Dưỡng Linh

Những điều Satan không muốn bạn biết

Oneway.vn – Có một chân lý mà ma quỷ không bao giờ muốn con người biết: điều răn của Đức Chúa Trời (I John/I Giăng 5:3). Ma quỷ muốn chúng ta tin rằng những điều khuyên dạy của Chúa lấn át và đè bẹp hạnh phúc, rằng Đức Chúa Trời đang giữ lấy mọi niềm vui, đặt con người vào những giới hạn…

 

Nhưng đó chính xác là trò lừa đảo, vì Satan là “kẻ nói dối và cha của sự nói dối” (John/Giăng 8:44), các điều răn của Đức Chúa Trời chỉ đem lại tự do – một sự tự do thật dành cho người công chính.

 

Ma quỷ biết rõ điều đó, nhưng chúng muốn chúng ta có cái nhìn sai lệch, để lơ đi, bỏ qua ân điển của Đức Chúa Trời và tự mình quyết định mọi thứ, nhưng nếu làm thế, chúng ta lại tự đặt mình vào ách nô lệ. Chỉ khi chúng ta làm theo những lời răn dạy và bước đi bằng đức tin, Đức Chúa Trời sẽ giải phóng chúng ta khỏi ách tội lỗi. Các luật lệ, điều răn của Chúa không hề nặng nề, mà chỉ là cánh “cửa hẹp dẫn đến sự sống”, và là sự tự do thật (Matthew/Ma-thi-ơ 7:13-14; John/Giăng 8:32).

 

Và điều răn lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người, đó là Tình Yêu Thương, hãy yêu thương bằng mọi giá, mọi thứ chúng ta có (Matthew/Ma-thi-ơ 22:37-38). Vì đó là nền tảng của mọi sự phước hạnh trong đời sống, và chúng ta cần trung tín vâng giữ (Matthew/Ma-thi-ơ 22:40).

Cánh cửa tình yêu

Các điều răn mang lại cho chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng. Đó chính là cánh cửa mở ra một thế giới đẹp đẽ, nơi không có thất vọng, nơi tràn ngập tình yêu (I Corinthians/Cô-rinh-tô 13:13), và tình yêu vĩ đại nhất là tình yêu với Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta trước, bằng tình yêu vô tận (John/Giăng 15:13; I John/I Giăng 4:19). Từ nguồn suối tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và chúng ta với Ngài, chúng ta sẽ yêu thương những người khác (I John/I Giăng 4:7; Matthew/Ma-thi-ơ 22:39).

 

Điều răn lớn nhất mở ra cánh cửa vào Thiên đàng – điều mà Jonathan Edwards mô tả như “thế giới của tình thương” – nơi chúng ta được tìm thấy và hoàn thiện khát vọng sâu thẳm nhất: niềm vui vĩnh cửu (Psalm/Thi-thiên 16:11). Tuân giữ điều răn này thật là một phần thưởng lớn (Psalm/Thi-thiên 19:11).

 

Sẽ là sự dối trá khủng khiếp nếu chúng ta nhìn thấy trong điều răn này một Đức Chúa Trời độc tài, chỉ đòi hỏi tình cảm của chúng ta hoặc chỉ muốn đưa chúng ta xuống địa ngục. Không còn nghi ngờ gì nữa quan niệm của ma quỷ về Chúa. Đó cũng là điều hắn muốn chúng ta tin. Vì hắn nhìn biết sự thánh sạch của Đức Chúa Trời, và vua lừa gạt – ma quỷ cùng những kẻ tin theo sự dối trá – hãy nhìn xem sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (Psalm/Thi-thiên 18:26).

 

Địa ngục có thật. Không đơn giản như trại tập trung của Đức quốc xã – Auschwitz – được tạo ra bởi một bạo Chúa; nhưng là nơi của thống khổ và kêu gào cho những ai thay đen đổi trắng, gọi sự tốt lành của Đức Chúa Trời là độc ác, phán xét Ngài và cho mình khôn ngoan khi chọn tội lỗi thay vì “sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời” (Isaiah/Ê-sai 5:20; Romans/Rô-ma 8:21).

 

Khi răn dạy chúng ta yêu Ngài nhất, Đức Chúa Trời đang mời gọi chúng ta bước vào Thiên đàng. Ngài đang dẫn chúng ta đến niềm hạnh phúc thật! Ngài muốn chúng ta nhận được kho báu lớn nhất, kinh nghiệm được sự thỏa lòng sâu sắc nhất từ Ngài.

