Việt Nam

NỘI QUY – GIÁO LUẬT – KỶ LUẬT của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) Tổng Liên Hội

NỘI QUY - GIÁO LUẬT - KỶ LUẬT

Oneway.vn – NỘI QUY – GIÁO LUẬT – KỶ LUẬT của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) Tổng Liên Hội.

Do quyết định của Ban Trị Sự Tổng Liên Hội theo biên bản số 01/2016/BB-TLH ngày 01/4/2016. Hội Thánh chung cần biết để sống đúng với điều Chúa dạy hầu càng ngày càng kiện toàn hơn trong tổ chức của Hội Thánh.

Hiện nay, tập NỘI QUY-GIÁO LUẬT-KỶ LUẬT đang được bán tại các phòng sách của Ủy ban CĐGD-TLH với giá 5.000 đồng/quyển.

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92