Dưỡng Linh Việt Nam

Ta sẽ “cứu xứ khỏi tai vạ”

Oneway.vn – Khi đất nước lâm nguy, Hezekiah/Ê-xê-chia – vua Giu-đa/Judah – đã ăn năn, cầu nguyện tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và Ngài đã đoái xem vua: Judah chiến thắng đạo binh Assyria/A-si-ri hùng mạnh mà không tổn hại chút sức lực nào!

Hình: firespeaks.blogspot.com

Đạo quân Assyria

Trong thời Hezekiah cai trị Judah, Assyria là đế quốc hùng mạnh, đã bành trướng, thâu tóm nhiều nước trong khu vực, “hủy diệt các nước và phá hại đất đai” (II Kings/2 Các vua 37:17). Vương quốc Israel/Y-sơ-ra-ên phía Bắc bị nhiều đời vua Assyria (Hazael/Ha-xa-ên, Shalmaneser/Sanh-ma-na-sa, Sennacherib/San-chê-rip) đánh chiếm (2 Các vua 10:32-33), bắt làm phu tù từ thời thời vua Hoshea/Ô-sê cai trị (2 Các vua 18:9-11).

 

Sau khi chiếm được Israel ở phía Bắc, quân Assyria tiếp tục đánh Judah ở phía Nam (lúc bấy giờ do vua Hezekiah cai trị), nhằm “Năm thứ mười bốn đời Ê-xê-chia, San-chê-ríp, vua A-si-ri, đến đánh các thành kiên cố của Giu-đa và hãm lấy nó” bằng một đạo binh hùng mạnh (câu 17).

Hình: cojs.org

Xâm chiếm Israel

Rabshakeh/Ráp-sa-kê – sứ giả của vua Assyria – lấy những lời kiêu ngạo thách thức dân Judah rằng thành sẽ bị đánh chiếm, dân thành sẽ bị tiêu diệt. Rabshakeh thuật lại những chiến công quân Assyria đạt được, nhằm làm mất lòng tin của dân chúng đối với vua.  

 

Rabshakeh nói tìm kiếm sự giúp đỡ nơi người khác chỉ là vô ích: “Ngươi nhờ cậy nơi Ê-díp-tô, thật như nương vào cây sậy gãy; ví ai nương dựa nó, ắt nó sẽ đâm vào tay, xoi lủng ngang qua. Phàm ai nhờ cậy Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, thì đều bị như thế” (2 Các vua 18:21).

 

Không chỉ thế, ông liệt kê nhiều nước đã bị Assyria đánh bại, dù họ vẫn nhờ cậy thần của mình. Và vì thế, Rabshakeh nghĩ rằng Đức Chúa Trời của Judah cũng như những thần họ từng đánh bại, là việc tay người ta làm ra, bằng gỗ, bằng đá…

 

Rabshakeh mỉa mai, thách thức, sỉ nhục cả vua và dân Judah: “Nếu ngươi tìm được đủ lính kỵ, thì ta sẽ cấp cho hai ngàn con ngựa. Nhưng tài nào ngươi sẽ đuổi được lấy một quan tướng rất kém trong các tôi tớ chủ ta hay sao? Mà ngươi cậy Ê-díp-tô để tìm xe binh và lính kỵ!” (Isaiah/Ê-sai 36:8-9).

Hình: endofthematter.com

Đức Chúa Trời giải cứu

Hezekiah được Kinh Thánh ghi lại là một vị vua tin kính, người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va (II Chronicles/2 Sử ký 29:2). Khi “Hay được tin ấy, vua Ê-xê-chia xé rách quần áo mình, mặc áo bao, và đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va” (2 Các vua 19:1); “Vua Ê-xê-chia, và tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, cầu nguyện về việc này, và kêu la thấu đến trời” (2 Sử ký 32:20).

 

Hezekiah đã ăn năn, hạ mình tìm cầu Đức Giê-hô-va. Ông kêu gọi mọi người hiệp lòng cầu nguyện. “Vậy xin hãy vì những người còn lại đây mà cầu nguyện!” (Ê-sai 37:4). Ông muốn mọi người thấy rằng chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời có một và thật. “Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, vậy, bây giờ, xin Ngài cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho mọi nước trên đất đều biết chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va!” (Ê-sai 37:20).

 

Và Đức Chúa Trời đã đoái xem Hezekiah. “Ê-sai, con trai A-mốt, sai nói với Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về việc San-chê-ríp, vua A-si-ri” (2 Các vua 19:20); “Bấy giờ, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người A-si-ri, và giết mười tám vạn năm ngàn người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm, thấy rặt những thây chết” (Ê-sai 37:36).

 

Chính nhờ sự ăn năn, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa của vua Hezekiah mà Đức Chúa Trời đã hành động. Judah giành chiến thắng. Đạo quân Assyria dũng mãnh, đáng sợ bị thiên sứ của Đức Chúa Trời đánh bại, như Lời Đức Chúa Trời luôn thành tín: “Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử Ký 7:14).

 

Hoàn Nguyện

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92