Dưỡng Linh Nền tảng của Đức tin

Nền tảng của Đức tin 6: Sự cứu rỗi

Oneway.vn – “Chúa Jesus ơi, cứu tôi!”. Hãy kêu cầu Chúa, Đấng Cứu Rỗi sẽ cứu bạn và linh hồn bạn.

Bà Amelia, 95 tuổi, kể rằng bà đã tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình.

Nhiều năm trước, tại ngưỡng cửa nhà thờ châu Mỹ Latin, bà nghe nhà truyền giáo nói: “Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, Ngài sẽ cứu bạn khỏi tội lỗi. Khi bạn cần, hãy kêu cầu Chúa Jesus”.

Trở về nhà, vừa bước vào phòng, bà nghe tiếng sột soạt. Bất thình lình một con rắn khổng lồ nhào ra quấn quanh người bà. Bà Amelia nhìn thấy cái đầu lớn của nó trước mặt, và nó siết lấy bà. Nhớ đến lời nhà truyền giáo, bà kêu lên trong tuyệt vọng: “Chúa Jesus ơi, cứu tôi!”. Con rắn đột nhiên nới lỏng, rồi tuột xuống, trườn khỏi căn phòng. Bà Amelia không chỉ cảm ơn Chúa đã cứu mạng, bà còn kêu cầu Ngài cứu vãn linh hồn mình nữa.

Và Chúa, Đấng đã cứu bà Amelia, Ngài cũng sẽ cứu bạn. Hãy tìm hiểu về ơn cứu rỗi quý giá này và cách bạn nhận được nó.

“Sự cứu rỗi” trong Kinh Thánh

Một thanh niên ở trường đại học nói với tôi: “Có rất nhiều cách để được cứu rỗi, vào Thiên đường, và ‘chân thành’ là chìa khóa. Bạn có thể tin tưởng bất cứ điều gì bạn muốn, miễn chân thành”.

Anh ta nói đúng không? Chân thành là đủ?

Kinh Thánh rất rõ ràng khi nói sự tự do khỏi tội lỗi chỉ đến qua Đức Chúa Jesus Christ. Relevation/Khải huyền 1:6 chép: “Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng tôi”. Acts/Công vụ 4:12 tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu“.

Vì vậy, khi định nghĩa “sự cứu rỗi”, chúng ta có thể nói đó là sự tha thứ, tha tội, nhưng cần phải phải thêm vào: “qua sự chết của Chúa Jesus Christ”.

Ai là người cần cứu rỗi? Trong những bài trước, chúng ta biết mọi người đều đã phạm tội và bị kết án tử hình vĩnh cửu, bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời. Ezekiel/Ê-xê-chi-ên 18:4 chép: “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết“. Romans/Rô-ma 3:23: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời“. Cả nhân loại đều cần sự tha thứ qua Chúa Jesus Christ.

Xác định nền tảng cứu rỗi

Tác giả sách Acts/Công vụ thuật lại câu chuyện người cai ngục rất sợ hãi vì trận động đất, ông nghĩ một số tù nhân đã trốn thoát – gồm 2 môn đồ Chúa Jesus: Paul/Phao-lô và Silas.

Nhưng Paul và Silas đảm bảo với người cai ngục rằng không có tù nhân nào trốn. Người cai ngục nhận biết có Đức Chúa Trời tể trị và ông cũng muốn được cứu. Acts/Công vụ 16:31 chép: “Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi“. Vì vậy, bước đầu tiên phải thực hiện để nhận được sự cứu rỗi là tin Chúa Jesus.

Phải tin theo cách nào? Một lần nữa Kinh Thánh trả lời: chúng ta phải chấp nhận Chúa Jesus là Chủ và Đấng Cứu Rỗi của, và chỉ nhờ Ngài chúng ta mới được đến Thiên Đàng. “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (John/Giăng 20:31).

Khi chúng ta chấp nhận Chúa Jesus làm Chúa và Đấng Cứu Thế, chúng ta phải ăn năn và cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi. Chỉ có Chúa Jesus, Đấng tha thứ và làm chúng ta sạch tội. Nếu cầu xin Ngài làm điều này, chúng ta cần tin Ngài sẽ tha thứ và làm sạch tội chúng ta. Hãy nhớ I John/I Giăng 1:9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.

Sự chấp nhận Chúa Jesus là Chủ và Đấng Cứu Rỗi được thực hiện đơn giản bằng cách nói chuyện với Ngài – như với người bạn. Nếu bạn chưa bao giờ thực hiện việc này, chỉ cần nói với Chúa rằng bạn muốn tiếp nhận sự tha thứ mà Ngài ban cho. Bạn có thể nói theo cách riêng mình:

“Cha kính yêu, con nhận ra rằng con là tội nhân. Con xin lỗi vì tội lỗi của con và xin Ngài tha thứ. Xin làm sạch tội con và giữ con khỏi điều sai trái. Con tiếp nhận sự hy sinh của Con Ngài là Chúa Jesus, Đấng đã chết thay cho con. Bây giờ con mời Ngài là Chủ và Đấng Cứu Rỗi của con. Cảm ơn Ngài. Amen!”.

