Dưỡng Linh Nền tảng của Đức tin

Nền tảng Đức tin 15: Đời sống Cơ đốc nhân

Oneway.vn – Bạn muốn trở nên tốt hơn, tin tưởng vào Đức Chúa Trời và đứng vững trong mọi tình huống? Giống như một cái cây, chúng ta cần sinh trưởng, phát triển mỗi ngày, vươn theo ánh Mặt trời – là Chúa Jesus.

Tiếp nhận và chia sẻ

Hai bước cần thiết cho sự tăng trưởng của Cơ đốc nhân:

Chúng ta biết Chúa Jesus chính là nguồn sự sống – Ngài cho chúng ta sự sống đời đời. “Nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời” (John/Giăng 4:14).

Thật tuyệt khi được là một phần trong gia đình Đức Chúa Trời. Chúng ta cần chia sẻ tin tốt lành đó với người khác để họ có thể trở thành con Chúa. Chúa Jesus phán: “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời” (Matthew/Ma-thi-ơ 10:32). Đó không phải lời hứa tuyệt vời sao?

“Nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ,  phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành” (I Peter/I Phi-e-rơ 3:15-16).

Một cách khác để tuyên bố chúng ta thuộc về Đấng Christ là báp-tem bằng nước – bước quan trọng trong sự tăng trưởng niềm tin. Chính Chúa Jesus đã chịu báp-tem – không phải vì Ngài cần điều đó, nhưng vì Ngài là tấm gương hoàn hảo cho chúng ta. Bạn có thể đọc Matthew/Ma-thi-ơ chương 3. “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ” (Matthew/Ma-thi-ơ 28:19).

Trở thành thành viên Hội Thánh, tham gia nhóm nhỏ địa phương… có thể không cần thiết cho sự cứu rỗi, nhưng cần cho sự gắn bó, gần gũi hơn với gia đình Cơ đốc. Hội Thánh giúp chúng ta có trách nhiệm với những người xung quanh, học cách quan tâm nhiều hơn. Gia đình thuộc thể là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì Hội Thánh – gia đình thuộc linh – là nơi Chúa sắm sẵn để chúng ta chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Acts/Công-vụ 2:47 chép: “Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh”.

Tăng trưởng

Hai hoạt động hữu ích nhất cho sự tăng trưởng của Cơ đốc nhân:

Có nhiều loại “đói”: đói thuộc thể – đồ ăn, thức uống, “đói” tinh thần – nhớ nhung, mong muốn gặp ai đó, “đói” việc làm… Sau khi được cứu, bạn sẽ cảm thấy một loại “đói khát” khác: đói khát Lời Chúa. “Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (I Peter/I Phi-e-rơ 2:2). Chúa phán: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Matthew/Ma-thi-ơ 4:4).

Tín hữu cần đọc Kinh Thánh mỗi ngày. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ.. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Psalms/Thi thiên 1:1-2). Điều quan trọng không chỉ là đọc Lời Chúa, mà còn ghi nhớ trong lòng. Những gì chúng ta học được, Đức Thánh Linh sẽ gợi nhớ lại trong lúc cần thiết – khi chúng ta cần có sự hướng dẫn và định hướng trong cuộc đời. “Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (John/Giăng 14:26).

Việc đọc Kinh Thánh hàng ngày nên đi kèm với cầu nguyện. Chúa Jesus – Đấng hiện diện trước muôn loài thấy sự cần thiết của cầu nguyện. Ngài dành cả đêm để cầu nguyện trước khi chọn môn đồ (Luke/Lu-ca 6:12). Paul/Phao-lô và Sila cầu nguyện và hát ngợi khen Chúa khi họ được giải phóng khỏi tù đày (Acts/Công vụ chương 16). Chúa Jesus phán: “Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Luke/Lu-ca 11:9).

I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 khuyên “Cầu nguyện không thôi” dù chúng ta đang ở trường – nơi tâm trí bận rộn, hoặc trong công việc – nơi đòi hỏi sự chú ý, chúng ta vẫn có thể ở trong thái độ cầu nguyện. Trong những trường hợp khẩn cấp, chúng ta kêu cầu Chúa, dùng thời giờ giải lao để dâng Chúa lời khen ngợi; cần đang liên tục thờ phượng Ngài.

Suy nghĩ và hành động

Cần bảo vệ và kiểm soát suy nghĩ, hành động:

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Proverbs/Châm ngôn 4:23). Chúa có thể giúp chúng ta kiểm soát suy nghĩ. Philippians/Phi-líp 4:7 chép: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ”. Ý nghĩ sạch sẽ, thánh khiết làm vui lòng Chúa.

