Dưỡng Linh

Sống Với Thánh Kinh 2016 – Hành Trình Theo Gương Chúa Cứu Thế.

Oneway.vn – Năm 2015 đã dần khép lại, Oneway Radio tin rằng trong một năm qua, quí thính giả đã nhận được rất nhiều sự khích lệ từ những bài học Tĩnh Nguyện Hằng Ngày trong loạt tài liệu Sống Với Thánh Kinh. Tiếp tục hành trình phước hạnh đó, Oneway Radio xin mời quý thính giả đồng hành với chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày trong năm 2016 với chủ đề “Theo Gương Chúa Cứu Thế” để kinh nghiệm càng hơn sự dẫn dắt, tể trị, ban ơn của Chúa trên mọi lĩnh vực của đời sống.

Poster 2016

Sống Với Thánh Kinh 2016 với chủ đề “Theo Gương Chúa Cứu Thế” nhằm khuyến khích và thách thức mỗi tín hữu bắt chước Chúa Cứu Thế như là gương mẫu cho cuộc sống.  Chúng ta đã được kêu gọi đến sự cứu rỗi, nhưng đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Chúa muốn chúng ta được lớn lên và trưởng thành, đạt được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Chúa Cứu Thế.

Thật vậy, Chúa Giê-xu là gương mẫu toàn hảo nhất để chúng ta noi theo.  Sứ đồ Phao-lô đã mạnh dạn tuyên bố: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1). Trọng tâm ở đây không phải là Phao-lô nhưng là Chúa Giê-xu. Tuy vậy, Phao-lô cũng cho thấy một điểm rất quan trọng, đó là quyết định bắt chước Chúa phải được bày tỏ cụ thể qua đời sống hằng ngày của mỗi Cơ Đốc nhân. Nói cách khác, mỗi Cơ Đốc nhân là đại diện duy nhất của Chúa Giê-xu tại nơi mình đang sống, làm việc, và sinh hoạt. Những người xung quanh không biết và cũng không thấy Chúa Giê-xu, nhưng họ thấy đời sống của chúng ta là những môn đồ của Ngài trong thế kỷ hai mươi mốt này.

Sống Với Thánh Kinh trong năm 2016 với chủ đề “Theo Gương Chúa Cứu Thế” sẽ lần lượt đi qua các đề tài  sau đây:

Tháng 1: Sống Có Mục Đích

Tháng 2: Sống Tha Thứ

Tháng 3: Sống Chịu Khổ

Tháng 4: Sống Đắc Thắng

Tháng 5: Sống Trong Sạch

Tháng 6: Sống Phục Vụ

Tháng 7: Sống Nhịn Nhục

Tháng 8: Sống Có Trách Nhiệm

Tháng 9: Sống Khiêm Nhường

Tháng 10: Sống Can Đảm

Tháng 11: Sống Vâng Phục

Tháng 12: Sống Yêu Thương

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92