Nền tảng của Đức tin

Nền tảng Đức tin 8: Hội Thánh

Oneway.vn – Dầu là tòa nhà, thánh đường hay có khi chỉ là túp lều, mái lá lụp xụp… chúng đều rất xinh đẹp khi chúng có cái tên chung: Hội Thánh, nơi con cái Chúa nhóm lại, nơi thờ phượng Đức Chúa Trời.

Nhà thờ Tin Lành Tân An, Long An (Nguồn: httlvn.org)

Thường những nơi đó sẽ có cây thập tự, chuông, biển hiệu hay bất cứ cách nào đó thông báo cho mọi người biết “đây là Nhà thờ”. Đó là Nhà thờ theo nghĩa đen, nhưng Nhà thờ trong Kinh Thánh, cụ thể trong sách Tân Ước không chỉ vậy.

Nhà thờ theo nghĩa rộng hơn bao gồm tất cả các tín hữu: Hội Thánh, được gọi là thân thể của Đấng Christ. Đức Chúa Trời ở giữa những người tin Chúa bằng Thánh Linh Ngài. Trong bài 7, chúng ta đã nghiên cứu về Đức Thánh Linh. Một trong những công việc của Đức Thánh Linh là hiệp nhất Hội Thánh: “Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ephesians/Ê-phê-sô 4:3).

Tên của Hội Thánh

* Liệt kê các tên gọi khác của Hội Thánh

Những từ như “thân thể”, “nhà”, “cô dâu”, “gia đình”… có điểm gì chung? Tất cả đều liên quan đến con người, trong Kinh Thánh những từ  này nói đến 1 nhóm người cụ thể – những người tạo nên gia đình của Đức Chúa Trời.

Hội Thánh được so sánh với thân thể mà Chúa Jesus là đầu. Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội Thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng” (Colosians/Cô-lô-se 1:18); “Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài” (Ephesians/Ê-phê-sô 1:22-23); Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 12:27).

Kinh Thánh cũng so sánh Hội Thánh với nhà hay đền thờ dành cho Chúa: “Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. (Ephesians/Ê-phê-sô 2:20-22).

Một tên được đặt cho Hội Thánh đó là “cô dâu của Đấng Christ”. Kinh Thánh gọi Chúa Jesus là Chiên Con, và Hội Thánh là “cô dâu” sẽ kết hôn với Ngài. Revelation/Khải huyền 21:9 chép: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con”;Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn (Revelation/Khải Huyền 19: 7).

Đấng Christ được so sánh như người chồng và Hội Thánh là vợ: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh(Ephesians/Ê-phê-sô 5:25).

Khi đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy những so sánh khác. Điều quan trọng cần nhớ là Hội Thánh được thành lập từ tất cả những người thực sự tin theo Đấng Christ. Đó là một nhóm đang phát triển “ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Acts/Công-vụ 2:47).

Lễ nghi của Hội Thánh

* Hai nghi lễ của Hội Thánh

Lễ nghi là quy tắc được thực hiện bởi thẩm quyền. Hai lễ nghi quan trọng của Hội Thánh là phép báp-tem bằng nước và Thánh lễ Tiệc Thánh. Chính Chúa Jesus đã thiết lập 2 Thánh lễ. Mạng lệnh cuối cùng của Ngài cho tất cả môn đồ là: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ” (Matthew/Ma-thi-ơ 28:19).

Báp-tem bằng nước có ý nghĩa đặc biệt: “Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại” (Colosians/Côlôse 2:12).

Là người tin Chúa, bạn sẽ muốn được báp-tem bằng nước, như một lời chứng về đời sống mới của bạn trong Đấng Christ.

Bạn cũng sẽ muốn chung dự Thánh lễ Tiệc Thánh. Thánh lễ Tiệc Thánh hay “Bữa tiệc ly” là cuộc gặp gỡ cuối cùng của Chúa Jesus với 12 môn đệ trước khi Ngài bị quân La Mã bắt. Chúng ta thực hiện Thánh lễ Tiệc Thánh để tưởng niệm sự chết của Chúa Jesus – “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 11:26); “Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jesus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 11:23-25).

Sứ mệnh của Hội Thánh

* Xác định nhiệm vụ của Hội Thánh

Sứ mệnh của Hội Thánh là rao giảng Phúc Âm cho toàn nhân loại. Chính Chúa Jesus đã ban sứ mệnh này trước khi Ngài trở lại cùng Cha. Rồi Ngài mở trí họ để hiểu Kinh Thánh và nói rằng: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem” (Luke/Luca 24:45-47).

Tương lai của Hội Thánh

* Nhận biết, miêu tả được tương lai của Hội Thánh

Đấng Christ yêu mến Hội Thánh và hy sinh sự sống Ngài cho điều đó với mục đích gì? Để khiến Hội nên Thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài” (Ephesians/Ê-phê-sô 5:26-27).

Hội Thánh sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời cả ở trên trời và dưới đất, nơi họ sẽ cai trị với Đấng Christ. “Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất… Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” (Revelation/Khải huyền 5:10,13).

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92