Tin ảnh Việt Nam

Mục sư và Ban chấp sự gặp mặt trưởng/phó Ban và Mục vụ

Tối thứ Bảy ngày 5/8, Mục sư và Ban chấp sự đã có buổi gặp mặt toàn thể các trưởng và phó của 27 Ban & Mục vụ trong Hội Thánh Tin Lành Hà Nội để lắng nghe những chia sẻ, và thông báo một vài quyết định mới của Ban chấp sự.

Trong thời gian sắp tới, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội sẽ chuyển dần từ một mô hình tập trung sang mô hình Hội Thánh đa điểm. Hướng đi mới này cùng với khải tượng Sống Môn Đồ có chủ đích giúp thúc đẩy mỗi con cái Chúa mạnh dạn bước đi ra làm chứng, gây dựng lẫn nhau, và mở mang những Hội Thánh mới.

Mục tiêu trong 4 năm tiếp theo, chúng tôi sẽ thành lập thêm 2 Hội Thánh nữa, nâng tổng số lên thành 1 Hội Thánh và 4 Hội nhánh. Bên cạnh đó, Mục sư và Ban chấp sự thống nhất đổi tên Ban Ngành thành các Gia đình, ví dụ: Gia đình Trung Niên, Gia Đình Tráng Niên…và phân chia lại độ tuổi phù hợp của từng gia đình.

Chúng tôi khích lệ các con cái Chúa học lời Chúa và gây dựng theo mô hình nhóm tế bào, khi nhóm tế bào phát triển có thể hình thành điểm nhóm và Hội Thánh. Xin quý con cái Chúa khắp nơi nhớ đến Hội Thánh Hà Nội trong sự cầu nguyện, chúng tôi luôn mong ước mỗi tín hữu sẽ trở thành những Môn đồ thật sự để góp phần hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Đức Chúa Giê-xu đã giao phó.

“Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” – Ma-thi-ơ 28:18-20

Một số hình ảnh ghi nhận:

(Nguồn: hoithanhhanoi.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92