Nền tảng của Đức tin

Nền tảng Đức tin 14: Cơ đốc nhân với chính mình

Oneway.vn – Chúng ta cần hiểu mình là ai và làm thế nào để vâng giữ lời Đức Chúa Trời – Đấng muốn chúng ta có trách nhiệm với bản thân ở đời này lẫn cõi vĩnh hằng.

Từ bỏ chính mình

Ý nghĩa “từ bỏ chính mình” đối với Cơ đốc nhân

Đời sống Cơ đốc nhân không còn của riêng người đó mà thuộc Chúa, vì Ngài đã đổ huyết chính Ngài để chết thay cho chúng ta.

“Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc… bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít” (I Peter/I Phi-e-rơ 1:18-19).

I Corinthians/I Cô-rinh-tô 6:20 cho chúng ta biết sự hy sinh của Chúa Jesus trên thập tự: “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi“. Vì Ngài đã chết thay tội lỗi chúng ta, nên khi tin nhận Chúa và trở thành Cơ đốc nhân, chúng ta “tự bỏ” con người cũ và đi theo Chúa Jesus. Trong Luke/Lu-ca 9:23, Chúa phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta”.

Chỉ khi làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta mới quên bản thân. Chúa Jesus Christ đã làm gương: “Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến” (John/Giăng 6:38); bởi vì “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước Thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Matthew/Ma-thi-ơ 7:21).

Là tín hữu, chúng ta phải chọn làm điều đúng mỗi ngày dù ngược lại ý chúng ta. “Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt” (Romans/Rô-ma 13:14 BHĐ).

Việc “từ bỏ chính mình” nghe có vẻ tiêu cực. Nhưng không. Chúa không bao giờ yêu cầu chúng ta làm gì khi Ngài không ban cho điều tốt nhất. Như đứa trẻ giữ khư khư viên kẹo và nghĩ rằng đó là món nó thích nhất, tốt nhất dù cho ba mẹ thuyết phục thế nào. Thậm chí trẻ sẽ kêu la, ăn vạ nếu ba mẹ dùng biện pháp mạnh. Đến khi nhận được món đồ chơi khác, đứa trẻ mới chịu đưa viên kẹo lại.

Đôi khi chúng ta quá quan tâm đến những “viên kẹo” – điều chúng ta nghĩ mình muốn. Chúng ta cần nhận thức rằng Chúa chuẩn bị cho chúng ta điều tốt hơn. Khi các môn đồ lo lắng về những điều họ phải từ bỏ, Chúa Jesus đã cho họ câu trả lời rõ ràng: “Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời” (Matthew/Ma-thi-ơ 19:29); “Chúa Jesus đã phán ở một nơi khác rằng Ngài đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật” (John/Giăng 10:10).

Cuộc sống trọn vẹn, viên mãn là điều mà thế giới tìm kiếm, nhưng chỉ Chúa mới có thể ban điều đó. Thật vậy, “được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jesus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men”(Ephesians/Ê-phê-sô 3:19-21).

Làm sạch bản thân

Cơ đốc nhân cần giữ thân thể và tinh thần trong sạch

Tín hữu nên giữ thân thể và tâm trí trong sạch, thánh khiết. Kinh Thánh cho biết: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 6:19).

Thói quen như hút thuốc, rượu bia, cờ bạc, nghiệm game… gây tổn thương cho sức khoẻ và gây hại cơ thể, trí óc, cả tài sản… Đừng nghĩ bạn có thể dừng lại bất cứ khi nào bạn muốn, nhưng thật ra, bạn đang trở thành nô lệ cho thói quen. “Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao?” (Romans/Rô-ma 6:16).

Hầu hết chúng ta đều từng thua cuộc trước cám dỗ. Bạn có đến những nơi không đẹp lòng Chúa, hay đọc những cuốn sách, tạp chí đáng xấu hổ trước Chúa không? Bạn có từng nói dối hay nghĩ đến việc ác không? Các thói quen xấu có thể bị phá vỡ bằng cách kêu cầu Chúa để Ngài giúp chúng ta thay đổi lối sống mình.

Hãy nói với Chúa rằng bạn không thể chiến thắng cái ác bằng sức riêng, nhưng nhờ cậy Chúa, cầu xin Ngài chữa lành từ bên trong. Ngài sẽ giúp bạn. Sau đó, học những câu sau đây và lặp lại nó bất cứ khi nào bạn bị cám dỗ. “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Philippians/Phi-lip 4:13); “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Psalms/Thi Thiên 37:5).

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92