Dưỡng Linh Ơn trời vô biên

Ông Trời bày tỏ chính mình

Ơn Trời Vô Biên (P.4)

Oneway.vn – “Trời ở đó và Trời không nín lặng” (He Is There and He Is Not Silent) là nhận xét của một nhà Thần Học nổi danh người Đức – Francis A. Schaeffer – trong một quyển sách cùng tên. Ông Trời đã tự bày tỏ chính mình để chúng ta biết Ngài. Ngài làm việc đó bằng cách nào?

Loạt bài “Ơn Trời vô biên”>>

 

Qua Sự Sáng Tạo và Kinh Thánh

Ngài tự bày tỏ chính mình qua sự mặc khải tổng quát trong thiên nhiên và qua sự mặc khải đặc biệt trong Lời Ngài – Kinh Thánh. Các nhà Cải Chánh thích nói rằng: Trời đã ban cho chúng ta 2 quyển sách. Một sách là Sự Sáng Tạo – chúng ta biết Trời bởi những gì Ngài đã làm: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ” (Psalms/Thi Thiên 19:1-2).

Tuy nhiên, sự sáng tạo không phải cách duy nhất Ngài tự bày tỏ chính mình. Trời còn ban cho chúng ta một quyển sách khác bằng Lời của Ngài. Tác giả Thi Thiên – vua David/Đa-vít viết tiếp ở chương 19 “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan” (câu 7).

Ông Trời còn tự bày tỏ chính mình ra trong quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh là sách ghi chép lại rõ và đầy đủ về việc Ông Trời đã từng làm cho nhân loại. Tuy nhiên Ơn Trời vô biên quá. Kinh Thánh không phải là lời duy nhất của Trời. Chúng ta còn thấy lời của Đức Chúa Trời hóa thân thành người. Lời đó là Chúa Giê-su Christ, Con Một của Đức Chúa Trời.

 

 

Bày tỏ qua Con Một của Trời

Đây là thế giới quan duy chỉ trong Cơ đốc Giáo: Trời đã trở thành người. Trời mang thân xác loài người. Kinh Thánh Tân Ước, sách Hebrew/Hê-bơ-rơ 1:2 chép “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian”, và trong sách Tin Lành Giăng 12:45 “Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến”.

Nhờ vậy, trong Chúa Giê-xu, chúng ta biết Trời. Biết Chúa Giê-xu, chúng ta cũng biết được ý Trời. Tin Chúa Giê-xu là Con Một của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải tin và nghe theo Lời Chúa. Lời Chúa nói rõ với chúng ta về Đức Chúa Trời và về thực trạng của mỗi người. Là tội nhân, chúng ta cần được cứu rỗi. Và để cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng báu, đổ huyết đền tội cho chúng ta.

 

 

Thờ Trời qua Con Trời

Bạn muốn thờ Trời, hãy lắng nghe Chúa Giê-xu là Con Một của Chúa Trời. Chúa Giê-xu gọi Trời bằng Cha. Ngài là người thật và Trời thật. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời“. Chính Đức Chúa Trời đã nhiều lần làm chứng về Chúa Giê-xu: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Hãy nghe lời Con ấy!” (Matthew/Ma-thi-ơ 3:17; 17:5).

Còn đi tìm gì nữa khi bạn đã thấy con đường? Và đây lại là con đường duy nhất? Chúa Giê-xu tự xưng mình là “đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (John/Giăng 14:6).

(Còn tiếp)

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

(Mời bạn đón xem loạt bài “Ơn Trời vô biên” vào 9g thứ 2-4-6 hàng tuần!)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92