Giáo Dục Quốc Tế

Phân biệt chủng tộc – Chúa cấm!

Oneway.vn – Phân biệt chủng tộc (PBCT) là cho rằng nhóm người nào đó ưu việt hơn các nhóm khác. Chủ nghĩa PBCT có thể biểu hiện công khai dưới hình thức giễu cợt, xúc phạm hay tội ác diệt chủng. PBCT được giải thích và ngăn cấm trong Phúc Âm của Chúa.

Hình ảnh Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời tạo ra mọi thứ bao gồm loài người, Ngài tạo ra chúng ta theo hình ảnh Ngài (Genesis/Sáng thế ký 1:27) – với sứ mạng, kế hoạch và khả năng chia sẻ Phúc Âm. Chúng ta phải nói về sự tốt lành, vẻ đẹp và chân lý Ngài qua lối sống và chính cuộc đời chúng ta. Đó là ý nghĩa khi chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài.

Vì vinh hiển Chúa

Isaiah/Ê-sai 43:6,7 chép: “Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ“. Mỗi người đều được tạo ra để bày tỏ vinh hiển Đức Chúa Trời. “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 10:31).

Mỗi khía cạnh đời sống dù lớn hay nhỏ đều là sống cho sự vinh hiển, vẻ đẹp và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đáng ngợi – Đấng tạo ra chúng ta, chỉ có trong Ngài chúng ta mới tìm thấy nguồn hạnh phúc vô tận. Dùng cả cuộc đời cho vinh quang Đức Chúa Trời là cách trọn vẹn nhất để cảm tạ Ngài.

Nếu bạn không tìm kiếm, thờ phượng Đức Chúa Trời, làm sao Ngài bày tỏ cho bạn? Nhưng nếu bạn chiêm nghiệm và thỏa lòng với Chúa, cả những lúc khốn cùng, Ngài chắc chắn sẽ tỏ ra ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Đức Chúa Trời tạo ra bạn trong vinh quang Ngài để bạn nhận được tình yêu thương. Nhận biết Đức Chúa Trời, tôn vinh, tin cậy, ở trong Ngài và sống cuộc đời cho Ngài là những gì chúng ta phải làm. Tất cả mọi người, mọi sắc tộc, ở bất kỳ đâu trên thế giới đều được kêu gọi đến chúc tụng danh Vua Thánh. Đức Chúa Trời là sự ưa thích của chúng ta, chúng ta hoàn toàn thỏa lòng trong sự tuyệt vời Ngài.

Vấn đề lớn nhất

Vấn đề lớn nhất là không người nào hoàn thành sứ mạng đó, không một ai. Bởi vì chúng ta đều đã phạm tội, đánh đổi vinh quang Đức Chúa Trời cho thú vui đời này và sự kiêu ngạo. Chúng ta chỉ hài lòng với hình ảnh mình trong gương, không nhìn biết Đức Chúa Trời, không tôn vinh, tìm kiếm, không sống vì vinh quang Ngài mà chỉ thấy niềm vui từ sự kiêu ngạo. Chúng ta tự dựa vào sức mình, tất cả đều sa ngã.

Chúng ta bị quăng xa khỏi Đức Chúa Trời, là những đứa con nổi loạn, mù quáng, coi trọng thế gian hơn Đấng Sáng Tạo, cứ thế gạt Chúa khỏi cuộc đời, chống lại Ngài. Mỗi chúng ta đã bội nghịch Chúa. Đó chính là vấn đề lớn nhất trên thế giới. Ngài rất thất vọng về con người. Chúng ta sẽ bị hư mất, bị xét đoán, tuyệt vọng và chết trong lửa địa ngục.

Tình yêu mặc dầu

Chúng ta sẽ bị hủy diệt mãi mãi nếu Đức Chúa Trời chỉ dùng đến sự công bình xét đoán chúng ta, hay nếu Chúa Jesus không hy sinh trên thập tự gánh thay tội lỗi của những kẻ nổi loạn, ích kỷ. Chúng ta có được đặc ân hòa giải với Đức Chúa Cha, sống trong ân điển, hạnh phúc vĩnh cửu bởi tình yêu thương. Ngài bước vào lịch sử loài người cách đây hơn 2.000 năm trong hình hài Chúa Jesus – Con Đức Chúa Trời siêu phàm, toàn vẹn. Ngài phán: “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Matthew/Ma-thi-ơ 20:28).

