Nền tảng của Đức tin

Nền tảng Đức tin 10: Tương lai

Oneway.vn – Hầu hết mọi người đều quan tâm đến tương lai. Nhiều cuốn sách viết về những điều con người nghĩ và mong xảy ra trong tương lai; các nhà lãnh đạo được hỏi ý kiến ​về những gì sẽ diễn ra ở quốc gia họ… Trong số đó, nhiều người chọn bói toán, tử vi và nhiều hình thức huyền bí khác.

Nhưng, có một quyển sách cho tôi biết hoàn toàn về tương lai của mình: Kinh Thánh.

Toàn bộ Kinh Thánh là những lời tiên tri thực sự. Qua Lời Ngài, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tất cả những gì chúng ta muốn biết, mà không cần bói toán, tử vi, xem chỉ tay… – các hình thức “ma thuật” mà Đức Chúa Trời nghiêm cấm.

Vậy nên, hãy đọc Kinh Thánh để biết tương lai của chúng ta.

Ngày được cất lên của những người tin

* Mô tả, xác định những sự kiện liên quan đến ngày trở lại của Chúa Jesus

Trong bài 5, chúng ta đã biết sơ lược về sự trở lại của Chúa Jesus. Từ thường dùng để mô tả sự trở lại của Chúa là “tái lâm”: thời điểm Chúa Jesus từ trên không trung gặp gỡ Hội Thánh Ngài. Không ai biết khi nào ngày đó đến, chỉ Đức Chúa Trời biết mà thôi. “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi” (Matthew/Ma-thi-ơ 24:36).

Nhưng có những dấu hiệu cho biết ngày đó đang đến gần. Chúa Jesus nói, trước khi Ngài trở lại, những điều ác, hung dữ và bạo lực sẽ gia tăng; Christ giả và các tiên tri giả sẽ xuất hiện; sẽ có động đất, nạn đói và dịch bệnh; chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Tất cả những dấu hiệu trong Matthew/Ma-thi-ơ 24 và Luke/Lu-ca 21 đều đang xảy ra trong thời đại chúng ta.

Không phải mọi dấu hiệu đều tiêu cực. Bất kể thời điểm khủng khiếp, nhiều người tìm kiếm Chúa sẽ thấy Ngài. “Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên các loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên” (Joel/Giô-ên 2:28-29).

Những tín hữu được cất lên trong vui mừng. Những người chết được sống lại và người sống được biến đổi. Tất cả sẽ gặp lại nhau và gặp Chúa trên không trung.

“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 15:51-53).

Sau khi được cất lên, Cơ đốc nhân sẽ được xét xử và khen thưởng tùy theo sự trung tín của họ với Đấng Christ. Rồi họ sẽ dự “tiệc cưới” Chiên Con, khi Đấng Christ – Chiên Con của Đức Chúa Trời chào đón Hội Thánh như cô dâu của Ngài.

“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Corinthians/Cô-rinh-tô 5:10).

Tội lỗi chúng ta được bao phủ bởi huyết Chúa Jesus, chúng ta sẽ được khen thưởng tùy theo sự trung tín của mỗi người. Khi thử thách xảy đến, hãy nhắc nhở chính mình rằng Chúa đang nhìn thấy mọi sự.

Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chơn thật của Đức Chúa Trời” – (Revelation/Khải huyền 19: 7 – 9).

Sự cai trị của Chúa Jesus trên đất

* Nhận biết các sự kiện xác định “ngàn năm bình an” của Cơ đốc nhân

Chúa sẽ trở lại để cai trị trái đất 1 ngàn năm, gọi là “ngàn năm bình an”. Kinh Thánh nói đây là thời kỳ vui mừng và bình an trên trái đất “Chúa ngự đến với muôn vàn thánh” (Jude/Giu-đe 14).

“Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm” (Revelation/Khải huyền 20:6).

“Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi” (Isaiah/Êsai 11: 6).

Sự phán xét cho những người không tin

* Định nghĩa “Ngày phán xét” của tòa án trắng

Sau một ngàn năm cai trị của Chúa Jesus, những kẻ ác đã chết sẽ được vực dậy, chịu phán xét trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi Satan cùng các Thiên sứ của nó và tất cả những kẻ ác sẽ bị quăng vào địa ngục, gọi là Sự phán xét của tòa án trắng. Khải Huyền 20 cho chúng ta biết tại sao nó được gọi bằng tên này.

“Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” (Revelation/Khải Huyền 20:11-15).

Những ai có tên trong Sách Sự sống – tức những người tin Đấng Christ sẽ không sợ hãi, và họ sẽ ở với Ngài mãi mãi. Khải Huyền 21:2-3 cho chúng ta thấy điều mà Giăng nhìn thấy trong khải tượng: “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng” (Revelation/Khải Huyền 20:2-3).

Sau sự phán xét của tòa án trắng, con cái Đức Chúa Trời sẽ ở với Ngài. Ngài sẽ chuẩn bị nơi ở trong trời mới và đất mới.

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Revelation/Khải huyền 21:4).

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92