Dưỡng Linh Quốc Tế

Ngay hôm nay!

Oneway.vn – “Nhờ Ngài, tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp Môi-se không thể xưng công chính được” (Acts/Công Vụ Các Sứ Đồ 13:39 – BTTHĐ). Là con cái Chúa, bạn có biết “được xưng công chính” nghĩa là gì không? Đó chính là được làm hòa với Đức Chúa Trời, là tuyên bố của Đức Chúa Trời cho những ai tin nhận Đấng Christ.

Thực tế sự xưng công chính không làm chúng ta công chính, nhưng chúng ta được kể là công chính. Sự công chính đến từ việc đặt đức tin vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu trên thập giá. Sự hy sinh của Ngài đã bao phủ tội lỗi chúng ta, cho phép Đức Chúa Trời nhìn chúng ta một cách trọn vẹn.

“Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus” (Romans/Rô-ma 3:22-26 – BTTHĐ).

 

 

Kinh Thánh chép: người tin Chúa sẽ lập tức được xưng công chính, không phải sau này có đức tin mới nhận được. Đó là kết quả của đức tin, nhờ đức tin mà linh hồn bạn sẽ được nhận lãnh ngay thời điểm tiếp nhận Chúa. Vì vậy, chúng ta – những người được xưng công chính – đã được “ghi tên vào Sách Sự Sống”, trở thành công dân Vương quốc Thiên Đàng khi chúng ta tin nhận Chúa. Tên cướp bị treo trên thập giá cũng được xưng công chính ngay khi hướng lòng tin vào Chúa Jesus.

Ngày hôm nay, chúng ta được chấp nhận trong Đấng yêu thương, ngày hôm nay chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi, ngày hôm nay chúng ta được tha tội khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Còn gì phấn khởi hơn! Có những ơn phước mà chúng ta không thể nhận được cho đến ngày vào Thiên Đàng; nhưng những điều vừa rồi chúng ta có thể sở hữu ngay lập tức. Đây cũng là một phần của “ma-na từ trời”, là “thức ăn” hàng ngày Chúa ban cho đời sống chúng ta.

 

 

Hiện nay và ngay bây giờ, chúng ta đã được tha tội. Ngay bây giờ, mọi tội chúng ta được xóa sạch. Ngay bây giờ, chúng ta đứng trong sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời như thể chúng ta chưa bao giờ phạm tội. Romans/Rô-ma 8:1 chép: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”. Không một dấu vết, vết nhơ hay điều gì còn sót lại khi Đấng Xét đoán thế gian đã xưng công chính cho bạn. Hãy để đặc ân đó đánh thức chúng ta về trách nhiệm hiện nay của mình. Khi cuộc sống trôi đi, chúng ta đã trải qua những gì và làm được gì cho Chúa?

 

 

“Chúa ơi! Thật không đủ lời để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Chúa, vì dù tội lỗi chúng con nhiều đến đâu, thì Chúa Ngài cũng đã xóa và xưng chúng con là công chính. Xin giúp chúng con ý thức rõ được điều đó để sống xứng đáng, sống trách nhiệm với đặc ân mà mình đang có. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Jesus. A-men!”

Quý độc giả Oneway thân mến!

Được Chúa xóa hết mọi tội và kể là người công chính. Chúng ta đừng đánh mất, cũng như đừng giữ riêng cho mình đặc ân này. Hãy rao ra, hãy lớn tiếng vì ân điển Chúa vẫn có đủ và dư dật cho những ai chưa từng nghe Danh Ngài, những ai chưa từng tin nhận Ngài. Nếu bạn chưa nghĩ tới hoặc đã nghĩ tới nhưng chưa thực hiện. Hãy lập kế hoạch và thực hiện ngay hôm nay, bạn nhé!

Wind Pham dịch

(Nguồn: christianity.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92