Dưỡng Linh Nền tảng của Đức tin

Nền tảng của Đức tin 7: Đức Thánh Linh

Oneway.vn – Trong bài trước, chúng ta đã nghiên cứu về sự cứu rỗi. Bạn có biết rằng chúng ta được đưa đến sự cứu rỗi qua công việc của Đức Thánh Linh? Bài này, chúng ta sẽ học về Đức Thánh Linh và công tác của Ngài.

Chúa Jesus nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ đi. Đó dường như không phải tin tức tốt lành cho các môn đồ, khiến lòng họ bối rối, hoang mang. Họ yêu Chúa Jesus. Họ đồng đi với Ngài suốt 3 năm. Làm sao họ có thể tiếp tục mọi việc mà không có Ngài?

Chúa Jesus biết rõ lòng các môn đồ và Ngài bảo đảm với họ: điều tốt nhất cho họ khi Ngài trở về với Cha Thiên Đàng, và Đức Chúa Trời gửi Đức Thánh Linh (ngôi thứ ba trong Ba Ngôi mà chúng ta đã học ở bài 2) sẽ ở lại với các môn đồ và Hội Thánh, Chúa không bao giờ “bỏ” chúng ta, chúng ta không bao giờ bị “để lại” một mình.

Thần Linh của Đức Chúa Trời không chỉ được ban cho, được nhận lãnh ở một đất nước, một mục sư hay giáo sĩ, tức một người đại diện duy nhất – mà cho toàn thế giới này.

Vào ngày lễ Ngũ tuần, sứ đồ Peter/Phi-e-rơ nói với đám đông – đại diện cho ít nhất 15 nhóm ngôn ngữ khác nhau – lúc bấy giờ: “Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao” (Acts/Công vụ 2:16-17)

Ngôi ba – Đức Thánh Linh

* Đức Thánh Linh là ai và phẩm chất của Ngài:

Đức Thánh Linh cũng chính là Đức Chúa Trời. Ngài là Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời và được gọi là Chúa Ngôi Ba.

Giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jesus, Ngài cũng có những tên khác, đó là Đức Thánh Linh, Chúa Thánh Linh, Thần Linh Chúa, Thần Lẽ thật, Đấng An ủi… Matthew/Ma-thi-ơ 28:19 đề cập cả ba Ngôi: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ“.

Đức Thánh Linh cũng giống như Đức Chúa Cha. Ngài là vĩnh cửu, toàn năng, toàn tri và hiện diện khắp mọi nơi. Ngài làm việc cùng với Chúa Cha, Chúa Con, và Ngài ở cùng Chúa Cha cũng như Chúa Con trong thời kỳ Sáng tạo. Một số câu Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ hơn về thân vị Đức Thánh Linh:

Qua Thần Linh vĩnh cửu, Người đã tự hiến mình như một hy tế hoàn hảo cho Thiên Chúa” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 9:14).

Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!” (Hebrews 9:14)

Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 2:10)

Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống” (Job/Gióp 33:4)

Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao?” (Genesis/Sáng thế ký 41:38)

Công việc của Đức Thánh Linh

* Chức vụ của Đức Thánh Linh được đề cập trong Kinh Thánh:

Đức Thánh Linh đóng vai trò thiết yếu trong sự cứu rỗi. Ngài chỉ cho chúng ta biết sai phạm, giúp chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa. Ngài thay đổi cuộc sống chúng ta: Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (John/Giăng 16:8)

Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần” (John/Giăng 3:5-6)

Đức Thánh Linh ngự trong mỗi tín hữu. Ngài bước vào tấm lòng khi sự chuyển đổi diễn ra. “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Galatians/Galati 4:6).

Romans/Rô-ma 8:9 thêm: “song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài“. Nếu chúng ta thuộc gia đình Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài sẽ ngự trong chúng ta.

Vì Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi không làm cho các ngươi làm nô lệ và làm cho các ngươi sợ; Thay vào đó, Thánh Linh làm cho các con của Đức Chúa Trời, và nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh, chúng ta kêu cầu với Đức Chúa Trời, ‘Lạy Cha ơi!’” (Romans 8:15-16).

Chúng ta đã nói về việc cư ngụ của Đức Thánh Linh, chúng ta cũng có thể có “lửa” Đức Thánh Linh sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus. Được gọi là Bap-tem/Baptism trong Đức Thánh Linh. Không phải mọi tín hữu đều chịu phép Bap-tem trong Đức Thánh Linh, nhưng đó là một món quà, là kinh nghiệm mà Đức Chúa Trời muốn tất cả các con cái Ngài có được.

Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe” (Acts 2:33).

Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Acts 2:38).

Đức Thánh Linh là Đấng An ủi, Đấng Giúp đỡ chúng ta. Ngài dạy dỗ, ban cho chúng ta tình yêu, sự thông công và hướng dẫn chúng ta bước vào Lẽ Thật. Ngài có bông trái dành cho chúng ta: lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ (Galatians 5:22); cùng nhiều ân tứ thuộc linh khác để chúng ta có thể thực hiện chức vụ cho Chúa và cho đất nước chúng ta (I Corinthians 12: 4-7).

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92