Dưỡng Linh Quốc Tế

Quyền của tôi, tôi có quyền?

Oneway.vn – Có khi nào, chúng ta vì cố dùng quyền ‘tự do’ cá nhân mà gây tổn thương anh em mình?

Ảnh minh họa. Nguồn: hipwee.com

“Cho nên, nếu thức ăn làm cớ vấp phạm cho anh em, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt, để khỏi gây cớ vấp phạm cho anh em tôi” (1 Corinthians/I Cô-rinh-tô 8:13 – BTTHĐ).

 

Tôi yêu động vật. Nhưng dù có yêu chúng đến mấy tôi vẫn phải ăn chúng, đó là sự thật. Kinh Thánh bày tỏ cho con người quyền tự do sử dụng thịt làm thức ăn. Có lẽ chúng ta ai cũng đều có quan điểm thần học và được nuôi dưỡng bằng những bài giảng, qua đó chúng ta biết mình nên hay không nên ăn gì. Hơn nữa, khi chúng ta đang sống ở các quốc gia tự do, ta sẽ thấy mình xứng đáng có được những quyền tự do nhất định. Khi một ai đó động chạm vào quyền tự do, chắc chắn chúng ta sẽ có xu hướng bảo vệ và chứng minh quan điểm của mình là đúng.  

 

Nhưng bạn có biết khi chúng ta cố bảo vệ quan điểm cho việc mà chúng ta làm, chúng ta có thể sẽ gây tổn thương cho anh chị em cùng đức tin? Thức ăn chỉ là một ví dụ, hãy kể ra cái của riêng bạn như: chỉ nên xem một loại phim, mặc một loại quần áo cụ thể, sử dụng một số từ nhất định trong lúc giao tiếp – đặc biệt là trong các vấn đề xuyên văn hóa. Chúng ta có thể làm tổn hại người khác khi chúng ta vận dụng Kinh Thánh.

 

Sứ đồ Paul/Phao-lô ví dụ về việc ăn thức ăn dâng cho thần tượng (điều chẳng ích chi, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống) có thể tổn thương những người có tâm thần yếu đuối, là những người đã từng thờ lạy thần tượng. Khi người ăn của cúng đó, Kinh Thánh cho biết người không chỉ phạm tội cùng anh em mình mà còn phạm tội với Đấng Christ (1 Corinthians 8:12).

 

Tại sao lại có sự thúc giục trong chúng ta để làm và chứng tỏ quyền lợi của mình bằng cách làm tổn thương người khác? Sứ đồ Paul đã trả lời câu hỏi đó ở đầu chương 8: “Sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt (1 Corinthians 8:1). Hiểu biết không hề xấu, nhưng nếu kiến thức đó không được sử dụng cách yêu thương để xây dựng (dẫn dắt) thân thể của Đấng Christ,  không nghĩ đến anh em mình, thì không phải là phục vụ.

 

Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người (Mark/Mác 10:45).

 

Nếu Chúa đã từ bỏ mọi vinh hiển của mình, đến thế gian phục vụ chúng ta (Philippians/Phi-líp 2:7), sao chúng ta lại không thể từ bỏ những gì chúng ta cho là đặc quyền để phục vụ anh em mình. Thực tế, chúng ta có thể đạt được sự thỏa lòng để đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình. Đó chính là tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu, cách khiến chúng ta càng trở nên giống Chúa Jesus. Nếu chúng ta đã tái sinh, thì Đấng Christ làm cho chúng ta được tự do. Bởi sự tự do đó mà chúng ta có quyền không làm những điều vì lợi riêng mình, vì chúng ta biết sự công bình chỉ đến từ Chúa Jesus mà thôi.

 

Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau (Galatians/Ga-la-ti 5:13).

 

Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn,chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì, nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho! Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi (I Corinthians 8:8-13).

 

Jane Nguyễn dịch

 

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92