Sự giải cứu

Mọi sự thống khổ đến từ tội lỗi. Tất cả chúng ta đều không tuân theo điều răn này và từ chối nước Thiên đàng, ưa thích sự lừa dối và phá hoại mọi thứ (Romans/Rô-ma 3:23). Vì lẽ đó, tất cả chúng ta đều đáng bị hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển cùng quyền phép Ngài (II Thessalonians/II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

 

Nhưng Đức Chúa Trời không muốn điều đó. Ngài thương xót và tìm lại sự công bình cho chúng ta (James/Gia-cơ 2:13). Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta để chiến thắng tội lỗi (Ephesians/Ê-phê-sô 2:8; Romans/Rô-ma 8:1). Đức Chúa Trời dùng tình yêu Ngài chiến thắng sự ganh ghét (Romans/Rô-ma 5:8). Đức Chúa Trời yêu bằng cách ban “Con Ngài làm của lễ chuộc tội của chúng ta” để chúng ta “không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (I John/I Giăng 4:10; John/Giăng 3:16). Đó là tình yêu thật! Và Ngài yêu anh em biết bao nhiêu.

 

Nếu không có sự cứu chuộc trên thập tự giá, điều răn lớn nhất cho chúng ta sẽ là sự chết đời đời trong lửa địa ngục và sự kết án khủng khiếp. Vì kẻ tội lỗi không bao giờ có thể yêu mến Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và địa ngục chính là số phận của con người. Nhưng Chúa Jesus đã đến và chết vì chúng ta, điều răn này trở thành Phúc Âm cho chúng ta. Vì khi nhận lấy Đấng Christ, tình yêu trọn vẹn của Người đối với Cha đã được ghi nhận.

 

Thiên Đàng, thế giới của tình yêu đã mở ra cho chúng ta. Chúng ta sẽ được dẫn dắt trong Thánh Linh (Romans/Rô-ma 8:4). Để cuối cùng Chúa Jesus sẽ gặp chúng ta “an toàn trong vương quốc trên trời của Ngài”, chúng ta sẽ nhận được lời hứa của điều răn này và kinh nghiệm một linh hồn vui thỏa (II Timothy/II Ti-mô-thê 4:18).

Chúa muốn tình yêu của bạn

Đây cũng chính là Phúc Âm dành cho chúng ta, rằng điều răn lớn nhất của Đức Chúa Trời không chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng là tình yêu bên trong chúng ta. Thật tuyệt vời! Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi ban cho chúng ta kinh nghiệm niềm vui của tình yêu, chứ không chỉ bề ngoài.

 

Bí mật huyền nhiệm qua sự thuận phục của Cơ đốc nhân, rằng chúng ta càng kinh nghiệm niềm vui từ tình yêu của Đức Chúa Trời thì ta càng yêu Chúa và ngược lại, khi đó những điều răn Ngài trở thành mão triều thiên cho chúng ta, trở thành phương tiện đưa chúng ta đến niềm vui để tiếp tục bày tỏ tình yêu với Đức Chúa Trời và với tha nhân.

 

Chúa Jesus phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (John/ Giăng 14:15). Đây không phải là lời chỉ dẫn của một người cha độc tài để các con làm theo ý mình. Chúa Jesus đã tỏ ra một sự thật vinh quang: tình yêu là động lực duy nhất cho sự vâng phục, điều mà Đức Chúa Trời mong muốn. Đức Chúa Trời muốn chúng ta vâng phục vì tình yêu, không vì sợ hãi (I John/I Giăng 4:18). Vì Ngài biết khi chúng ta yêu Ngài, điều răn không còn là gánh nặng.

Lắng nghe Chúa qua điều răn Ngài

Ma quỷ không muốn chúng ta biết hay tin bất cứ điều gì từ Chúa, mà chỉ muốn chúng ta buồn bực, chán nản, cảm thấy bị xiềng trói trong các điều răn Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn thấy tình yêu trong các điều răn Ngài, đặc biệt là điều răn lớn nhất: Tình Yêu Thương.

 

Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết các điều răn mà Chúa Jesus đã gìn giữ trọn vẹn, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị đức tin cho chuyến linh trình đầy khó khăn qua thung lũng bóng tối để tiến tới “cổng hẹp” của sự sống – cánh cửa mở ra một thế giới rộng lớn của vui mừng: Thiên đàng, Tình yêu và Phước hạnh!

Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92