Dưỡng Linh

Ngợi khen giúp chiến thắng

Oneway.vn – Ngợi khen không phải gợi ý Chúa dành cho đời sống chúng ta. Ngợi khen – cùng mọi hình thức cầu nguyện khác – là một mạng lệnh. Mạng lệnh này không làm nặng nề, mà có ích cho chúng ta cả trong đời tạm và cõi đời đời.

 

Niềm vui tuôn tràn khi chúng ta vâng lời Chúa, đứng lên và hành động theo Lời Ngài. Ngợi khen giải phóng chúng ta khỏi sự nặng nề của hình thức, buồn chán. Ngợi khen cột trói các thế lực ma quỷ luôn tìm cách làm khổ chúng ta. Ngợi khen đưa chúng ta vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua ca hát cảm tạ, và là phương tiện chuẩn bị cho sự thờ phượng thật.


Chi phái Judah/Giu-đa – nghĩa là ngợi khen – đã đi trước trong chiến trận. Ngợi khen là phương cách thắng trận trong 2 Chronicles/II Sử ký 20 chống lại những lợi thế bất khả thi mà vua Jehoshaphat/Giô-sa-phát đối mặt. Sứ đồ Paul/Phaolô và Sila cầu nguyện, hát ngợi khen theo cách thường làm từ trong nhà tù Philip, khi làm vậy, quyền năng của Đức Chúa Trời được lưu xuất để thi thố phép lạ. Ngợi khen Chúa phép lạ xảy ra là một chuyện, như dân Israel/Ysơraên đã làm trong Exodus/Xuất Ai-cập Ký 15, ngợi khen Ngài ở giữa hoạn nạn, thử thách lại là chuyện khác, như Phao-lô và Sila đã làm trong Acts/Công vụ 16.

 

Ngợi khen Chúa trước chiến thắng là hình thức ngợi khen trưởng thành hơn cả. Chúng ta thất bại trong quá trình đến đó, nhưng ân điển Chúa sẽ không ngừng nâng chúng ta lên cao hơn trong lãnh vực ngợi khen.

 

Đức Chúa Trời ngự giữa sự khen ngợi của dân sự Ngài. Ngợi khen hình thành chiếc ngai, qua đó Đức Chúa Trời ngự trị và cai quản mọi sự. Ngợi khen làm lưu xuất quyền năng Chúa để chữa lành và thi thố các phép lạ. Các linh tôn giáo và người Pha-ri-si ghét sự ngợi khen! Ngợi khen đúng với Kinh Thánh và làm vinh hiển Đức Chúa Trời;

 

dấu hiệu của Cơ đốc giáo thời Tân Ước. Đừng quên Chúa Jesus được gọi là ‘Sư tử của chi phái Giu-đa’ – nghĩa là ngợi khen. Ngài cai trị với tư cách Vua – Sư tử – trên chi phái ấy, tức những người Ngài chọn (1 Peter/I Phierơ 2:9).

 

Đến đây chúng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của ngợi khen, vậy chính xác chúng ta phải ngợi khen Chúa thế nào để đến gần Ngài, kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng Ngài? Cần ngợi khen Chúa không theo nếp nghĩ hoặc nền tảng tôn giáo riêng mình, mà theo Kinh Thánh và bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bằng bài hát, nhảy múa…

 

Bạn thân tôi, người cầu thay mạnh mẽ tầm cỡ thế giới – bà Minnie Johnson Kemmery quá cố – thường nói rằng có quyền năng trong sự nhảy múa. Thậm chí vào những năm gần 90 tuổi, bà vẫn thường ngợi khen Chúa bằng nhảy múa và sự xức dầu lạ lùng luôn được lưu xuất. Ngợi khen Chúa qua sự nhảy múa là một phần tích cực trong những lời cầu thay của bà ngày và đêm. Không lạ khi bà mở Hội Thánh ở các khu vực khó khăn thuộc Trung Đông, và được coi là nhà truyền giáo hàng đầu ở tại Jordan, Israel và Bắc Phi trong thế hệ bà. Ngợi khen khiến chức vụ cầu thay của bà không nặng nề, thay vào đó là niềm vui sướng trong lòng bà.

