Quốc Tế

Lời Chứng Quốc Tế
Cuộc đời được biến đổi của một diễn viên phim khiêu dâm

DiGregorio chia sẻ rằng sau khi thức tỉnh, cô không bao giờ quay lại con đường tội lỗi ấy nữa. Trả lời phỏng vấn CBN, bà mẹ 3 con 34 tuổi chia sẻ rằng cô đã thoát khỏi mối liên hệ đó, và Đức Chúa Trời bắt đầu biến đổi tấm lòng cũng như mọi phương diện trong cuộc đời cô.

Quốc Tế
Trung Quốc: Cơ đốc nhân & các lớp Kinh Thánh đang là ‘mục tiêu’ nhắm đến

Theo China Aid, hơn 30 sinh viên đã tập trung tại một nhà hàng để ăn uống và tham dự lớp học “Giới thiệu về Cơ đốc giáo”.  Khoảng 20 cảnh sát đã tịch thu điện thoại, đưa họ đến đồn cảnh sát và thẩm vấn họ.