Tội lỗi của bạn đã được tha thứ khi bạn cầu nguyện chân thành. Bạn có thể ca ngợi và cảm tạ Chúa rằng bạn thuộc về Ngài, bạn là con của Ngài.

Kết quả của sự cứu rỗi

Điều gì xảy ra khi bạn tiếp nhận sự cứu rỗi? Thay đổi về tinh thần diễn ra. Đôi khi điều này được gọi là ‘sự thay đổi tấm lòng’. II Corinthians/II Côrinhtô 7:10 chép: “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn“; II Corinthians/II Cô-rinh-tô 5:17: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới“.

Sự thay đổi này có thể được nhìn thấy bằng nhiều cách: thái độ với cuộc sống thay đổi từ buồn bã, thất vọng đến hạnh phúc, tràn đầy hy vọng hoặc có thể yêu mến người mà trước đây không thể nào thương yêu được. Cũng có thể đó là biến đổi về thể chất: người bị ràng buộc bởi nghiện ngập (ma túy, rượu chè, cờ bạc, game…) được giải phóng. Chúa là Đấng năng quyền, Ngài có thể thực hiện bất cứ sự thay đổi mạnh mẽ nào cần thiết cho người tin Ngài.

Tiếp nhận Chúa Jesus Christ là Chủ và Đấng Cứu Rỗi có nghĩa được gia nhập gia đình Chúa. Đây là điều Chúa Jesus đã nói trong John/Giăng 3:3, rằng chúng ta sẽ được “sanh lại”. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy” (John/Giăng 1:12-13).

Kinh Thánh cũng nói đến việc “nhận làm con”. Bằng cách đó, chúng ta được tiếp nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khiến chúng ta được gọi là con, Ngài ban cho chúng ta tất cả các quyền thừa kế thuộc về con cái Ngài.

Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài” (Romans/Rô-ma 8: 16-17).

Ở trong gia đình Đức Chúa Trời là điều đặc biệt. Đây là lý do các tín hữu gọi nhau là “anh chị em”, rằng “Chúng tôi thuộc một gia đình”.

Chúng ta có thể chắc chắn về sự cứu rỗi? Một phụ nữ trẻ nói với tôi rằng khi cô ấy tiếp nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Thế, cô ấy cảm thấy rất tuyệt vời, đầy niềm vui. Bây giờ cô không cảm thấy như vậy và muốn biết tại sao cô “mất sự cứu rỗi”? Chúng ta biết rằng chúng ta không được cứu bởi cảm giác, nhưng bằng cách tiếp lấy Đức Chúa Trời dựa vào Lời của Ngài.

Nếu chúng ta đáp ứng những điều kiện Kinh Thánh ban cho để được cứu, chúng ta phải tin rằng mình đã được cứu cho dù “cảm thấy” ra sao. Đức Thánh Linh sẽ ấn chứng sự chắc chắn này cho tấm lòng chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy sự đoan chắc này từ anh em trong Chúa. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết” (I John/I Giăng 3:14).

Có lẽ bạn đã từng nghe tín đồ Cơ đốc sử dụng những từ: “xưng công chính”, “thánh hóa”… Chúng có nghĩa gì?

“Xưng công chính” nghĩa là được giải thoát khỏi tội lỗi, được gọi là công bình. Đó là kết quả của sự cứu rỗi. Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta, Ngài lấy đi tất cả và nói rằng chúng ta là người công bình – như thể chúng ta chưa bao giờ làm điều gì sai. Romans/Rôma 5:1 cho biết: “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta”.

“Thánh hóa” nghĩa là được làm nên thánh, sạch tội và dành riêng cho Đức Chúa Trời. “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến!” (I Thessalonians/I Têsalônica 5:23). Đức Chúa Trời muốn tất cả tín hữu được thánh hóa, nên thánh. “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế” (I Thessalonians 4:3). “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 12:14).

Một điểm cần nhấn mạnh khi nói về kết quả sự chết của Chúa Jesus trên thập giá: sự chữa lành từ Thiên Thượng. Sự chữa lành từ thiên thượng được bao gồm trong các ơn mà Chúa Jesus đã mua chuộc chúng ta.

Chúa Jesus – bằng lời phán – đã đuổi quỷ ra khỏi nhiều người, chữa lành người bệnh. “Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta” (Matthew/Ma-thi-ơ 8:17). Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah/Ê-sai: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh” (Isaiah/Ê-sai 53:5).

Sự chữa lành của Chúa là sức mạnh siêu nhiên khi chúng ta tin cậy Ngài: “Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha” (James/Gia-cơ 5:14-15).

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92