Dưỡng Linh Nền tảng của Đức tin

Nền tảng của Đức tin 2: Thiên Chúa

Oneway.vn – Tiếp theo Phần 1 – Kinh Thánh, phần 2 Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta, những người chưa tin Chúa hay các Cơ đốc nhân mới-cũ đều cần hiểu biết thật sâu rộng về Đức Chúa Trời, để có lòng kính sợ và yêu mến Ngài một cách đúng đắn. Bởi Proverbs/Châm ngôn 1:7 có nói: “Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan” – là chìa khoá mở ra ơn tri thức và thân mật với Cứu Chúa của hết thảy chúng ta.

Một số người sợ hãi Chúa và những người khác thì yêu mến Ngài – nó tùy thuộc vào những gì họ đã được nói về và họ làm gì về điều đó. Bạn không thể nhìn thấy Chúa, nhưng bạn có thể nghiên cứu những gì Ngài làm. Trong bài học trước, chúng ta đã học được rằng Kinh Thánh nói với chúng ta tất cả về Thiên Chúa – về phẩm chất của Ngài và cách mà Ngài đối xử với nhân loại. Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét Kinh Thánh và khám phá một vài trong số nhiều điều mà Kinh Thánh nói về Thiên Chúa.

Bài học này giúp bạn nêu ra một số thuộc tính của Chúa và giải thích thái độ mà bạn nên có đối với Ngài.

Chúa với chúng ta

* Gọi được ít nhất 5 thuộc tính của Thiên Chúa

Kinh Thánh chép trong John/Giăng 4:24 rằng Thiên Chúa là Thần. Từ điển cho biết Thần là nguyên tắc quan trọng mang lại sự sống. Vì Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa nên điều đó có nghĩa Ngài là sức mạnh siêu nhiên, đem lại sự sống cho tất cả mọi sự sáng tạo của Ngài. Bởi vì Ngài là Thần, Ngài không thể được nhìn thấy trừ khi Ngài chọn để bày tỏ chính Ngài bằng một hình thức nào đó.

Ngài đã tỏ mình qua Con Ngài, như John/Giăng 1:14 chép: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha“.

Thiên Chúa đã tiết lộ chính Ngài là Cha, Con và Chúa Thánh Linh, ba Ngôi được gọi là Thiên Chúa hoặc Chúa Ba Ngôi. Ba ngôi được nhắc tới ở nhiều sách, một trong số đó là Matthew/Ma-thi-ơ 28:19: “Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép bap-tem cho họ”.

Một cách hay để tìm hiểu thêm về Thiên Chúa là học các đặc tính hay phẩm chất của Ngài. Thiên Chúa là tốt lành, thánh khiết, công bình, toàn năng, toàn tri và vĩnh cửu. Hãy xem xét một loạt câu Kinh Thánh nói về những phẩm chất này và cả những điều khác nữa.

Exodus/Xuất Ê-díp-tô ký 34:6 tuyên bố, “Jehovah! Jehovah! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực”; Leviticus/Lê-vi ký 11:44 “Vì Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, Ta là thánh nên các ngươi phải nên thánh”.

Thực tế Ngài là Đấng toàn năng, chúng ta có thể biết điều đó trong sách Daniel/Đa-ni-ên 4:35 Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?“.

Chúa biết mọi thứ

Không có gì có thể giấu giếm Đức Chúa Trời; mọi thứ trong tất cả tạo vật đều bị phơi bày trước mắt Ngài. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại (Hebrew/Hê-bơ-rơ 4:13).

Revelation/Khải Huyền 10:6 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là vĩnh cửu. Một thiên thần đã  “chỉ Đấng hằng sống đời đời, là Đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa.

Những câu Kinh Thánh  mà chúng ta đã đọc, là những câu mô tả một chút về Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận ra Chúa vĩ đại như thế nào. Ngài có quyền năng và Ngài mạnh mẽ – nhưng Ngài cũng nhân từ và nhân ái. Và Ngài muốn có mối quan hệ mật thiết với chúng ta, là sự sáng tạo, tạo vật của Ngài.

Chúng ta với Chúa

* Nhận ra trách nhiệm đầu tiên của bạn là hướng về Chúa

Matthew/Ma-thi-ơ 22:37 chép: “Đức Chúa Jesus phán rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ‎ mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”.

Có nhiều cách khác nhau để bày tỏ với Thiên Chúa rằng chúng ta yêu mến Ngài. Sự thờ phượng và khen ngợi có thể đặt tình yêu của chúng ta vào những lời nói trực tiếp đến Ngài. Nhưng chúng ta cũng nên bày tỏ tình yêu của chúng ta. Bây giờ, hãy lắng nghe những gì Thiên Chúa của bạn yêu cầu:

Hãy tôn kính Chúa và làm tất cả những gì Ngài đã truyền cho. Yêu kính Ngài, phục sự Ngài hết lòng và tuân theo tất cả các luật lệ của Ngài. (Deuteronomy/Phục-truyền-luật-lệ-ký 10:12-13).

“Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy” (I John/I Giăng 2:5)

Nếu chúng ta muốn thể hiện tình yêu của chúng ta với Chúa, chúng ta sẽ làm theo những hướng dẫn, chỉ dẫn của Ngài ban cho chúng ta trong Lời Ngài.

Một cách khác để thể hiện tình yêu của chúng ta với Chúa là ban chochia sẻ với người khác. I John/I Giăng 3: 17-18 “Nếu ai có của cái đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được. Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng bằng việc làm và lẽ thật”. Tình yêu của sự vâng lời và chia sẻ sẽ là một tình yêu mang lại sự thỏa mãn và xứng đáng.

Chúa Jesus nói trong Luke/Lu-ca 10:28 rằng nếu chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự khác, chúng ta “sẽ sống”. Một số người nghĩ rằng “cuộc sống thật” là giàu có, quyền lực và địa vị. Nhưng những điều này trong chính họ sẽ không bao giờ thỏa mãn bởi chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa và để cho vinh quang của Ngài. Tinh thần của chúng ta phải được thỏa lòng với linh hồn. Cuộc sống thật đó là yêu mến Thiên Chúa. Chúa Jesus nói: “Nhưng trước hết hãy tìm kiến nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Matthew/Ma-thi-ơ 6:33)

Đừng giới hạn bản thân bạn vào những điều ít quan trọng. Hãy yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng!

 

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92