Quốc Tế

Nguồn Gốc Sự Giáng Sinh Của Đấng Cứu Thế

Oneway.vn – Kinh Thánh nói trong Ê-sai rằng Thiên Chúa sẽ cho chúng ta một dấu hiệu: “Một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con Trai” (Ê-sai 7:14). 

birth-of-christ

Ở đây, trong phân đoạn Kinh Thánh này, từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ có hai nghĩa có thể là “trinh nữ hoặc cô gái trẻ”. Từ này đã được dịch ra là “Trinh nữ” bởi vì khá là bất thường khi một cô gái trẻ mang thai. Tuy nhiên, ở đây vẫn chưa được khẳng định về dấu hiệu mà Chúa ban cho chúng ta.

Nhưng trong sách Tân Ước, từ ngữ dịch trong bản tiếng Hy Lạp có nghĩa là trinh nữ. Nó không bao gồm ý nghĩa khác ngoại trừ nghĩa là đồng trinh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một thiếu nữ đồng trinh tên là Ma-ri. Thiên sứ đến với Ma-ri và nói: ” Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô,” (Luca 1:35). Thiên sứ tiếp tục nói với cô ấy rằng một đứa trẻ sẽ được hình thành trong cô, và cô sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế.

Đây là cách Thiên Chúa đi vào bên trong con người để tạo ra A-đam thứ 2. Con Ngài mang thần tính của Ngài – được Thánh Linh gây dựng nên, đơn tính, khởi đầu bằng sự trinh nguyên và không có sự can thiệp của chu kỳ sinh sản bình thường của loài người.

Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu được gọi là Con Thiên Chúa. Ngài không phải là con ông Giô-sép, không phải là con trai của một người lính La Mã. Ngài không phải là con được sinh ra từ một người đàn ông trần thế và được thụ thai bởi Thánh Linh. Chúa đã tạo dựng sự sáng tạo thứ 2 trinh nguyên, người nam thứ 2, không có tội lỗi được truyền từ dòng dõi A-đam.

Tuy nhiên, về mặt gia phả, Ngài thuộc dòng dõi Đa-vít và Áp-raham, điều làm cho ứng nghiệm lời hứa mà Chúa ban cho họ. Hơn thế nữa, từ mẹ của mình là Ma-ri, Chúa nhận bản tính con người của Ngài. Do đó, Chúa Giê-xu Christ là duy nhất, được tạo dựng bởi Thánh Linh nhưng thuộc “dòng dõi nhà Đa-vít” (Luca 2:4)

CTV Naomi Trang

Theo cbn.com

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92