật, phù thủy, pháp thuật và một số nhánh thuộc phái Thời Đại Mới (New Age), những tôn giáo này liên hệ với tà linh trong cây cối, con người hay trong các đình, miếu, đền… Những phù thủy, pháp sư ở Phi Châu, Mông Cổ có những ma thuật để tương thông và điều khiển những linh này. Tôn giáo huyền bí có quan hệ đến thần linh, nhưng không mảy may dính dấp gì đến Đức Chúa Trời.

Thứ hai có thể nói về sự tôn thờ đế quyền (imperial). Những tôn giáo này hướng đến tôn thờ thẩm quyền chính trị tối cao, đòi hỏi thần dân lòng trung thành tuyệt đối. Thời trung cổ thì có các Pha-ra-ôn – vua Ai-cập, các vua của đế quốc A-sy-ri, Ba-by-lôn, đến các Sê-sa của đế quốc La-mã, cùng với Thần đạo Nhật Bản, Hitler, Mao Trạch Đông, Stalin ngày nay.

Thứ ba là những tôn giáo tu khổ hạnh (ascetic) như Ấn giáo, Phật giáo. Những tôn giáo này không hề có mối liên hệ gì đến Đức Chúa Trời, nhưng là tự tu thân, tích đức, tự khổ luyện để giảm dần, triệt tiêu bản ngã. Phật giáo còn cho rằng sau nhiều kiếp khổ tu, cuối cùng sẽ không còn bản ngã (vô ngã) thì Nhập Diệt hay vào Niết Bàn.

Thứ tư là bái sinh thực giáo (genital religions). Họ tôn thờ tình dục và sự sinh sản. Đây là loại tôn giáo rất xưa cổ và cũng rất hiện đại. Từ việc thờ các thần sinh sản của các dân Ca-na-an cổ xưa (vùng Trung Đông ngày nay), đến các tượng khiêu dâm trong đền thờ Hindu, cho đến khu Soho của Luân đôn và thành phố Amsterdam. Các loại phim, truyện, tranh ảnh khiêu dâm là sản phẩm của loại tôn giáo này.

Thứ năm là tôn giáo trưởng giả (bourgeois), nhằm làm thỏa mãn bản năng tâm linh của tầng lớp giàu có, nhàn rỗi. Những “môn đồ” của các giáo phái này không phải chịu kiêng kỵ hay ràng buộc đạo đức, nghi thức tôn giáo nào ngoại trừ việc đóng góp những khoản tiền đáng kể. Đây là những thành phần thuộc Khoa Học Cơ-đốc (Christian Science), Thiền, Phái Khai Mở Tâm Linh (Scientology), Duy Linh Thuyết (Spiritualism), Thần Bí Thuyết (Theosophy) hiện đại cùng nhiều tôn giáo sùng bái con người, những hoạt động tự nổ lực của con người. Tất cả là hướng vào con người, không hướng lên Chúa, không có mối liên hệ gì với Đức Chúa Trời.

Kế đến là những tôn giáo của các tiên tri (Prophetic) hình thành từ những nhà lãnh đạo năng động. Hồi giáo (Islam) là một ví dụ rất cụ thể cho loại tôn giáo này và Mô-ha-mét, được xem là tiên tri và là giáo chủ sáng lập. Nhiều thập kỷ sau cái chết của Mô-ha-mét, Hồi giáo đã bành trướng và lan rộng ảnh hưởng ở nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi. Người Hồi giáo tôn kính nhưng rất sợ Allah – Đức Chúa Trời theo kinh Koran dạy dỗ. “Allah đưa ra thông điệp, không bao giờ bày tỏ chính Ngài”.  Họ cầu nguyện trong sự thuần phục chứ không hề có mối liên hệ thân mật với Allah. Chủ nghĩa Mác-xít là một ví dụ khác và cũng tạo ra những ảnh hưởng sâu đậm, nhất là ở các nước thế giới thứ ba, trong nhiều thập kỷ sau cái chết của Karl Marx. Dù là chuyên chính vô thần, nhưng những “tín đồ” của chủ thuyết này được thuyết phục, khuôn rập để theo đuổi lý tưởng cao xa, không tưởng, sẵn sàng liều mình, tự sát vì lý tưởng như những tín đồ Hồi giáo.

