Dưỡng Linh Quốc Tế

Phúc Âm & lòng biết ơn

Oneway.vn – Để biết gốc rễ sâu sắc của lòng biết ơn, chúng ta phải quay về với thế giới cổ đại, với sự kiện cách đây hơn 2.000 năm và vẫn đang tiếp diễn cho đến hôm nay, ngay cả khi chúng ta cách xa vùng đất lịch sử – nơi được gọi là Golgotha/Gô-gô-tha.


Bạn có thể gọi đây là “câu chuyện thật sự” của mùa Lễ tạ ơn; nói cách khác, đây là Phúc Âm được nhìn qua lăng kính “lòng biết ơn”.

1- Tạo dựng
Chúa đã tạo nên bạn để tôn kính Ngài bằng cách dâng lời tạ ơn, sống đời biết ơn. Tôn cao Đức Chúa Trời và mọi công việc tay Ngài – bao gồm tạo nên và duy trì đời sống loài người – chính là nguyên tắc cơ bản cho đời sống của con người trong thế giới được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời.


Romans/Rô-ma chương 1 mô tả sự hư hoại của thế giới, sứ đồ Paul/Phao-lô cho chúng ta cái nhìn lướt qua về sự vô ơn của tạo vật. “Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm” (Romans/Rô-ma‬ ‭1:21)‬.

2- Thất bại

Tất cả chúng ta đều thất bại thảm hại trong việc biết ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy hồi tưởng về câu chuyện trong vườn Eden – nơi loài người đầu tiên được tạo dựng: thay vì vâng lời Chúa, sống đời khiêm nhường trước Ngài thì con người nghe cám dỗ của ma quỷ, kiêu ngạo, muốn khôn ngoan bằng Đức Chúa Trời.

Satan luôn tham vọng nhiều quyền năng, nhiều vinh hiển hơn và muốn vạn vật phục tùng nó. Trong bản chất, Satan chính là kẻ vô ơn, thấm nọc độc vào vườn Eden, tội của Satan trở thành tội lỗi đầu tiên trong nhân loại: vô ơn. Và Adam, Eve theo một cách đơn giản nhưng đầy đau đớn, họ không biết ơn Đức Chúa Trời về mọi điều Ngài đã ban.

Vô ơn chính là chất xúc tác của tội lỗi. Những thất bại, sa ngã của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai khởi nguồn từ việc không thoả mãn trong Đức Chúa Trời và những gì Ngài ban cho chúng ta.

Satan – kẻ vô ơn – đã ươm mầm lối sống không biết ơn trong Adam và Eve, và nó truyền qua tất cả chúng ta. Trước khi tin nhận Chúa, chúng ta là những người không biết ơn Ngài. Nhưng đau lòng hơn khi Cơ đốc nhân lại sống vô ơn.

Chúng ta không chỉ thất bại trong việc biết ơn Chúa, mà còn thất bại trong việc cân bằng giữa “đời” và “đạo”. Đây là chướng ngại thường thấy trên con đường tôn cao Đức Chúa Trời. Bạn có thể gọi chúng là “quá thuộc thể” và “quá thuộc linh”.

“Quá thuộc thể” rất rõ trong xã hội ngày nay. Người ta không quan tâm về tâm linh đến nỗi tập trung vào vật chất, bỏ mặc linh hồn. Họ “biết ơn” và đuổi theo những thứ tạm bợ: tiền của, nhà cửa, danh vị… chỉ cần thỏa mãn nhu cầu cá nhân, không hề quan tâm đến cõi đời đời.

“Quá thuộc linh” lại nguy hiểm ngay cả trong Hội Thánh. Đó là xu hướng yên lặng trước sự tốt lành của Đức Chúa Trời về những gì chúng ta nhận được trong đời sống, vì sợ rằng biết ơn Chúa những điều bình thường, đơn sơ như thế sẽ làm giảm giá trị ơn phước thuộc linh.

Chỉ có sự cứu rỗi và thật sự tái sinh bởi Chúa, chúng ta mới có thể tăng trưởng cân bằng. Cơ đốc nhân biết ơn mọi điều từ Đức Chúa Trời, đặc biệt là món quà đời đời của Ngài và nhận thức giá trị khi trở thành con Ngài.

 

 

 

 

 

 

3 – Cứu rỗi

Chính Đức Chúa Trời, trong hình dạng con người – Chúa Jesus – đã bước vào thế giới đầu dẫy sự vô ơn và sống đời sống biết ơn hoàn hảo. Chúa đã chết thay cho bản chất vô ơn của chúng ta và bày tỏ đời sống biết ơn trọn vẹn bằng sự vâng phục. Hàng loạt địa chỉ trong Kinh Thánh nói về sự biết ơn của Chúa đối với Cha (Matthew/Ma-thi-ơ 11:25; Luke/Lu-ca 10:21; John/Giăng‬ ‭11:41‬; Matthew/Ma-thi-ơ 15:36; Mark/Mác 8:6; Luke/Lu-ca 22:17-20; Matthew/Ma-thi-ơ 26:27; Mark/Mác 14:23; I Corinthians/I Cô-rinh-tô 11:23-24…).

Chúa Jesus không chỉ là Đức Chúa Trời, mà còn Ngài là con người có đời sống biết ơn. Đấng Thánh làm người không chỉ chết để tha thứ cho tất cả thất bại của chúng ta, mà còn sống cuộc đời hoàn hảo bằng cách tạ ơn Cha thay cho chúng ta.

 

 

4- Tự do

Bởi đức tin nơi Chúa Jesus, chúng ta được cứu chuộc khỏi sự vô ơn và hình phạt đời đời trong địa ngục, được tự do tận hưởng niềm vui trong sự tạ ơn về lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.

Colossians/Cô-lô-se 1:11-12: “Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng”.

Colossians/Cô-lô-se 2:6-7: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ”.

‭‭Colossians/Cô-lô-se 3:15-17: “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha”.

‭‭Ephesians/Ê-phê-sô 5:20: “Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta”.

I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy”.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn desiringgod.org)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92