Dưỡng Linh Nền tảng của Đức tin

Nền tảng Đức tin 13: Mối quan hệ của chúng ta với người khác

Oneway.vn – Chúa không để chúng ta trên đất này cô độc, cách ly. Ngài muốn chúng ta giữ mối tương giao với Ngài và mối liên hệ trong tình yêu với người xung quanh. Ở bài này, chúng ta sẽ biết cách sống chan hòa theo ý muốn tốt đẹp của Chúa.

“Cấp trên” của chúng ta

Xác định người ta phải tôn trọng, vâng theo

Luôn có một người có thẩm quyền trên chúng ta. Như trẻ em thì có cha mẹ coi sóc, cha mẹ lại dưới sự lãnh đạo của các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền. Ngay cả những nhà lãnh đạo cũng có người khác chỉ đạo, cố vấn điều họ phải làm. Kinh Thánh nói gì về mối quan hệ của chúng ta đối với người trên trước?

Với cha mẹ, chúng ta yêu thương, tôn trọng và vâng lời. Điều răn Chúa chúng ta được học ở câu 11: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ephesians/Ê-phê-sô 6:1-2 ).

Với bậc cầm quyền, chính quyền, lãnh đạo…, chúng ta cần tuân theo. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định (Romans/Rôma 13:1).

Còn đối với các vị lãnh đạo như Mục sư, Chấp sự hay Giáo viên trường Chúa Nhật… chúng ta tôn trọng và tuân theo những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của họ. “Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 13:17).

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thẩm quyền trên tất cả, cả các bậc lãnh đạo cao nhất thế gian. Cho nên khi “cấp trên” yêu cầu chúng ta làm việc gì sai với Lời Chúa, chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta có quyền không vâng phục họ. Điều này đã xảy ra với Peter/Phi-e-rơ và các sứ đồ khi họ bị cấm rao giảng: Peter biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng ông phải vâng phục trên hết mọi sự, “Phi-e-rơ và các sứ đồ khác trả lời rằng: ‘Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta” (Acts/Công-vụ 5:29).

Yêu người xung quanh

*Nguyên tắc Kinh Thánh về việc yêu thương người khác

Một người nói: “Nếu những người không tin đối xử tệ với tôi, tôi vẫn có thể yêu họ, nhưng tôi sẽ không chịu đựng nổi việc đó với tín hữu khác. Họ biết rõ hơn người không tin!”.

Điều gì xảy ra với Peter và các sứ đồ nếu Chúa Jesus cũng nghĩ như vậy? Họ biết rõ, nhưng tất cả đều sa ngã khi Ngài bị bắt, bị xét xử. Dù vậy, khi sống lại, Ngài đã hiện ra với họ và bảo đảm với họ về tình yêu của Ngài.

Chúng ta đã sa ngã nhiều lần mà Ngài vẫn tiếp tục yêu thương. Chúa muốn chúng ta yêu thương người khác – bất kể người đó có tin Chúa hay không – như Ngài đã yêu thương chúng ta: “Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (John/Giăng 13:34).

Hãy đối xử với bạn bè, hàng xóm theo cách chúng ta muốn ở họ. “Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy” (Luke/Lu-ca 6:31); “Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Romans/Rô-ma 13:9).

Với người chưa tiếp nhận sự cứu rỗi, chúng ta cũng bày tỏ lối sống yêu thương trong mọi hành động theo cách Đấng Christ dành cho chúng ta.

“Sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Matthew/Ma-thi-ơ 5:16). Hãy nói với Chúa mỗi ngày rằng chúng ta muốn giống Ngài càng hơn. Sau đó, hành động mỗi ngày theo Lời Chúa và bắt đầu trở nên giống Ngài.

 

Yêu thương kẻ thù

Nguyên tắc Kinh Thánh về yêu thương kẻ thù

Chúa Jesus đã làm gì trong đêm Ngài bị bắt, và khi Peter cắt đứt tai người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm? Luke/Lu-ca chép: “Nhưng Đức Chúa Jesus cất tiếng phán rằng: ‘Hãy để cho họ đến thế! Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành” (Luke/Lu-ca 22:51).

Chúng ta phải giống Chúa: yêu kẻ thù và tha thứ cho họ. Trong Matthew/Ma-thi-ơ 5:44, Ngài phán: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi”; trong Matthew 6:15: “Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi”.

Tình yêu thương là đức tính vĩ đại nhất của Cơ đốc nhân. I Corinthians/I Cô-rinh-tô 13:13 chép: “Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương”.

Các tín hữu nên yêu Chúa trước. Sau đó, Ngài sẽ đặt tình yêu của Ngài vào lòng để chúng ta có thể yêu thương bạn bè lẫn kẻ thù. “Đức Chúa Jesus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Matthew/Ma-thi-ơ 22:37).

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (John/Giăng 13:34).

Hãy ghi nhớ câu này và lặp lại thường xuyên. Hãy nhớ rằng trách nhiệm quan trọng nhất của người tin Chúa, đó là Yêu thương.

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92