Dưỡng Linh

Thế nào là Cơ đốc nhân trưởng thành?

Oneway.vn – Mức độ trưởng thành của người theo Chúa không nằm ở tuổi đời hay thời gian tin nhận Chúa.


Cơ đốc nhân trưởng thành chính là những con trai, con gái có trách nhiệm của Đức Chúa Trời. Họ không còn quan tâm đến nhu cầu và đam mê bản thân nhưng bước vào khải tượng toàn cầu của Cha Thiên Thượng để biến đổi thế giới đầy đau thương này. Người trưởng thành sẽ đại diện cho Đấng Christ để hoàn thành mục đích trong lời cầu nguyện: “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Matthew/Ma-thi-ơ 6:10).

Giống như một đứa con lớn lên trong gia đình kinh doanh, thay vì chỉ đua đòi và chơi bời trác táng, nhưng người đó nhận thức ra vấn đề và nói: “Cha ơi, con là một phần của gia đình. Đó cũng là sự nghiệp của con, con sẽ làm việc chăm chỉ và gánh vác trách nhiệm của công việc này”. Đó là trưởng thành thực sự. Chúng ta gánh vác gánh nặng của Đức Chúa Trời theo cách mà Chúa Jesus Christ đã làm gương. Không phải bằng năng lực hay sự nóng cháy bởi bản tính xác thịt của chúng ta, nhưng bằng sự xức dầu của Đức Thánh Linh và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mà thôi.

 

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn cbn.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92