 

Chúng ta cũng hãy lớn tiếng ngợi khen Ngài. Psalms/Thi Thiên 47:1-2 chép: “Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va Chí cao thật đáng kính; Ngài là vua lớn trên cả đất”. Chúng ta phải lấy đức tin la lớn từ nơi sâu thẳm lòng mình như những người đi vòng quanh thành Jericho/Giê-ri-cô. Với tay giơ cao và trọn tấm lòng, chúng ta hãy ngợi khen Ngài. Nguyện chúng ta không ngợi khen Chúa cách hời hợt nửa vời, mà bằng tất cả tấm lòng mình.

 

Có lời chép: “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 150:6). Sự ngợi khen không yên lặng, mà là cách bày tỏ lớn tiếng qua môi miệng tình yêu chúng ta dành cho Chúa, lòng biết ơn đối với những gì Ngài làm cho chúng ta.

Tôi khám phá ra ngợi khen là công cụ mạnh mẽ trong việc thành lập Hội Thánh và chiến trận thuộc linh. Lần nọ, khi ở Rumani, Chúa cho tôi nói tiên tri nghịch cùng chủ quyền và các thế lực mờ tối. Đêm đó tôi chiêm bao thấy đang xé các mặt nạ của sự lừa dối. Tôi nghe tiếng phán vang vọng: “Các tà linh của quá khứ sẽ bị đánh bại bởi sự ngợi khen”. Khi tôi thức giấc, vùng không gian trong phòng rung động, và giống như Jacob/Gia-cốp xưa, tôi biết chắc rằng Chúa đang ở nơi này. Và rồi tôi đã hiểu vì sao sứ điệp ngợi khen lại bị một số Hội Thánh ngũ tuần truyền thống phản đối dữ dội. Mặc dù có tinh thần cầu nguyện, họ vẫn chưa biết đến sự ngợi khen. Họ ở dưới tình trạng nô lệ như dân Israel ở Ai-cập.

 

Những giáo lý sai lạc và các quỷ tôn giáo phản đối dữ dội sứ điệp ngợi khen và cầm giữ họ trong tình trạng nô lệ, thậm chí cho đến ngày nay. Vì sao? Vì ngợi khen thanh tẩy bầu không khí, cột trói các thế lực ma quỷ và làm sạch Nhà của Đức Chúa Trời. Các linh của sự kiểm soát, phù phép, nô lệ và sợ hãi tiếp sức cho chủ nghĩa lừa dối đang bị tiêu diệt, khi những lời ngợi khen của phong trào Hội Thánh mới dâng lên Thiên Đàng ở Đông Âu. Cầu nguyện chưa đủ. Đó chỉ mới là một cánh chim. Phải cầu nguyện và ngợi khen để hình thành 2 cánh của Cơ đốc nhân bay vút lên các tầng trời.

 

Theo ngôn ngữ gốc, ngợi khen có nghĩa là “điên cuồng, ầm ĩ, nhảy lên không và xoay tròn”. Ngợi khen không phải là điềm tĩnh, sùng kính, cũng không bị hăm dọa bởi con người hoặc ma quỷ. Nguyện Thánh Linh Chúa khiến chúng ta luôn dâng lên Ngài của lễ ngợi khen. ‘Hallelujah’ là từ dành cho mọi người khắp thế giới, nghĩa là ngợi khen Chúa. Những người chơi kèn, các ca sĩ cùng thực hiện sự ngợi khen, cảm tạ. Họ cất tiếng hát, chơi nhạc cụ để ngợi khen Chúa: “Vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời!”. Sau đó, đám mây vinh hiển đến và đầy dẫy khắp nhà.

 

Trong thời kỳ phục hưng, những sự bày tỏ quyền phép như vậy ngày càng mạnh mẽ hơn khi Hội Thánh giảng Tin Lành cho các dân, và ngày càng giống Hội Thánh thời Tân Ước hơn. Khen ngợi các thần khác đem đến sự đoán phạt, nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời hằng sống làm gia tăng sự phát triển trên đất và lưu xuất các ơn phước Chúa trên đời sống cá nhân. Nguyện Chúa ban cho chúng ta ân điển để ngợi khen Ngài sâu nhiệm hơn, cho đến khi lối sống của chúng ta đầy dẫy sự ngợi khen! Halleljujah!

 

Bill Norton

(Trích: ‘Áo choàng cầu nguyện)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92