Dưỡng Linh

Nếu không có Đức Thánh Linh?

Oneway.vn – Nếu Đức Chúa Trời đã hứa trong I Peter/I Phi-e-rơ 4:14, rằng Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ ngự trên anh em cách riêng tư, có ích trong giờ thử thách, vậy tại sao bạn không muốn tìm kiếm Ngài? Tại sao bạn không muốn dành cả cuộc đời mình để được gần và biết Ngài nhiều hơn bạn có thể?

Và nếu chúng ta thêm vào I Peter/I Phi-e-rơ 4:14 toàn bộ thẩm quyền về công việc của Đức Thánh Linh, thử thách sẽ trở nên những điều tốt lành. Chúng ta biết trong John/Giăng 3:5 rằng Đức Thánh Linh khiến chúng ta được sinh lại “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời”.

Chúng ta biết trong I Corithians/I Cô-rinh-tô 12:3: “Nếu Đức Thánh Linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng Đức Chúa Jesus là Chúa”. Rô-ma 8:13 cho chúng ta biết phải nhờ Đức Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể, không chúng ta sẽ chết. II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 cho biết mọi nỗ lực của chúng ta để tìm kiếm sự Nên Thánh đều hư không, vì sự Nên Thánh được ban cho bởi Thánh Linh. Ê-phê-sô 1:17 cho thấy Đức Thánh Linh là Thần trí của sự khôn ngoan, và nếu không có Ngài, chúng ta sẽ sống cuộc đời chẳng khôn ngoan. Hãy nhìn ra khắp thế giới: Thật điên loạn! Vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh quá ít. Và vì Ngài là Thần khôn ngoan!

Chúng ta được bày tỏ trong I Cô-rinh-tô 12: 7 rằng “mỗi người được ban cho Thánh Linh để tỏ ra sự công ích”. Chúng ta biết trong Rô-ma 8:11 rằng “Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết, cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em”.

Không có Thánh Linh, không có Phục Sinh. Không có Thánh Linh, không có sinh lại. Không có Thần Khí, không có tuyên xưng về Chúa Jesus với Đức Chúa Trời. Không có Thần, không có chiến thắng tội lỗi. Không có Thánh Linh, không thể tấn tới trong sự Nên Thánh. Không có Thần Khí, không có khôn ngoan thuộc linh. Không có Thần Khí, không có món quà vô giá và không có sự Phục Sinh.

Vậy tại sao bạn không tìm kiếm Ngài?

John Piper

Jane Nguyễn dịch.

Bạn muốn tìm hiểu về Chúa Jesus? Bạn cần điểm tựa vững bền, bất biến? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92