Isaiah/Ê-sai 53:4-6 chép: “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người’’. Đó là lời tiên tri 700 năm trước khi Chúa Jesus đến.

Paul\Phao-lô nói: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ” (Galatians/Ga-la-ti 3:13). Ngài đã gánh cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời để ban cho loài người cơ hội quay về khi không còn tội lỗi ngăn cách.

Romans/Rô-ma 8:3 chép: “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt“. Vậy tội lỗi do ai, khi Chúa Jesus hoàn toàn thánh sạch? Đó là chúng ta. Thịt ai tan nát? Không phải chúng ta, là Chúa Jesus. Chúa chết thế cho chúng ta. Ngài được sai đến để gánh thay tất cả hình phạt mà loài người đáng phải nhận. Sự công bình mà loài người không thể làm – Ngài đã làm trọn. Sự chết mà loài người phải chịu – Ngài đã chịu thay. Hơn thế, Ngài đắc thắng sự chết, giành phần thắng, cứu chuộc và ban cho chúng ta quyền làm con trong gia đình Ngài, sống trong sự vinh hiển Ngài.

Cho bạn và tôi

Chúa Jesus cứu chuộc chúng ta bằng sự chết và sống lại. Đó là Phúc Âm, Tin Lành từ Đức Chúa Trời cho thế giới lạc lầm. Bạn có thể hỏi: “Làm sao để tôi được cứu? Tôi có thể được cứu?”. Câu trả lời là CÓ. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình’’ (Ephesians/Ê-phê-sô 2:8). ‘Đức tin’ là khi nghe Tin Lành, tôi biết đó là điều tốt nhất cho người có tội, tôi chia sẻ với bạn, rồi bạn nắm lấy cơ hội và nhận lãnh. Tin Lành “miễn phí” cho mọi người, cho những người nhận lãnh với lòng khiêm nhường vì ý nghĩa cứu chuộc với họ.

Phúc Âm chỉ ra vấn đề phân biệt chủng tộc

Giờ đây, Phúc Âm đang loan truyền khắp thế giới, tôi muốn nói quan điểm Phúc Âm lan truyền mạnh mẽ giúp chúng ta nhìn nhận PBCT và dập tắt nó.

PBCT là vấn đề lịch sử lâu dài và toàn cầu, không đơn giản là màu da, giới tính hay nguồn gốc mà là vấn đề toàn cầu với lịch sử lâu dài của những cuộc tàn sát đẫm máu. Đã có hàng triệu người Armeni bị tàn sát trong cuộc diệt chủng ở Thổ Nhĩ Kỳ 1915. Thảm sát Holocaust do Phát xít Đức: 6 triệu người bị giết. Ai biết được điều gì ẩn sau hàng chục triệu nhà tù Gulags Xô viết dưới thời Stalin? Các vụ thảm sát ở Rwanda 1994? Người Nhật sát hại 6 triệu người Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines và Indo gốc Hoa – câu chuyện dài mang tên PBCT. Tất cả vì con người nổi dậy chống nghịch Đức Chúa Trời.

Con người tự nâng mình lên chống lại Đấng Tạo Hóa: nếu hơn được Ngài, sao không hơn người khác? Bất cứ ai can đảm đi ngược lại ý muốn Vua các vua, Chúa các chúa sẽ cảm thấy không vấn đề gì khi hạ bệ người khác. Họ tìm niềm vui bằng sự tự mãn, và nếu cần thiết phải sử dụng đến sắc tộc, họ sẽ dùng. Tội lỗi PBCT phát triển từ sự hư nát của lòng hiếu thắng và kiêu ngạo. Nhưng quan điểm Cơ đốc có thể giải thích và giải quyết những nỗi kinh hoàng đó của thế giới, và Phúc Âm có thể đào thải nó, giải thoát chúng ta.

Sự cứu chuộc

Chúng ta có 4 phần trong quan điểm Cơ đốc – TẤT CẢ đều chống lại chủ nghĩa PBCT. Thứ nhất: sự sáng tạo. Tất cả chúng ta được tạo ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời, TẤT CẢ.