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều cho chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Philippians/Phi-lip 4:8). Để giữ tâm trí làm đẹp lòng Chúa, chúng ta cần kỷ luật liên tục. Chừng nào còn ở thế gian, chúng ta còn thấy tội lỗi, cám dỗ. Nhưng với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta không đầu hàng. Cám dỗ có thể ở quanh bạn, nhưng bạn không để nó trở thành tội lỗi trong tâm trí và hành động. Cách tốt nhất để kiểm soát suy nghĩ, giữ cho tâm trí thoát khỏi cái ác là cẩn thận những gì chúng ta thấy, nghe, nói và làm.

“Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng” (Matthew/Ma-thi-ơ 6:22). Những gì nghe được ảnh hưởng đến suy nghĩ chúng ta. Mark/Mác 4:24 chép: “Hãy cẩn thận về điều mình nghe!”. Cuộc trò chuyện bạn thích hay âm nhạc có giúp bạn yêu mến Chúa hơn không? Chúng có đang xây dựng những suy nghĩ lành mạnh cho bạn? Nếu câu trả lời là không, bạn cần kỷ luật việc nghe của mình, bao gồm lời nói chúng ta cũng như lời người khác. Những gì chúng ta nói có thể tác động mạnh mẽ đến hành động, diễn biến tiếp theo của sự việc. Nếu ai đó làm lỗi, bạn có thể dễ dàng quên đi hay tha thứ nếu không đáp trả lại cách khắc nghiệt? Proverbs/Châm-ngôn 15:1 chép: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm”.

Cơ đốc nhân nên cẩn thận những gì mình làm, vì Chúa yêu cầu chúng ta làm điều đúng. Chúa cho chúng ta biết điều gì tốt và thiện. Điều Ngài đòi hỏi chúng ta là: làm điều công bình, ưa sự nhơn từ, bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. (Micah/Mi-chê 6:8). Sự phản hồi của chúng ta có thể là lời của tác giả Psalms/Thi thiên 19:14: “Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!”.

Hội Thánh

Mối thông công Cơ đốc và tầm quan trọng của công việc Chúa:

Như đã học, chúng ta phải chia sẻ Phúc Âm và yêu thương mọi người. Nhưng chúng ta cũng cần cẩn thận lựa chọn bạn thân. Không nên dành quá nhiều thời gian cho bạn bè chưa tin Chúa để tụ tập, vui chơi. Nhưng tốt hơn hết là xây dựng tình thông công trong Chúa – những người có thể giúp đỡ chúng ta trong việc trưởng thành thuộc linh và làm theo ý muốn Ngài. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhơn, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Psamls/Thi thiên 1:1-2).

“Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 10:25). Khi các tín hữu tập trung lại, nên ủng hộ, hỗ trợ nhau. Hiệp một, ngợi khen Chúa là sức mạnh của chúng ta. “Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng” (I Corinthians/Cô-rinh-tô 12:25-26).

Đức Chúa Trời có kế hoạch mà theo đó chúng ta có thể chia sẻ mối quan tâm tài chính và giúp đỡ người khác. Hebrews/Hê-bơ-rơ 7:2-9 là ví dụ từ đời sống của Abraham, người đã dâng một phần mười mọi thứ ông có. Tuy nhiên, dâng phần mười chưa đủ. Những người Pharisee/Pha-ri-si, các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó cũng dâng phần mười, nhưng Chúa nói tiêu chuẩn của chúng ta nên cao hơn họ. Ngài nói họ dâng phần mười ngay cả gia vị, chẳng hạn bạc hà, thì là… nhưng lại bỏ qua những giáo lý thực sự quan trọng trong luật pháp Chúa: công lý, sự thương xót và tính trung thực (Matthew/Ma-thi-ơ 23:23). Chúa Jesus tiếp tục giải thích rằng chúng ta phải trung tín trong tất cả những gì Đức Chúa Trời yêu cầu.

Ngài muốn ở chúng ta dành nhiều thời gian và khả năng cho Chúa. Ngay cả kế hoạch tương lai của chúng ta cũng cần dâng lên Ngài. Chúng ta có thể đặt nó xuống như một của lễ bày tỏ tình yêu đối với Đấng đã yêu chúng ta trước.

Diệu Trang dịch

(Nguồn:cbn.com)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92