Dưỡng Linh Quốc Tế

Niềm vui Thánh Linh giáng lâm!

Oneway.vn – Nếu Đức Thánh Linh không giáng lâm, chúng ta sẽ không thể biết về sự Phục Sinh của Đức Chúa Jesus Christ.

 

Đối với nhiều người, ngày Đức Thánh Linh giáng lâm (Lễ Ngũ tuần) không được đánh dấu trên lịch. Nhưng với Cơ đốc nhân, có ít nhất 3 lý do để chúng ta vui mừng vì ngày này.

 

 

1- Chúa hứa không bao giờ rời bỏ con cái Ngài

Ngày Chúa thăng thiên có thể là một mất mát đối với các môn đồ, nhưng Chúa Jesus bảo đảm rằng Ngài đi là lợi ích cho họ. “Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến” (John/Giăng 16:7). Chúa Jesus đã làm thành lời hứa của Ngài bằng việc tuôn đổ ân tứ Thánh Linh trên các môn đồ. Và như sứ đồ Peter/Phi-e-rơ công bố ân tứ Thánh Linh cũng sẽ ban cho mọi con dân Chúa ở thời đại mới (Acts/Công vụ 2:38).

 

Những lời hứa của giao ước mới thuộc về chúng ta thông qua Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta (Jeremiah/Giê-rê-mi 31:33, Ezekiel/Ê-xê-chi-ên 36:26). Chúa Jesus không chấm dứt công việc của Ngài trên đất bằng sự thăng thiên – công tác Ngài được tiếp tục đến hiện nay, bởi Hội Thánh dưới sự vận hành của Đức Thánh Linh. Cho nên, chúng ta có thể dạn dĩ vì Chúa phán: “Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Matthew/Ma-thi-ơ 28:20).

 

 

2- Để Phúc Âm được công bố toàn cầu

Sự chết của Chúa Jesus và sự sống lại vinh quang của Ngài là dấu hiệu cho “trái đầu mùa” chiến thắng của Đức Chúa Trời trước tội lỗi và sự chết (I Corinthians/ 1 Cô-rinh-tô 15:20-24). Chúa Jesus đã hoàn thành mọi việc cần thiết để Phúc Âm được rao giảng (Hebrew/Hê-bơ-rơ 2:14-15 và Revelations/Khải Huyền 20:1-3) và Đức Thánh Linh giáng lâm là dấu hiệu cho một vụ mùa lớn bắt đầu.

 

Trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, 3.000 linh hồn được thêm vào Hội Thánh đã cất tiếng reo hò khắp mọi ngõ ngách thế giới Roma/La-mã. Họ sẽ lần lượt mang Phúc Âm đến cho gia đình và cộng đồng. Khi đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, các môn đồ sẽ rao truyền Phúc Âm từ Jerusalem/Giê-ru-sa-lem cho đến tận cùng trái đất (Acts/Công vụ 1:8).

 

Bạn được nghe về Phục Sinh là vì có Đức Thánh Linh giáng lâm. Cánh đồng đang rộ, mùa vụ đã sẵn sàng, Hội Thánh của Đấng Christ hằng sống – chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh và quyền phép để “đi khiến muôn dân trở nên môn đồ” Chúa (Matthew/Ma-thi-ơ 28:18-19).

 

 

3- Hồi phục trọn vẹn và vui mừng lớn hơn

Vào ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, sứ đồ Phi-e-rơ công bố rằng lời tiên tri của Joel/Giô-ên đang đến (Joel/Giô-ên 2:28-31). Và đáng ngạc nhiên hơn, lời tiên tri này được nói ngay sau lời hứa nổi bật khác của Đức Chúa Trời (Giô-ên 2:25-27): “Ta sẽ đền bù cho các con về những năm mùa màng bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo quân lớn mà Ta đã sai đến giữa các con. Các con sẽ ăn và được no nê, và sẽ ca ngợi danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, là Đấng đã đối xử với các con cách diệu kỳ. Dân Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa. Các con sẽ biết rằng Ta ở giữa Y-sơ-ra-ên, và biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, chẳng có ai khác. Dân Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa”.

 

Triều đại Chúa Jesus – thời đại bình an vĩnh cữu – nhưng vẫn chưa đến thời điểm của Ngài. Trong khi cái chết đã bị đánh bại một cách dứt khoát, nó vẫn chưa bị đẩy tới điểm kết thúc (I Cô-rinh-tô 15:24-26). Sứ đồ Paul/Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng muôn vật chờ đợi sự phục hồi cuối cùng và cả chúng ta, “những người có Thánh Linh là trái đầu mùa, cũng than thở trong lòng đang khi mong đợi được làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta” (Romans/Rô-ma 8:23), cũng trông đợi ngày chung cuộc.

 

Đức Thánh Linh giáng lâm là sự kiện lịch sử cho thấy mọi vật sẽ được phục hồi. Chàng rể đã đến, cô dâu đang chuẩn bị sẵn sàng. Sau tất cả, chúng ta đợi chờ một sự vui mừng lớn hơn hết. Thiên sứ nói cùng tôi rằng: “Hãy viết: Phước cho những người dự tiệc cưới Chiên Con! Thiên sứ lại nói: ‘Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 19:9)

Wind Pham dịch

(Nguồn: Desiringgod devotions)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92