Dưỡng Linh Ma quỷ bị hủy diệt

Satan – kẻ phá bĩnh

Ma quỷ bị hủy diệt (P.5)

Oneway.vn – Con của Đức Chúa Trời với tư cách Con Người, sẽ giành lại cho những người được cứu chuộc uy quyền cai trị mà con người đã đánh mất vì tội lỗi…

Loạt bài Ma quỷ bị hủy diệt >>

 

Đấng cứu chuộc Hoàng gia

Vương quốc Thiên Đàng sẽ cai trị thế gian qua các con trai và con gái trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus, Đấng Cứu Chuộc, người đứng đầu của gia đình vinh hiển này, vì qua Ngài chúng ta được đắc thắng vĩnh cửu. Chủ đề về sự cai trị công bình được phục hồi qua dòng dõi Hoàng gia của Đức Chúa Trời có thể được tìm thấy suốt trong Kinh Thánh.

Hãy nghe sứ đồ Paul/Phao-lô nói với Hội Thánh Ga-la-ti: “Khi kỳ hạn đã đến, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài sanh ra bởi một người nữ và sống dưới luật pháp. Bằng cách nầy chúng ta được mang trở về gia đình của Đức Chúa Trời và làm con thực sự của Ngài. Vì anh em là con nên Ngài đã sai Đức Thánh Linh vào lòng chúng ta. Từ trong tấm lòng của chúng ta, Đức Thánh Linh kêu lên: Lạy Cha, Lạy Cha kính yêu. Chúng ta không còn là tôi mọi nữa nhưng là con yêu của Đức Chúa Trời. Là con của Ngài, mọi vật thuộc về Ngài bây giờ cũng thuộc về chúng ta nữa” (Galatians/Ga-la-ti 4:4-7).

Rõ ràng sứ đồ Phao-lô đang liên kết sự Giáng Sinh của Chúa Jesus với lời hứa về một dòng dõi trong Sáng Thế Ký 3:15, rằng Chúa Jesus Christ đến thế gian và được sanh ra bởi một người nữ. Ngài đến vì mục đích cứu chuộc nhân loại và phục hồi địa vị uy quyền trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus đã làm trọn lời tiên tri đã được công bố cho con rắn trong vườn Eden. Khi kỳ hạn đã đến, bởi thập tự giá của Đấng Christ, Satan bị đánh bại, bị truất phế. Uy quyền mà Satan đã khôn khéo chiếm được từ gia đình đầu tiên, nay phải trả lại cho các con trai và con gái được chuộc của Đức Chúa Trời.

 

 

 

Kẻ ngăn chặn kế hoạch của Chúa
Lẽ thật này giúp chúng ta hiểu được điều gì đã xảy ra trong sự cám dỗ với Chúa Jesus khi Ngài bắt đầu chức vụ trên đất? Trước nhất, ma quỷ tìm cách thách thức uy quyền thiên thượng của Chúa Jesus bằng cách chất vấn quyền Con thiên thượng của Ngài “nếu Ngài là con của Đức Chúa Trời…” (Matthew/Ma-thi-ơ 4:3).

Cám dỗ cả Chúa

Tuy nhiên, đây là sự cám dỗ sau cùng mà ma quỷ đưa ra vấn đề uy quyền và quyền cai trị làm trọng tâm: “Kế đó ma quỷ đem Ngài lên núi rất cao. Nó chỉ cho Ngài các vương quốc thế gian và sự vinh hiển của các nước đó. Đoạn nó nói với Ngài: Nếu ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Nhưng Chúa Jesus phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài thôi. Ma quỷ liền bỏ đi, liền có thiên sứ đến và hầu việc Ngài” (Ma-thi-ơ 4:8-11).
Thật thích thú khi lưu ý ở đây, rằng chúng ta ở dưới quyền của Đấng mà chúng ta thờ phượng. Thực ra những gì chúng ta tôn thờ sẽ trở thành uy quyền của chúng ta. Điều mà ma quỷ thực sự muốn nói: “Nếu ngươi ở dưới quyền của ta, ta sẽ cho ngươi làm lãnh đạo các vương quốc thế gian”. Và Chúa Jesus đã từ chối.

 

5 Lời Khuyên Giúp Bạn Có Một Đời Sống Ít Lo Lắng Hơn

 

Lời đề nghị của quỷ

Có một điểm quan trọng khác ở đây cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này: Lời đề nghị của Satan có thật? Satan thực sự có uy quyền ban cho? Nếu không, lời đề nghị của nó với Chúa Giê-xu vô giá trị. Như vậy, không có sự cám dỗ thực sự nào cả.
Nếu tôi nói với bạn: “Hãy sấp mình xuống và thờ lạy tôi, tôi sẽ cho bạn 10 triệu đô-la”, hầu hết các bạn sẽ cười. Tại sao? Bởi vì bạn biết tôi không có số tiền đó. Đó không phải sự cám dỗ thật sự.
Nhưng đối với Chúa Jesus thì không. Sự cám dỗ của Ngài là thật. Ma quỷ đang đề nghị với Chúa một con đường để tránh khỏi thập tự giá, nhưng với cái giá phải trả là sự không vâng lời Cha Ngài trên Thiên Đàng. Phải có năng lực thực sự mới chống lại được sự cám dỗ này. Sự tranh chiến của Chúa Jesus với cám dỗ này thật quá căng thẳng, đến nỗi các thiên sứ phải đến trợ giúp Ngài.

 


Uy quyền của Satan

Vâng, ở thời điểm đó Satan thật sự có quyền cai trị các vương quốc thế gian. Đó là uy quyền mà nó đã lấy từ Adam khi người không vâng lời Đức Chúa Trời trong vườn Eden. Khi Adam và Eve nghe lời nói dối của ma quỷ, đó là lúc họ ở dưới quyền của Satan, đánh mất uy quyền của chính họ.
Đó cũng chính là uy quyền và sự cai trị mà Chúa Jesus đã đến để giành lại cho những người thực sự tôn thờ Đức Chúa Trời. Chúa Jesus biết điều đó, và Satan cũng biết. Đức Chúa Trời đã phán với Satan về điều đó trong vườn Eden. Từ lúc đó, Satan cố gắng hủy diệt dòng dõi mà dòng tộc Hoàng gia sẽ sinh ra.

(Theo Nhu liệu Thánh Kinh – “Ma quỷ bị hủy diệt”)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92