Khoa học - Tự nhiên Quốc Tế

Phát hiện lịch sử Kinh Thánh về Goliath, David, Samson…

Oneway.vn – Xưa nay, nhiều học giả vẫn hay cố tình làm giảm giá trị Kinh Thánh, nhất là Cựu Ước khi cho rằng đó chỉ là những câu chuyện truyền khẩu lượm lặt, bịa đặt, họ nghi vấn những nhân vật lịch sử trong Kinh Thánh như Abraham/Áp-ra-ham, Moses/Môi-se, Samson/Sam-sôn, David/Đa-vít…

Thế nhưng điều thú vị đã xảy ra: khảo cổ học hiện đại bắt đầu khám phá ngày càng nhiều bằng chứng vững chãi cho các câu chuyện trong Cựu Ước, rằng nó không chỉ tồn tại trong lịch sử nhân loại, mà còn chính xác cả về mặt thời gian.

Nhà nghiên cứu Kinh Thánh Chuck Colson không bao giờ chán khi nói về những khám phá khảo cổ hỗ trợ mạnh mẽ cho Kinh Thánh. Ông mô tả những gì các nhà khảo cổ đã tìm thấy tại thành phố Gath/Gát, xứ Philistine/Phi-li-tin.

“Có lẽ sự thật rõ ràng nhất của Cơ đốc giáo, đó là đức tin được lập nền vững chắc trên lịch sử nhân loại, dựa trên cơ sở các sự kiện thực sự diễn ra trong không gian, thời gian, trên vùng đất chúng ta gọi là Đất Thánh” – ông Chuck nói.

Sứ đồ John/Giăng cũng đã nhấn mạnh điều này trong bức thư thứ nhất: “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống; vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em…” (I John/I Giăng 1:1-3)

John đề cập đặc biệt đến sự hiện thân của Chúa, sự sống, sự chết và sống lại của Ngài. Những gì ông đề cập đều có thể áp dụng cho Samson, David, Goliath, Solomon/Sa-lô-môn và toàn bộ Kinh Thánh Cựu ước.

Điều này được đăng tải trên tờ Associated Press (AP) gần đây về việc khai quật khảo cổ tại Tel El-Safi ở Israel – thành cổ Gath của Philistine.

Tel El-Safi ở Israel (Nguồn: VosIzNeias)

Khoảng năm 1200 TCN, Gath là thành phố biên giới giữa Philistine và Israel. Người Philistine mới định cư từ thời Hy Lạp hiện đại, họ kiểm soát phần đồng bằng duyên hải, trong khi người Israel sống trên vùng đồi núi. Sự xung đột giữa Israel và Philistine được chép trong sách Judges/Các-quan-xét và I Samuel. Cuộc khai quật ở Tel El-Safi đã làm sáng tỏ tính lịch sử của những văn kiện này.

Ví dụ, sách Judges cho biết câu chuyện Samson: ông bị người Philistine hành hạ, móc mắt… nên đã xô gãy 2 thanh trụ đền thờ thần Dagon/Đa-gôn, phá huỷ, giết chết tất cả người trong đền. Theo tờ AP, tại Gath, các nhà khảo cổ đã phát hiện vết tích của sự đổ nát này. Trưởng đoàn khảo cổ – tiến sĩ Aren Maeir – cho biết điều này hoàn toàn trùng khớp với mô tả trong sách Judges.

Tương tự, những mảnh gốm được tìm thấy với những cái tên chép trong Kinh Thánh thời Goliath. Cụ thể như Goliath quê ở Gath, tên ông không giống tiếng Semitic, nhưng giống với tên người châu Âu, phù hợp với nguồn gốc người Philistine ở Hy Lạp…

Tiến sĩ Maeir trả lời tờ AP: “Khảo cổ với nhiều phát hiện không phải kiểu như ‘tìm thấy một cái xương sọ với thủng lỗ trên trán vì Goliath bị David dùng chành ném chết’, nhưng phản ánh cả môi trường văn hoá mà nó thật sự diễn ra”.

“Đây là điều chắc chắn: câu chuyện cuộc đời Samson, Saul/Sau-lơ, David và Solomon/Sa-lô-môn – được xác chứng rõ ràng trong lịch sử nhân loại.

Khảo cổ học ủng hộ tính chính xác của Kinh Thánh: đức tin không dựa trên những gì chúng ta khám phá, nhưng dựa vào chính Kinh thánh” – ông Chuck

Nhà khảo cổ Paul Johnson cũng khẳng định trong bài viết về những khám phá gần đây: “Các văn kiện trong sách Samuel, Kings/Các-vua và Chronicle/Sử-ký là văn kiện lịch sử tốt nhất, đáng tin cậy nhất của lịch sử nhân loại”.

Các phát hiện này là những bằng chứng rõ ràng, có thể cất đi gánh nặng trên vai những kẻ hoài nghi, luôn tìm cách nghi ngờ sự thật về Lời Chúa.

mkaykhoi dịch

(Nguồn: christianheadlines.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92