Thứ hai: tội lỗi và sự sa ngã. Chúng ta đang chìm đắm trong sự hư nát. Bạn và tôi, TẤT CẢ. Không ai tốt hơn ai khi chúng ta đều tội lỗi, đáng chết trong lửa địa ngục. Làm sao một tội nhân có thể tốt đẹp hơn tội nhân khác?

Thứ ba: thập giá. Chúa Jesus đã chết vì tội lỗi TẤT CẢ chúng ta – người Do Thái và người ngoại – Ngài hy sinh trên thập tự giá để chuộc tội chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nếu không chính chúng ta phải chết. Chúng ta biết điều đó qua Revelation/Khải huyền 5:9: “vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước“. Tại sao tôi nói “PBCT không đơn giản là vấn đề xã hội”? Tôi muốn nói với những người bảo thủ đang lo sợ Phúc Âm rằng: PBCT không phải vấn đề xã hội mà là vấn đề cứu rỗi. Bằng huyết Chúa cứu chuộc chúng ta, TẤT CẢ. Ngài chết để mang chúng ta lại với nhau.

Và thứ tư: đức tin. Chúng ta được cứu bởi đức tin – đức tin cần hành động – không chỉ bởi những gì bạn làm vì Chúa, nhưng là TẤT CẢ những điều bạn nghĩ “không dành cho Chúa”. Đức tin đưa bạn đến Đức Chúa Trời với sự biết chắc: không một ai có thể tự cứu bản thân. Vì vậy, con đường dẫn vào gia đình đức tin, đó là loại bỏ mọi rào cản sắc tộc.

Lời hứa

Thực tế quan điểm Cơ đốc có thể giải thích và đào thải những điều khủng khiếp. Bạn sẽ thắc mắc: Sao chúng ta không làm tốt hơn những gì mình có? Sao Hội Thánh của Đấng Christ, theo lịch sử, có thể giải thích được những hỗn loạn này? Tôi sẽ trả lời bằng trích dẫn God and Race in American Politics của Mark Noll. (một trong những nhà sử học có hiểu biết sâu rộng, ông lập luận rằng chỉ có giáo lý Cơ đốc mới có thể giải thích về sự thỏa hiệp với tội lỗi và sự cứu chuộc):

“Để giải thích sự hiện diện đồng thời của sự tốt lành và tội lỗi trong lịch sử chủng tộc và tôn giáo, không có bất cứ tín ngưỡng nào hay sự hoài nghi về đạo đức giả ở Mỹ nào nói đầy đủ về bản tính con người. Phải có một thứ gì khác giải thích sự liên kết của các mặt đối lập: sự thống trị – giải phóng, lòng vị tha – tham lam, ích kỷ – hy sinh, tự chủ – bị bóc lột, tính cá biệt – tính phổ biến, hận thù – tình yêu…

Loài người tốt đẹp buổi ban đầu bị hư nát bởi sự kiêu ngạo, và tội lỗi đó được chuộc bằng sự mầu nhiệm. Dựa trên Kinh Thánh, nhiều Cơ đốc nhân đã chỉ ra các điểm khác nhau và nhấn mạnh liên kết giữa các mặt: có một quyền năng tối cao hiểu rõ sự phức tạp của bản chất loài người và những gì họ làm. Đức Chúa Trời tạo nên loài người là tốt lành, nhưng loài người phạm tội và không bao giờ thoát khỏi tội lỗi ấy.

Rồi Đức Chúa Trời ban tặng Con Ngài, Chúa Cứu Thế Jesus, và trong quyền năng của Đức Thánh Linh, mang tới hy vọng sự cứu chuộc và biến đổi. Dù được cứu chuộc, chúng ta cũng không hoàn toàn thoát khỏi bản chất xác thịt. Người được cứu phải nhận biết thiếu sót của mình và có lòng biết ơn món quà Đấng Tạo Hóa bằng việc yêu thương những người khác”.

Phúc Âm không chỉ là lời hứa cho sự cứu rỗi, mà còn là lời giải thích cho sự bất lực của chúng ta trong công cuộc giải cứu của Đức Chúa Trời.

Tác giả: John Piper; Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92