Dưỡng Linh Quốc Tế Việt Nam

Nếu không sử dụng khả năng mình, bạn sẽ bị lừa dối

Oneway.vn – Kinh Thánh chép: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1 Peter/I Phi-e-rơ 4:10). Khi chúng ta sử dụng khả năng mình để giúp đỡ người khác thì Chúa được tôn cao.

Chúa dạy chúng ta nên ban cho. Đức Chúa Trời không ban tài năng, khả năng vì ích lợi riêng chúng ta, mà vì ích lợi người khác, ngược lại, tài năng của người khác cũng sẽ vì lợi ích của chúng ta.

Tôi biết ơn nhiều người có tài năng trong nhiều lĩnh vực mà mình không giỏi. Ví dụ tôi rất biết ơn người kế toán, bởi vì tôi về kế toán! Tương tự, tôi biết ơn những người làm thuế, người có khả năng về cơ khí, bởi tôi không thể sửa chữa bộ chế hòa khí của động cơ, thậm chí không biết tìm nó ở chỗ nào!

Mỗi người đều có khả năng, tài năng khác nhau. Đức Chúa Trời ban cho tôi một số khả năng, một trong số đó là dùng Lời Chúa để làm người khác hiểu rõ hơn. Khi tôi sử dụng khả năng đó, bạn sẽ được Chúa ban phước. Tài năng của tôi dành cho bạn, nó giúp ích cho bạn.

Nhưng đây là điểm chính: chúng ta có những khả năng, tài năng nào? Và ta có sử dụng chúng để đem phước hạnh cho người khác? Ta có sử dụng chúng để giúp đỡ người khác? Nếu chúng ta không sử dụng khả năng Chúa ban thì sẽ bị người khác lừa dối. Sử dụng khả năng Chúa ban là cách chúng ta làm sáng danh Chúa. “Chúng ta sử dụng ân tứ tốt để giúp đỡ lẫn nhau”, và Chúa được tôn vinh khi chúng ta sử dụng tài năng mình để giúp đỡ người khác.

Rick Warren
(Nhã Ca lược dịch; Nguồn: VietChristian)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92