Dưỡng Linh Nền tảng của Đức tin

Nền tảng Đức tin 9: Thế giới tâm linh!

Oneway.vn – Có lẽ bạn từng nghe nói hoặc chứng kiến sức mạnh, sự độc ác, lộng hành của ma quỷ, Satan, tà linh, ác linh… Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời của chúng ta chiến thắng tất cả.

“Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I John/I Giăng 4:4); hay “Hãy cứ vững lòng, vì ta đã thắng thế gian rồi!” (John 16:33)

Marina trở thành “bà đồng” khi chỉ là thiếu niên. Tôi gặp năm cô ấy 25 tuổi và bị ràng buộc bởi Satan (còn được gọi là Lucifer/Lu-xi-phe hay ma quỷ) cùng các tà linh (linh hồn gian ác). Ba tuần đầu trong thời gian chúng tôi tiếp xúc với Marina cùng chồng cô là thời gian của trận chiến thuộc linh khủng khiếp.

Mỗi tối, chúng tôi cầu nguyện cho Marina được giải thoát. Những tà linh cố gắng giết Marina và làm hại chúng tôi, nhưng chúng không thể. Chúng tôi cầu xin huyết của Chúa Jesus bao phủ, bảo vệ để chống lại thế lực Satan. Năng quyền của Đức Chúa Trời là lớn hơn và dần dần những tà linh bỏ đi. Marina hoàn toàn được tự do! Cô nói: “Đức Chúa Trời ở trong tôi là Đấng vĩ đại hơn Satan hay bất kỳ thần linh nào!”

Marina trở thành thành viên gia đình Đức Chúa Trời, là 1 phần trong Hội Thánh. Chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền trên cô và chỉ Đức Thánh Linh sống trong cô.

Satan và các linh của thế gian

* Nhận biết quỷ Satan là ai và vận mệnh của nó là gì, cũng như những linh trong thế gian của nó.

Satan là 1 Thiên sứ đã bị đuổi khỏi Thiên Đàng vì nó muốn mình bằng với Đức Chúa Trời. Nó muốn “Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.” nhưng rồi “…phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!” (Isaiah/Êsai 14:14-15).

Những ác thần đi theo nó đều gặp số phận tương tự: Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các Thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét (II Peter/II Phi-e-rơ 2:4). Chúa Jesus phán: Ta đã thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp (Luke/Luca 10:18).

Satan cố gắng làm con cái Chúa rời xa Đức Chúa Trời. Peter 5:8 cảnh báo: Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được”.

Linh của thế gian làm việc với Satan để gây tổn thương và tiêu diệt con người. Matthew/Ma-thi-ơ 8:28-34 nói về 2 người đàn ông bị điên vì bị quỷ ám (bị ma quỷ chiếm hữu). Nhưng quyền năng Đức Chúa Trời luôn lớn hơn sức mạnh ma quỷ. Quyền năng Chúa Jesus đuổi các quỷ ra khỏi họ.

“Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jesus nhiều kẻ bị quỷ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh, vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta” (Matthew/Ma-thi-ơ 8: 16-17).

Khi Đấng Christ đến để lập vương quốc của Ngài trên đất, Satan sẽ bị quăng vào địa ngục.

“Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Revelation/ Khải Huyền 20:10).

Khi phải đối mặt với cám dỗ của Satan hoặc đang gặp nguy hiểm bởi tà linh thế gian, bạn có thể chống lại chúng. Hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (James/ Gia-cơ 4:7). Một cách để chống lại ma quỷ là công bố (nói to): “Ta chống lại ma quỷ. Ngươi không có quyền trên ta vì ta là con Đức Chúa Trời, ta được che chở và được bảo vệ bởi huyết Chúa Jesus – Đấng chiến thắng Satan và các ác thần”.

Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết(Revelation/Khải huyền 12:11).

Cảm ơn Chúa vì Ngài không để chúng ta đơn độc. Ngài ban Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta và còn sai Thiên sứ (Thiên thần) bảo vệ con cái Ngài.

Các Thiên sứ

* Xác định 3 chức năng của Thiên sứ.

“Các Thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? (Hebrews/Hê-bơ-rơ 1:14).

Bạn từng nghe nói về Thiên thần hộ mệnh chưa? Họ có thật. Kinh Thánh chép: Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ  (Psalm/Thi Thiên 34:7).

Các Thiên sứ có rất nhiều chức năng. Đầu tiên là để phục vụ Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hóa. Các Thiên sứ thờ phượng Đức Chúa Trời mọi lúc. Nehemiah/Nê-hê-mi 9:6 tuyên bố: “Trời và các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó… đều thờ lạy Chúa”. Thiên sứ không hành động theo cách riêng, nhưng dưới thẩm quyền của Đấng Christ. Peter 3:22 nói với chúng ta rằng Chúa Jesus “đã ngự lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các Thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài”.

Các Thiên sứ tham dự vào việc ban ra luật pháp cũ (Galatians/Ga-la-ti 3:19) và sau đó đã hát trên các ngọn đồi Judean, công bố sự ra đời của Chúa Jesus (Luke/Luca 2:13-14). Những lời hát đó vẫn vang lên mỗi mùa kỷ niệm Chúa Jesus Giáng Sinh.

Thiên sứ phục sự Chúa Jesus khi Ngài còn trên đất. Luke/Luca 4:11 nói rằng sau khi Chúa Jesus bị cám dỗ trong đồng vắng, các Thiên sứ đã giúp đỡ Ngài. Khi Chúa Jesus cầu nguyện trong vườn Gethsemane, Thiên sứ đã đến để thêm sức mạnh cho Ngài.

Kinh Thánh cho biết các Thiên sứ cũng phục vụ chúng ta. Mặc dù chúng ta không thường xuyên nhìn thấy, nhưng Thiên sứ vẫn dõi theo chúng ta, gìn giữ chúng ta và bảo vệ chúng ta.

Kinh Thánh bày tỏ rằng Thiên sứ được gửi đến để giúp đỡ chúng ta. Khi Daniel bị giam trong hang sư tử nhưng không chết, ông đã làm chứng lại: “Đức Chúa Trời tôi đã sai Thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử nên chúng nó không làm hại chi đến tôi” (Daniel/Đa-ni-ên 6:22).

I Kings/I Các Vua 19:5 cho biết Thiên sứ đã mang thức ăn cho tiên tri Elijah/Ê-li khi ông quá mệt mỏi và nghĩ mình sẽ chết. Thiên sứ cũng đã giải phóng sứ đồ Peter khi ông bị bức hại, bỏ tù vì rao giảng Phúc Âm (Acts/Công vụ 12:7).

Thiên sứ chỉ hành động trừ dưới quyền thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Họ cũng không chấp nhận lời khen ngợi. John/Giăng – vị sứ đồ được yêu – đã choáng ngợp với thông điệp được đưa ra bởi Thiên sứ. Ông ngã xuống và bắt đầu thờ phượng vị Thiên sứ đó. Nhưng vị Thiên sứ ngăn ông “Đừng làm vậy!“, vị Thiên sứ nói: “Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời” (Revelation/Khải huyền 19:10).

Bạn không được tôn thờ, thờ phượng các Thiên sứ, nhưng bạn có thể cho họ sự vui mừng – bằng cách dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ. Chúa Jesus phán: “Ta nói cùng các ngươi, trước mặt Thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn” (Luke/Luca 15:10). Là con của Đức Chúa Trời, bạn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ liên tục của Thiên sứ. “Vì Ngài sẽ ban lệnh cho Thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi” – (Psalms/Thi Thiên 91:11).

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92