Cuối cùng là tôn giáo mặc khải (*) (revelatory). Trong lịch sử nhân loại, chỉ có 2 tôn giáo dạy rằng Đức Chúa Trời có thể được hiểu biết một cách thân mật, riêng tư bởi các con dân Ngài. Đó là Do Thái giáo và hậu duệ là Cơ đốc giáo. Đức Chúa Trời bộc lộ chính mình Ngài một cách riêng tư và rất đáng tin cậy cho nhân loại. Người Do Thái hiểu biết rằng Đức Chúa Trời khải thị (bày tỏ) các thuộc tính của chính Ngài qua các công việc quyền năng Ngài làm để giải cứu dân tộc họ và qua Lời Ngài dùng các đấng tiên tri phán dạy. Người Do Thái tin rằng Đức Chúa Trời chỉ ngự ở giữa cánh của Chê-ru-bim trên nắp thi ân (mercy seat) của hòm giao ước (ark). Hòm giao ước trước đây được đặt trong đền tạm và sau đó là tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Người theo Do Thái giáo ngày nay rất khác biệt: không có hòm giao ước, không có thầy tế lễ, không dâng sinh tế, không đền tạm, không đền thờ. Họ giảm thiểu đi nhiều lề luật tôn giáo, đạo đức và giảm cả nhà hội để thờ phượng.

Cơ đốc giáo là niềm tin kết nối theo khải thị thiên thượng, mạnh mẽ của Do Thái giáo với đường hướng mới: Chúa Jesus Christ. Chính Ngài là Đấng làm trọn tất cả những lời hứa Đức Chúa Trời dành cho dân tộc Do Thái và là mặc khải cuối cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Phao-lô  tuyên bố, “Chúa Cứu Thế là hiện thân của tất cả bản chất thần linh của Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 2:9 – KTHD). Và vì thế Cơ-đốc nhân có thể nói như Phao-lô rằng: “Ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào” (2 Ti-mô-thê 1:12). Đạt được mối liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời là nền tảng đức tin của người Cơ đốc. Không có bất kỳ một tôn giáo nào tuyên xưng điều này.

Làm sao tất cả tôn giáo đều hướng đến chung một Đấng Tối Cao trong khi Phật giáo không tin Đức Chúa Trời, người Hồi giáo thì sợ hãi, phân cách với Đức Chúa Trời, người Hindu, Ấn giáo cố gắng tu luyện trong nhiều kiếp, mong thoát khỏi luân hồi để nhập diệt cùng lúc lại tôn thờ vô số loại hình tượng?

Tất cả những tôn giáo với nỗ lực của con người hướng thượng đều lầm lạc và thất bại. Điều chúng ta cần không phải là tôn giáo, sự tu luyện nhưng là cứu rỗi linh hồn và mặc khải. Và đó là điều Cơ đốc giáo xưng nhận.

Khác với tất cả các sách thánh hiền khác, Kinh Thánh không ghi lại cách con người “ngộ ra” Đức Chúa Trời nhưng là việc Đức Chúa Trời tìm kiếm, lựa chọn và giải thoát con người. Kinh Thánh bày tỏ bản tính của Đức Chúa Trời và cho biết bản chất của loài người. Kinh Thánh chỉ ra rằng trong bản chất, chúng ta là những kẻ giết người, những kẻ tà dâm, dối trá. Tất cả chúng ta, không có gì khác biệt, đều là những tội nhân, không bao giờ có thể đạt được những chuẩn mực vinh hiển, thánh khiết của Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 17:9, Mác 7:20-23, Rô-ma 3:23, Giăng 3:19).

Chúng ta muốn tự lèo lái con thuyền đời mình, không muốn Chúa can dự vào đời sống mình, không muốn thuận phục Đấng Tối Cao. Nếu có “cần Chúa” chăng nữa chúng ta chỉ muốn Ngài bày tỏ năng quyền theo ý riêng chúng ta, đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Loài người kiêu hãnh, tự tôn tự sức để tìm đến Đức Chúa Trời trong khi Đức Chúa Trời quá lớn lao, vượt khỏi sự mọi sự hiểu biết của loài người. Đây là nguyên nhân chính nảy sinh ra nhiều tôn giáo và các tôn giáo không cùng hướng đến Đức Chúa Trời.

Theo tài liệu của Michael Green: “But Don’t All Religions Lead To God?”

Oneway Media

(Nguồn: huongdionline)

(*) Mặc khải (chữ Hán: 默啟) có nghĩa là mở ra cho biết một điều thiêng liêng mầu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được.

(*) Mạc khải (chữ Hán: 漠啟) là sự tác động trong yên lặng của Thiên Chúa làm bộc lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con người.

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92