Việt Nam

Nhu cầu xây dựng của Hội Thánh Tin Lành Phước An, tỉnh Đăk Lăk

Oneway.vn – HTTL Phước An, tỉnh Đăk Lăk được thành lập từ năm 1966, số tín hữu khoảng 700 người, hiện đang có nhu cầu xây dựng một cơ sở Cơ đốc Giáo dục để phục vụ cho việc học hỏi Lời Chúa của các tín hữu, đồng thời cũng là nơi để tổ chức các hoạt động các HT trong khu vực I của tỉnh Đăk Lăk.

Xin gởi đến quí tôi con Chúa khắp nơi Thư ngỏ của HTTL Phước An, hầu có thêm lời cầu nguyện và chung tay giúp sức cho HT sớm hoàn thành được công trình này.

oneway.vn_thu1-735x1024

oneway.vn_thu2-742x1024

oneway.vn_hinhngay1-1024x576

Phối cảnh cơ sở Cơ đốc Giáo dục HTTL Phước An.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92