Quốc Tế

Nghiên cứu ADN: dân Li-băng là hậu duệ của dân Ca-na-an trong Kinh Thánh

Oneway.vn – Một nghiên cứu mới nhất do 2 nhà khoa học từ học viện Wellcome Trust Sanger ở Anh kết luận: dân Li-băng/Lebanon ngày nay chính là hậu duệ của dân Ca-na-an/Canaan) trong Kinh Thánh!

Các nhà khảo cổ đã lấy ADN từ xương của 5 người Ca-na-an cổ đại, sống từ 3.750 – 3.650 năm về trước và qua đời tại thành phố cổ Si-đôn/Sidon.

Marc Haber và Chris Tyler-Smith cùng các nhà nghiên cứu đã phân tách ADN. Hai nhà khoa học này đã chia sẻ với tờ Khoa học-Đời sống (Live Science) rằng tổ tiên người Canaan trải dài khắp khu vực này, và nhiều nhóm người khác nữa nhưng cùng bối cảnh lịch sử do tổ tiên truyền lại.

Các nhà nghiên cứu cũng so sánh những phát hiện của họ với ADN của 99 người Lebanon, và với chuỗi ADN cổ của hơn 300 người khác từ một cơ sở dữ liệu ADN cổ. Các nghiên cứu cho thấy một “sự trùng lắp lớn” giữa ADN của người Canaan mà họ khảo sát với ADN của người Lebanon. Các nhà nghiên cứu nói một số biến thể về di truyền họ tìm thấy chỉ ra rằng người Canaan cổ thậm chí có thể giống với người Lebanon hiện đại cả về màu da, màu mắt và màu tóc.

Bộ xương của người Canaan cổ, được tìm thấy từ vụ khảo sát Sidon. Ảnh của Tiến sĩ Claude Doumet-Serhal.

Nghiên cứu này kết luận rằng người Lebanon ngày nay bắt nguồn từ dân Canaan xưa, “với một chút ảnh hưởng của đời sống săn bắt, hái lượm phương Đông và miền thảo nguyên Âu Á” được pha trộn khoảng 3.000 năm về trước.

Haber và Tyler-Smith chia sẻ với tờ Khoa học-Đời sống rằng nghiên cứu, kết luận cùng sự di truyền này có khả năng lấp đầy những khoảng trống khoa học và lịch sử của 2 chủng tộc này.

Dân Canaan được nhắc đến trong Cựu Ước và thường bất hòa với dân Y-sơ-ra-ên/Israel, và ân Israel đã được truyền rằng phải đuổi họ ra khỏi vùng đất Canaan. “Giô-suê bèn nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đoạn, người nói: Nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi, và Ngài sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-sít, dân A-mô-rít, và dân Giê-bu-sít. Này, hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Giô-đanh.” (Giô-suê/Joshua 3:9-11)

 

Annie Phan dịch

(Nguồn: cbn.com)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92